Szeret-menti Népdalvetélkedő 2017

2017.11.27. | Keresztszülők
Ebben az évben Csík falu rendezte meg az évenkénti Szeret-menti Népdalvetélkedőt. Erre a rendezvényre utaztunk Moldvába Büttner Saroltával, a KEMCSE vezetőségi tagjával és a két meghívott csángó zsűritaggal Kaszap Johannával és Kovács Krisztiánnal. Horváth Zoltánné falugazda levélben köszöntötte a résztvevőket.

A hosszú éjszakai autózást követően reggel hatra értünk a Lészpedhez tartozó Rácsilába, a Lészpedi Oktatási Központba. Az itt lévő vendégszobákban kényelmes szállást kaptunk és barátságos, kedves fogadtatásban volt részünk. A tágas földszinti teremben tíz órától délig az óvódásokat fogadják, akikkel most a Petőfi ösztöndíjas Hermann Bianca foglalkozott.  Rövid pihenő után elindultunk, hogy néhány oktatási helyszínt felkeressünk. Ebben Hoffmann Ferenc a Lészpeden önkéntesként tevékenykedő, szintén Petőfi ösztöndíjas fiatalember volt segítségünkre, aki saját autójával elvitt minket Magyarfaluba, Lábnyikba és Gajdárba. A Moldvában legkeletebbre fekvő csángó faluban, Magyarfaluban egy aranyos, az iskolából éppen hazainduló fiatalember fogadott minket kedves csángós köszöntéssel - „ Isten hozta kenteket „ - , majd kihúzta magát és megengedte, hogy lefényképezzük őt vigyázzállásban.

Az iskolán kívüli  magyar oktatás az Önkormányzattól kapott, három termes épületben folyik. Itt Kiss Annamária tanító nénivel és Bogdán Klára nénivel tudtunk beszélgetni. Annamária elpanaszolta, hogy a keresztszülők nagyon lemorzsolódtak, passzívak, sok támogatójuk van ugyan, de így is nehézségekbe ütközik a táborokra összeszedni a költségeket vagy ilyenkor kifizetni egy összegben a téli tüzelőt, ami egyre drágább. Nagyon örülnének egy mágnestáblának, amire írni lehet és sok információt tartalmazó anyagot tudnánakrajta rögzíteni. Bogdán Klára néni éppen az asszonyokkal próbált, akikkel Kárpátaljára készültek egy református lelkész meghívására. A tantermek szép tágasak, sok színes gyerekrajzzal és dekorációval, a gyerekek őszi levelekkel díszített munkái ott sorakoztak a padokon.

 

 

 

 

Klára néni tantermében ott áll a szövőszéke. Ha ideje engedi, készíti gyönyörű szőtteseit, amiből a tantermek falain is látható jó néhány. Visszafele megnéztük az épülő, új magyar iskolát, amire az MCSMSZ az AMMOA közreműködésével nagy összeget kapott a befejezéshez. A munkálatok nagyon lassan haladnak és az épület befejezése még igen távolinak tűnik.

Innen utunk a közeli Lábnyikba vezetett, ahol megismerhettük az idén ősszel Székelyföldről, kislányukkal odaérkező Kilyén Barna és Melánia házaspárt. Az MCSMSZ a tulajdonában lévő magyar ház mellett nyári tábort létesített és üzemeltet, ami moldvai és magyarországi gyerekkel népesül be a nyár folyamán.

Terveik szerint a tábort tovább bővítik, amihez a területet már meg is vásárolták. Ezt az éppen ott lévő MCSMSZ alkalmazottaktól tudtuk meg. A Kilyén házaspár sajnos csak egy tanévre kötelezte el magát a moldvai magyar oktatás mellett, pedig remek ötleteik és kreativitásuk más oktatási helyszínek számára is mintaként szolgálhatnak. Lábnyik mindennapjait bemutató fotókat tartalmazó naptár, a gyerekek által az idősekkel folytatott beszélgetéseket tartalmazó lemez készítését tervezik, ezek eladásából egy kis bevételre is szert lehet majd tenni.

Már besötétedett mire Gajdárba értünk, ahol várt minket az új tanító néni. A pici tanterem még nem volt elrendezve, de már csak pár nap és elkészül az új fürdőszoba, beköltözhet a tanító néni és vele együtt a gyerekek is visszatérhetnek a házba, hogy folytatódjon az iskolán kívüli foglalkozás. Ezzel a látogatással ért véget aznapi körutunk.

Másnap reggel 11-kor kezdődött Csíkfaluban a vetélkedő, ahova több autóval indultunk, hogy összeszedjük a résztvevőket Bogdánfalváról és Nagypatakról, majd egy csodálatos erdei úton keresztül elérjük Csíkfalut. Nagy nyüzsgés és kedves ismerősök fogadtak minket az iskolánál, ahol a versenyt Varga Emese tanárnő szervezte és irányította tanártársa Tamás Orsolya és iskolás nagylányai segítségével. Kezdő képünkön Kárpátaljáról és Magyarországról érkező támogatóikkal  ők láthatók.

Az énekversenyt Bilibók Jenő nyitotta meg.

A csíkfalusi iskola igazgatónőjének köszöntése után közös énekléssel kezdődött a verseny, ami három korosztályban 1-4, 5-8 és 9-12  osztályosok között zajlott. A versenyt értékelő zsűrit a kicsiknél és a nagyoknál Szilágyi Angelika, Csíkfaluból származó népdalénekes, a középső korosztálynál Tündik Tamás, a Gyepük Népe Egyesület megalapítója, néptánc és népdal oktató elnökölte.

A gyermekek viseletben, izgatottan vártak sorukra. A nevezési lapokon több éneket kellett felsorolni, amelyekből a választott dal eléneklése után a zsűri kért még egyet tetszése szerint. Miután a verseny két teremben zajlott a tanároknak  ide-oda kellett menniük, hogy ne maradjanak le tanítványaik szerepléséről és jelenlétükkel biztassák, nyugtassák soron következő versenyzőjüket. A versenyt követően ebéd és hosszas értékelés következett.

A szervezők okos kezdeményezésére, ez alkalommal az eredményhirdetés előtt a zsűri a tanárok jelenlétében értékelte a versenyt és elmondta észrevételeit. Ezek közül megemlítenék néhányat. A legfontosabb megszívlelendő észrevételt Szilágyi Angelika tette, mely szerint a gyerekek nem mindig értik az elénekelt dalok szövegét, ami az előadásmódból, az átélés hiányából állapítható meg. A betanításnál több gondot kellene fordítani a szöveg tartalmának megértetésére, elmagyarázására. Ez különösen ott fontos, ahol a gyerekek magyar nyelvtudása nem megfelelő. A másik vitát kiváltó téma a viseletek minősége és viselésük módja volt. Kifogás alá esett a nem autentikus viselet, ami azonban anyagi kérdés is. Az valóban jogos felvetés, hogy a ruhákat szépen rendezetten hordják a gyerekek és lehetőleg ne sportcipőt vegyenek a népviselethez.

Ezután következett a verseny eredményhirdetése, ahonnan minden résztvevő oklevéllel és ajándékkal távozott. Minden korosztályban első, második és harmadik helyezettet hirdettek.

A verseny díjazottjai:

 

1-4. osztályosok között:

1.     helyezett               Janku Miruna Diána - Magyarfalun
2.     helyezett               Béca Nárcisz - Pusztina
3.     helyezett               Mesterke Denisza-Gabriella - Dumbravén

5-8. osztályosok között:

1.     helyezett               Táláz Kármen Diána – Magyarfalu
2.     helyezett               Sándor Florentína - Pusztina
3.     helyezett               Benke Sára Mária – Somoska                                            

9-12. osztályosok között:

1.     helyezett               Szentes Stefánia – Csíkszereda
2.     helyezett               Turbuk Mária – Bákó
3.     helyezett               Vrencsán Andrea – Kóstelek

A KEMCSE különdíjait (képünkön) kapták:

         1-4. osztályban                                 László Délia Stefánia Klézséből
         5-8. osztályos korosztályban            Buláj-Diák Aliz  Csíkfaluból  és
         9-12.  korcsoportban                       Csorba Dária Lészpedről  (képünkön)

A díjátadást követően a résztvevők közös szentmisén vettek részt . A rendezvény a csík falusiak ünnepi műsorával folytatódott, amin tánccal és énekkel ajándékozták meg a jelenlevőket a különböző korosztályok alkotta csoportok, a kicsiktől az asszonykórusig

A nap vacsorával és hajnalig tartó csángó táncházzal zárult.

Másnap reggel sok szép élménnyel és hasznos információval gazdagodva indultunk vissza Magyarországra.

Külön köszönet illeti:

Kovács Krisztiánt, mellette végig biztonságban éreztük magunkat a hosszú autóúton,

Hoffmann Ferencet, aki nélkül nem jutottunk volna el más oktatási helyszínekre és

Varga Emesét a vetélkedő kiváló megszervezésért és lebonyolításáért.

Toroczkay Katalin
Gajdári falugazda
Egyetemistákat Támogató Csoport

Horváth Zoltánné, Zsuzsa csík falusi falugazda levele a népdalverseny résztvevőihez:

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók