Tanításról csángó diákokkal és vendégekkel

2012.09.20. | Albertné Révay Rita
Tudósítás a 2012-es év szeptemberi klubdélutánjáról

Az új tanév kezdetén és az eseménydús, táborokkal és utazásokkal teli nyár elteltével, szeptember 8-án kedves vendégeket fogadtunk a klubdélutánunkon: Tarnai Mária Emerica iskolanővért, valamint Márton Attila lészpedi tanár urat, aki a Moldvai Magyar Oktatási Program koordinátoraként a legfrissebb eseményeket ismertette velünk. Elkísérte őt szép felesége Gina is, valamint Gradinaru Madalina-Angelica (Kertész Madalina) is Külsőrekecsinből, aki délelőtt a „Röpülj páva” énekverseny selejtezőjén vett részt. Ismerjük őt régóta, mint a „Szeret-menti énekverseny”-ek győztesét, és még sok más kedves vendéget.

Madalina elénekelte nekünk is azt a szép népdalt, amivel indult: „Kerek erdő, kerek mező, … rekecsini templom előtt háromágú bokorka nőtt…”  (ld. a TV-híradó adását is róla: http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/09/08/19Veget_ertek_a_Folszallott_a_pava_vetelkedo_selejtezoi.aspx ) Októberben látni fogjuk őt a TV-ben, és reméljük a későbbiekben is.

Nagy öröm volt, hogy a keresztszülők ismét találkoztak egymással és a régi csángó diákokkal: László Leonard Istvánnal (Leoval), Istók Edittel, Cochior Maricicaval, Mátyás Mónikával. Bemutatkoztak az új diákok is: Botezatu Iza Klézséről és Gál Emilia Magyarfaluból, akik fordító-tolmács szakon szeretnének nálunk tovább tanulni. Megismerhettük Pantiru Jeremiást is Pusztináról. Szeretettel gratuláltunk Kovács Krisztiánnak, akit felvettek a Zeneakadémia ének- és furulya szakára. Tapsunkat szép furulyajátékával köszönte meg. Tisztelettel gratuláltunk Forgács János keresztszülőtársunknak is a magas állami kitüntetéshez (ld.: http://www.keresztszulok.hu/gratulalunk_a_kituntetetteknek ), és átadtunk neki egy példányt a „Mi falunkban csángók laknak” c. kötetből. Köztünk volt régi csángó barátunk, Bogdán Tibor is.

Emerica nővér beszámolt a missziós útjáról. Tavaly áprilisban a klubdélutánunkon az indulása előtt beszélt nekünk már erről, és most a tapasztalatait osztotta meg velünk. Az MCSMSZ felkérésére és a rendi elöljárója megbízásából egy teljes évet töltött önkéntesként Moldvában, a saját nyugdíjából tartva el magát. A rend autóját használva járta a falvakat, az oktatási helyszíneket, az Oktatási program rendezvényeit. (Ld. róla még az MCSMSZ honlapján is: http://www.csango.ro/index.php?page=emerica_nover ) Vetített képekkel mesélte el nekünk az élményeit.

Csík faluban lakott, ahonnan a rend régi Lada gépkocsijával járta a falvakat, hogy a gyerekeknek a magyar liturgikus nyelv elsajátításában segítsen. Minden Magyar Házat többször is meglátogatott. Több helyre rendszeresen kijárt vallási tartalmú foglalkozásokat tartani: ünnepek előkészítése, imák, szentes énekek tanítása, ajándék Bibliák szétosztása, jeles csángó személyiségek (Petrás Ince János, Dr.Benedek Márton és Gyergyina János) életének, munkásságának ismertetése, és a helyszínek bemutatása, ahol éltek, dolgoztak. A célja: a csángó-identitás erősítése volt, főleg a középiskolásoknak: Dumbravén, Nagypatak, Magyarfalu, Csíkszeredai Csángó Kollégium). Sajnos nem igazán sikerült ez a vállalkozása, hiszen a magyar nyelv gyakorlására nincs mód a román nyelvű szentmiséken, viszont sok mindenben a falvak számára hasznos dolgokat tehetett, például a feszületfelújítást végeztek Pokolpatakon, vagy kútfúrást és betonozást Csíkfaluban, amit a rá bízott adományok tettek lehetővé. Sokat beszélgetett a helybeli asszonyokkal, akik értik a magyar nyelvet.  A Csíksomlyói búcsúba is eljutott a gajdári tanító nénikkel és a gyerekekkel, akiket előtte  felkészített a szentes énekekből, imádságokból. Részt vett Trunkon azon az ünnepségen is, ahol a falu szülöttének, Dr. Benedek Márton (1931-1986) orvos-pap vértanúnak  az egyházi méltatása folyt a jászvásári (Iași-i) püspök vezetésével.   JÁKI Sándor Teodóz atya személyesen ismerte Benedek doktort, akiről külön fejezetben ír a  Csángókról, igaz tudósítások c. könyvében /Való Világ Alapítvány, Budapest, 2002.  20-24.o./ ( Ld. még bővebben: http://lexikon.adatbank.transindex.ro/mobil/tematikus/szocikk.php?id=98 ) Az év folyamán a csángó emberektől buzgóságot (jó értelemben vett jámborságot), egyszerűséget, elfogadást, a Gondviselésre való hagyatkozást tanult. Zárásként elmondta, hogy hálás ezért az egy évért, amit Moldvában a csángó magyarok között töltött. Külön hálával és köszönettel tartozik Márton Attilának a készséges segítségéért.

Nagy tapssal köszöntük meg Emerica nővérnek az előadást, és megajándékoztuk egy Teodóz atya CD-vel, valamint a „Mi falunkban csángók laknak” című könyv egy példányával, amelyet valamennyien aláírtunk. Köszönjük a moldvai magyarok és valamennyiünk nevében is a missziós tevékenységét és visszavárjuk Emerica nővért is a klubdélutánjainkra.

A szünetben örömmel üdvözöltük egymást, és beszélgettünk a diákokkal. Toroczkay Katalin, tiszteletbeli elnökségi tag elvállalta a diákok itteni „keresztanyaságát”, akihez bármelyikük fordulhat bármilyen kéréssel, kérdéssel. (Toroczkay Katalin, Mobil: 06/30-948-1355; e-mail: toroczkay.katalin@kardco.hu  ) Mint egy jó rokon, Kati átsegíti majd a csángó diákokat a kezdeti nehézségeken, közös kulturális programokat is szervez nekik. Íme az első idei kérés:

SEGÍTSÉGET KÉRÜNK! Cochior Maricicanak szüksége lenne olyan oktatóra, aki segítene neki elsajátítania az Excel-táblázatok és egyéb ügyviteli adatbázisok használatának a rejtelmeit. (Cochior Maricica, T: 06/30-282-5917; e-mail:  c.marici@gmail.com)

oOo

A szünetet követően Pákozdi Judit elnökünket hallgattuk meg. Részt vett a  moldvai tanárok szovátai  évnyító  továbbképzésén keresztszülőtársainkkal együtt (Büttner Sarolta, Lázárné Borika és Lázár Mihály). Beszámolt az oktatási program legfrissebb eseményeiről, aztán Márton Attila válaszolt a keresztszülők felmerült kérdéseire. (A moldvai magyar oktatás jelenlegi helyzetéről és a   biztonságos működtetéséről egy külön cikkben olvashatunk a honlapunkon. Ld.: http://www.keresztszulok.hu/egysegesen_folytatodik_a_moldvai_magyar_oktatas ) A legfontosabb hír, hogy az MCSMSZ-szel megegyezéssel Moldvában megnyugtatóan folytatódik tovább a magyar-oktatás minden helyszínen, az összes tanár részvételével és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség szakmai irányításával, magas pedagógiai színvonalon és megbízható pénzügyi elszámolással.

Köszönjük a kitartást és a bizalmat, amivel ezt a nehéz időszakot sikerült átvészelni. Külön szeretném megköszönni minden keresztszülőnek, akik hitüket nem veszítették el ebben a nemes ügyben és azoknak a tanároknak, akik itt maradtak a gyerekekkel foglalkozni továbbra is biztosítani tudják ennek anyagi feltételeit. - fejezte ki köszönetét Márton Attila.

A keresztszülők és a támogatók továbbra is A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítványon (AMMOA) keresztül küldhetik a hozzájárulásukat a gyerekek tanulásához az alábbi bankszámlaszámon:

Az AMMOA bankszámlaszáma:
OTP, 11742173-20154778
Hívunk és várunk minél több jóakaratú önzetlen embert:
LEGYEN ÖN IS KERESZTAPA, KERESZTANYA!
Ld. a moldvai oktatás honlapját is:
www.csango.rmpsz.ro

Bízunk benne, hogy még több keresztszülő áll a sorainkba, akik önzetlenül kívánják segíteni ezt a nemes vállalkozást, a moldvai magyar oktatás ügyét.

Sok örvendetes esemény történt a nyáron: táborok és utazások. Mindenről idő hiányában nem is tudtunk érdemben megemlékezni. A következő klubdélutánokon folytatjuk majd a tábori beszámolókat. A kedvezményes keresztszülős moldvai út nagyszerűen sikerült Miskolczi Endre vezetésével, amin Willemse Jolanda alelnök is részt vett. Beszámolt róla egy új keresztszülőtársunkkal, Kellár F. János Immánuellel együtt.  (Ld. a cikkét a honlapunkon is.)

Legközelebb találkozunk az októberi klubdélutánunkon!

Lejegyezte:

Albertné Révay Rita
vallási és hagyományőrzési felelős,

Prekrit Judit fotóival

2012-09-08

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók