A klubdélutánokon tanult dalok szövege

2015.10.01. | Keresztszülők
 
László Ildikótól, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület tagjától, klubdélutánjaink állandó résztvevőjétől tanultuk az alábbi énekeket, amelyeket hiteles tolmácsolásban adott elő. Ezúton is köszönjük neki! A szövegeket az alábbiakban közzétesszük.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klézse (Bálint Erzsétől tanult ének)

 

Aluszol-e te juhász, aluszol-e te juhász?

Ihhaj, nem es szunnyadok, ihhaj nem es szunnyadok

 

Jártak-e itt farkasok, jártak-e itt farkasok?

Ihhaj, nem es angyalok, ihhaj nem es angyalok

 

Vittek-e el báránykát, vittek-e el báránykát?

Ihhaj, nem es esztenát, ihhaj, nem es esztenát

 

Ugatták-e ja kutyák, ugatták-e ja kutyák?

Ihhaj, nem es kacagták, ihhaj, nem es kacagták

 

Folyt-e neki a vére, folyt-e neki a vére?

Ihhaj, nem es a teje, ihhaj, nem es a teje

 

Kivitték az erdőbe, kivitték az erdőbe?

Ihhaj, nem es misére, ihhaj, nem es misére

 


Csipkebokor, csipkebokor (Klézse) - 2015. január

Csipkebokor, csipkebokor, pá-ánkháló,

Csipkebokor, pánkháló-ó,

Icacca-a, van-e borod áruló.

 

Van e-egy kicsi, van egy kicsi, de nem jó,

Van egy kicsi, de nem jó-ó,

Icacca-a, beléköltött e hernyó.

 

Borom es van, borom es van áruló,

Borom es van áruló-ó,

Icacca-a, lányom es van kiadó.

 

Borom es van, pálinkám es áruló,

Pálinkám es áruló-ó,

Icacca-a fiam es házasító. 

 


 

Magas hegyen... (Klézse)

 

Magas hegye-en foly egy patak,

Magas hegyen foly egy patak,

Jaj, de rossz legénynek adnak,

Jaj de rossz legénynek a-adnak.

 

Da falubó-ól ki sem adnak,

De faluból ki sem adnak,

Csak szomszédba általadnak,

Csak szomszédba általa-adnak.

 

Csak szomszédba-a általadnak,

Csak szomszédba általadnak,

Ehol még ennem sem adnak,

Ehol még ennem sem a-adnak,

 

Este, regve-el csak e cibre,

Este, regvel csak e cibre,

Azt es örökké eszünkbe,

S azt es örökké eszü-ünkbe.

 

Minden délko-or e faszulyka,

Minden délkor e faszulyka,

S avval jól menen a munka,

S avval jól menen a mu-unka.

 


 

KÜLSŐREKECSIN

 

Érik, éri-ik e cseresznye,

Pirosodi-ik e levele, hejehaj,

Minél inkább piroso-o-odik,

Annál inká-ább szomorodik, hejehaj.

 

Felmené-ék e tetejibe,

Válogaté-ék ez értyibe, hejehaj,

S ez értyibe-e, s e javá-á-ába,

S e legénye-ek szállásába, hejehaj.

 

Mikor egysze-er leány lennék,

Megválaszta-anám e legényt, hejehaj,

Megválaszt-oez új edényt, hejehaj.

 

Ez új edé-ényt e mázától,

S e szép legé-ényt rosszságától, hejehaj,

Megcsengetném-e, földhöz verném, hejehaj.

 

Tűzmalomba-an ég egy gyortya,

Gyenge piro-os legény tartja hejehaj,

Úgy szeretném én gyortyá-á-áját,

S annál inká-ább e tartóját, hejehaj.

 


 

Klézse (a dallam Bálint Erzsétől való, ő más szöveggel tanította nekünk, aztán Duma András megmutatta ezt a szöveg-változatot, azt javasolta, inkább ezzel énekeljük, mert ebben van egy kis történelem is...)

 

Ideki az oldalon a szőlőbe-en,

Érni kezdett egy feteke csere-esnye

 

S az alatt egy barna-piros menyecske-e,

Menyecskének kosárnyecska kezé-ében

 

Kosárjának jaj de mély a feneke-e,

Nem hallatt ki magyar szózat belő-őle

 

S ez én lovam úgy szereti abrako-ot,

Kétszer kerülte meg Magyarorszá-ágot

 

Harmadikszor úgy akarta kerülni-i,

De a császár nem akarta enge-edni

 

Ha a császár egyszer engedte volna-a,

Csángó magyar ma is szabad lett vo-olna

 

De a császár nem akarta engedni-i,

Így a csángó szabad se tudott le-enni

 

De a szent nap megsüt minden cseresnyé-ét,

S így megmenti csángó magyar embe-erét

 

S de a császár megfordul a sírjába-a

S Madéfalva se lesz a bánatá-ába

 


 

Lujzikalagor

 

Kalagari nagy hegy a-a-alatt,

Kalagari nagy hegy alatt,

Van egy forrás a föld a-a-alatt.

 

S aki abból vizet i-i-i-szik,

S aki abból vizet iszik,

Rózsájától elbúcsú-ú-údzik.

 

S úgy kell rózsám, úgy kell ne-e-eked,

S úgy kell ró-ózsám, úgy kell neked,

Sokat mondtam én ezt ne-e-eked.

 

Szeress egyet, s ne máj há-á-ármat,

Szeress egyet, s ne máj hármat,

Eggyel es elég nagy bá-á-ánat.

 

Mert én egyet szerette-e-em volt,

Mert én egyet szerettem volt.

S eleget es szenvedte-e-em vót

 

Csipkebokor z’én szá-á-állásom

Csipkebokor z’én szállásom,

S ott es nincsen megállá-á-ásom.

 

Ha még egyszer lány lehe-e-e-etnék,

Ha még egyszer lány lehetnék,

Pipás legényre nem né-é-éznék.

 

Mer a legény büdös go-o-omba,

Mer a legény büdös gomba,

Kihányják e gané-é-és dombra.

 

De a liány csokros ró-ó-ózsa,

De a liány csokros rózsa,

Felteszik az ablakva-a-asra.

 

Voltam én es, mikor vo-o-oltam,

Voltam én es, mikor voltam, 

Egy szép kertben virágo-o-oztam.

 

Eljött egye  leszaka-a-asztott,

Eljött e-egye le-eszakasztott,

Körme alatt elhirva-a-asztott.

 


Komámasszony (Pusztina, Nyisztor Ilona éneke)

 

Komámasszony n’aj megmondja az ura-amnak,

Hogy eladtam a zabomat a zsidó-óknak,

Ha megmondja, jól megver, jó lesz nekem jó regvel,

Komámasszony!

 

Az uramnak ördög bútt a bocskorá-ába, 

Három hete, hogy iszik a korcsomá-ába,

Haza, hazajövöget, s ingem jól megvereget, 

Komámasszony!

 

Kihajtottam a tinókat a csordá-ával,

Komámasszony meghiutt a vacsorára

Én ott addig tévároztam*, míg a csordát visszavártam, 

Komámasszony!

 

Komámasszony jöjjön ki a hegytető-őre,

Üljünk fel a boroshordó tetejé-ére,

Fúrjuk ki az oldalát, csapjunk egy kometriát**, 

Komámasszony!

Fúrjuk ki az oldalát, csapjunk egy kometriát,

Komámasszony, s még egy asszony ! 

 

*   tanácskoztam, beszélgettem;

**  keresztelő

 

Énekli, tanítja: László Ildikó

 


 

Lészped, Simon Ferenc Józsefné éneke

 

Míg uram a kútra-a já-árt,

Míg uram a kútra-a já-árt,

Addig galambom béjárt,

Addig galambom béjárt.

 

Édes uram, be jó-ó ke-end,

Be jó vizet hozo-ott  ke-end,

Hozzon ilyent másszor e-es,

Megcsókolom százszor es.

 

Téged asszony kérde-ezlek,

Téged asszony kérde-ezlek,

Ezt az ágyat mi lö-ölte,

Hogy így el van gyötörve.

 

Macska fogott ege-eret,

Játszott véle ele-eget,

Macska fogott egeret,

Játszott véle eleget.

 

S a vén bolond azt go-ondolja,

Hogy a féreg elho-ordozta,

S a vén bolond azt gondolja,

Hogy a féreg elhordozta.

 

féreg = egér

 


 

Szitás, Kanalas Éva gyűjtése

 

Szeretném, szeretném patak martján lakni,

Szeretném, szeretném patak martján lakni

 

Mer az én szeretőm odajár itatni,

Mer az én szeretőm odajár itatni

 

S a lovát itassa, magát fitogassa,

A lovát itassa, magát fitogassa

 

S a szép sárig haját szélvel lobogtassa,

A szép sárig haját szélvel lobogtassa

 

Szép piros orcáját vélem csókoltassa,

Szép piros orcáját vélem csókoltassa

 

Az éjjel álmodtam, aranyat kaszáltam,

Az éjjel álmodtam, aranyat kaszáltam

 

Aranyat kaszáltam, sűrű rendet vágtam,

Aranyat kaszáltam, sűrű rendet vágtam

 

Sűrű rendet vágtam, gyakar boglyát raktam,

Sűrű rendet vágtam, gyakar boglyát raktam

 

Minden boglya tövén egy pár csókot kaptam,

Minden boglya tövén egy pár csókot kaptam

 


 

Magyarfalu, Kanalas Éva gyűjtése

 

Túl a víze-en egy kosá-ár, abban laki-ik egy ma-adár,

Túl a víze-en egy kosá-ár, abban laki-ik egy ma-adár,

Abban laki-ik egy madár, aki enge-em rég hogy vá-ár,

Abban laki-ik egy madár, aki enge-em rég hogy vár.

 

Várj madárka, várj, várj, vá-árj, este hozzá-ád megye-ek már,

Várj madárka, várj, várj, vá-árj, este hozzá-ád megye-ek már,

Megvizsgálom szíve-edet, véle szere-etetede-et,

Megvizsgálom szíve-edet, véle szere-etetedet.

 

Túl a víze-en zörgős malo-om, ott őrö-öl az én ga-alambom,

Túl a víze-en zörgős malo-om, ott őrö-öl az én ga-alambom,

Ott egyebet nem ő-őrölnek, csak bút, s bána-atot elege-et,

Ott egyebet nem őrölnek, csak bút, s bána-atot eleget.

 

Nékem is va-an egy bánato-om, odavisze-em, lejá-ártatom,

Nékem is va-an egy bánato-om, odavisze-em, lejá-ártatom,

Egy szem búza-a, kettő-ő rozs, felöntötte-em, járja-a most,

Egy szem búza-a, kettő-ő rozs, felöntötte-em, járja most.

 

Én Istene-em, halálo-om, nem ér enge-em az á-álom,

Én Istene-em, halálo-om, nem ér enge-em az á-álom,

Mer az álom nyugodalom, s a szerele-em szívfá-ájdalom,

Mer az álom nyugodalom, a szerele-em szívfájdalom.


____________________________________________________________________________________________________________

 

Klézse

Van borom pálinkám es

Van borom pálinkám es, iha-ahahaha,
Van kék szemű lyányom es, iha-ahahaha,
Sej-ha-aj libabőr, jajaj jaj-jaj,
Tátim hozta Klézséből, jajaj libabőr
 
Táncoltasd meg Máriskát, iha-ahahaha,
Ád az anyja pálinkát, iha-ahahaha,
Sej-ha-aj libabőr jajaj jaj-jaj,
Tátim hozta Klézséből, jajaj libabőr
 
Nekem nem kell pálinka, iha-ahahaha,
Nekem kell a Máriska, iha-ahahaha,
Sej-ha-aj libabőr jajaj jaj-jaj,
Tátim hozta Klézséből, jajaj libabőr
 
Edes vérem testvérem, iha-ahahaha,
Érted buzog a vérem, iha-ahahaha,
Sej-ha-aj libabőr jajaj jaj-jaj,
Tátim hozta Klézséből, jajaj libabőr
 
Érted bizony nem csoda, iha-ahahaha,
Mert szép vagy mint a rózsa, iha-ahahaha,
Sej-haj libabőr jajaj jaj-jaj,
Tátim hozta Klézséből, jajaj libabőr
 

Ide kattintva meg is hallgatható!


_________________________________________________________________

 

Isten áldjon kisleány (Trunk, Kanalas Éva gyűjtése)

 

Isten  á-áldjon  kisleány,

Mé-ér  sí-írsz e Szeret  ma-artján,

Hogy ne-e  sí-írjak bácsiká-ám,

Elha-agyott  e  Jancsi-ikám

 

Tegnap  re-egvel hajnalon,

Ví-íga-an  ment le csóna-akon,

Hagyja-ad  me-enjen  szegényke-e,

Gyenge-e  piros legé-ényke

 

Árva-a  csihány koszorú,

Mé-ér  va-agy  szűve-em  szomo-orú,

Hogy ne-e legyek szomorú-ú,

Elha-agyott e  szigo-orú

 

Elha-agyott e szigorú,

Fe-elfo-ogott egy nyomo-orú,

Elha-agyott e szigorú-ú,

Felfo-ogott egy nyomo-orú

 

Árva-a csihány kert mellett,

S  a-az  é-én vérjem  má-ás mellett,

Hagyja-ad legyen más melle-ett,

Hogy ne-e üljön ke-ert me-ellett

 

_________________________________________________________________________


Veress az ég tovafelé (Trunk, Domokos Pál Péter, 1929)

 

Veress az é-ég tovafelé,

Veress az é-ég tovafelé,

S az én rózsá-ám arrafelé,

S az én rózsám arrafelé

 

Szeretsz-e mé-ég engem rózsám?

Szeretnéle-ek, de nem érlek,

Szeretőd va-an s attól félek,

Holnap este hozzád megyek

 

Méges enge-edelmet kérek,

Ess az eső-ő utcán megyek,

Attól féle-ek, hogy elesek,

S egy nagy gödörbe béesek

 

A fejem i-is ketté esik,

S a veleje-e messze esik,

Van szerető-őm, de nem tetszik,

Mert egy korcsomába fekszik

 

Éjjel iszi-ik, nem aluszik,

Nappal dögli-ik, nem dolgozik,

Ennek véte-ek a gyümölcsfa,

Lefeküdjék árnyékába

 

Körte bée-esik szájába,

S az sem ura-a, hogy elrágja,

S az alatt e-egy világ rossza,

S az alatt egy világ rossza.___________________________________________________________________________________

Pusztinai halottsirató - Vékony Márta, elhunyt társunk emlékére énekelte Ildikó: 2016. november 12-én
 

E szomorú siralmas szó

E világtól meg kell válni

E nincs mit tenni, s el kell menni

E koporsóba kell szállni

Gyászos koporsóba hej egyenként bészállni

Kérlek kegyes Jézus, add meg a koronámat

Ó fájdalom, eljött az óra

Halál ellen nincsen senki prókátorja

E szent rendelése, Istennek végzése

 

Ne bíztasd magadat a hosszú életedvel

E világon való cselekedetidval

Mert eljő j’ez halál, eljő rád talál

Tested véletlenül koporsóba bészáll

Ó fájdalom, eljött az óra

Halál ellen nincsen senki prókátorja

E szent rendelése, Istennek végzése

 

Elvégzettem én már a pályafutásomat

E világon való csendes életemet

Hitet megtartottam, harcoltam jó harcval

Kélek kegyes Jézus, add meg a koronámat

Ó fájdalom, eljött az óra

Halál ellen nincsen senki prókátorja

E szent rendelése, Istennek végzése

 

________________________________________________________________

Piros, piros szegfű ( Domokos Pál Péter, Trunk, 1938.)

 

Piros, piros szegfű,

Bongós majorana,

Piros, piros szegfű,

Bongós majorana

 

Életinek párja,

Vajon ki kaszálja,

Gergel bíró vágja,

Csapja kalangyába

 

Csapja kalangyára,

Vesszőre, bugjára,

Ilonának kötöttje,

Kapufára kikötte

 

Azt Gergel bíró bévette,

Meg is aranypilizte,

Jól tette, ha bévette,

Meg is aranypilizte

 

 

bongós=gombos

aranypilizte= aranyporral behintette

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók