Tudósítás a 2013. évi első, januári klubdélutánunkról

2013.01.18. | Keresztszülők
Sok vendég és keresztszülő részvételével, szomorú megemlékezéssel indult a keresztszülők ez évi első klubdélutánja. Egy perces néma felállással emlékeztünk meg a napokban elhunyt P. Jáki Sándor Teodóz bencés atyáról. Első ízben látogatott el hozzánk Pappné Farkas Klára az Országgyűlés Külügyi Hivatalától és beszámolt a Csángóföldön tett karácsonyi ajándékozó körútjukról. Dr. Kis Boáz a Magyar Népfőiskolai Collegium tevékenységéről, Gondos Béla és Csoma Gergely pedig a felnőtt oktatási program keretében végzett munkáról tájékoztatott minket.

Pákozdi Judit elnök köszöntötte az Újévet és a jelenlevőket. majd ezt követően szomorú kötelességünknek tettünk eleget. Egy perces néma felállással tisztelegtünk P. Jáki Sándor Teodóz atya emlékének, akinek temetése a klubdélutánnal azonos időben zajlott Pannonhalmán. A temetésen Albertné Révay Rita képviselte a keresztszülőket, és vitt a nevünkben koszorút, így a „csángók apostola”-ként is emlegetett bencés atyáról irt megemlékezését Felföldi Elek, elnökségi tagunk olvasta fel. Elmondtuk a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát, elénekeltük a Boldog asszony anyánkat, a tiszteletadás László Ildikó csángó változatú Boldog asszony anyánk énekével zárult.

A megemlékezés után az elnök röviden beszámolt az aktuális, elkövetkező eseményekről, mint az ez évi februári csángó bál, az azt megelőző tanár gödöllői tanár továbbképzés és keresztszülő-tanártalálkozó, amikről részletes tájékoztatás jelenik majd meg a KEMCSE honlapján. Erős Ildikó klézsei és pokolpataki falugazda tájékoztatott a februárban megrendezésre kerülő berekfürdői jótékonysági hangversenyről, (meghívója olvasható a honlapunkon). Gondos Béla pedig felhívta figyelmünket a Látogatás Moldvai testvéreinknél című január 31-i előadására.

Ezután Pappné Farkas Klára mesélt decemberi moldvai utazásáról, amikor az Országgyűlés Külügyi Hivatalának képviseletében, a hivatal és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete által gyűjtött ajándékokat vitték el Moldvába. Utazásuk a zord idő ellenére felejthetetlen élmény maradt. A gyerekeknek és tanároknak szánt ajándékokat Lészpeden adták át. Tisztítószereket, tanszereket, játékokat, könyveket, élelmiszereket és még sok más hasznos ajándékot vittek, amit a gyerek és a tanárok énekkel és műsorral köszöntek meg. Ez a gyűjtés már sok éve folyik, eddig az MCSMSZ volt a partner, most az RMPSZ koordinálta a találkozót. A szívbéli fogadtatás és hálás köszönet ellenére némi keserűség is keveredett az örömbe, mivel az MCSMSZ és az RMPSZ közötti, az oktatási programra vonatkozó megállapodást nem sikerült aláírni. A hosszas előkészületek után sajnos mégsem alakult ki együttműködés a két szervezet között, pedig az RMPSZ képviseletében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tiszteletbeli elnöke Lászlófy Pál István is meglátogatta az eseményt. Farkas Klára megállapítása szerint a moldvai magyar oktatás helyzete az RMPSZ szakmai felügyelete alatt jó kezekbe került, és ha egy szóban kell a változást jellemezni az a szakmaiság lehet. A másik lényeges változás az oktatásban alkalmazott módszerek kibővítése, színesítése és a személyesség, az egyéni megközelítések átvétele és a programba való integrálása. A program reményeink szerint szakmailag megerősödve tovább folyik, ezt támasztja alá többek között az a szakmai találkozó, amin ezen a hétvégén vettek részt a Moldvában dolgozó tanítók Szovátén. (bővebben: http://www.rmpsz.ro/web2/index.php/oktatas/tanarok)

A klubdélután központi témája a Moldvában folyó felnőtt oktatási program, a csángó falvakban eddig lebonyolított programokon szerzett tapasztalatok és élmények ismertetése volt.

Dr. Kis Boáz a Magyar Népfőiskolai Collegium ügyvezető elnöke elmondta, hogy a szervezet a múlt évben ünnepelte 20 éves fennállását. A kollégium létrehozásának célja a Kárpátmedencén belüli magyar-magyar kapcsolatok megerősítése, a keresztény szellemiségű, a régi népfőiskolai hagyományokra épülő felnőtt oktatási program kiszélesítése volt. A kollégium kis összegű állami támogatásból tartja fenn magát, amit segítő támogatóktól kapott pénzügyi adományok egészítenek ki. A csángóföldi falvakban 2012-ben indították el a felnőtt oktatási programot annak érdekében, hogy a főleg a mezőgazdaságban dolgozó csángók számára segítséget nyújtsanak a szülőföldön való megélhetéshez. Ehhez az egyik lehetséges forma pl. a falusi turizmus kiépítése és az ehhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása lehet. Az oktatási programot egyébként rugalmasan a mindenkori helyi igények maximális figyelembevételével alakítják.

A felnőtt oktatási programban eddig elvégzetteket Gondos Béla foglalta össze. 2012-ben három alkalommal összesen 10 faluban tartottak felnőtt oktatást. Első alkalommal 3 faluban, Külsőrekecsinben, Klézsén és Forrófalván jártak. Az egyes falvakban mindig egy helybeli csángó magyar közreműködő segítségét vették igénybe a hallgatóság toborzásában és a helyszín kiválasztásában. Volt, hogy templomban, volt olyan hogy valakinek az otthonában vagy a magyar iskolában zajlottak az előadások és az azt követő beszélgetések. Külsőrekecsinben Gyula Valér, Klézsén Duma András, Forrófalván Antal V. János volt segítségükre. Minden helyszínen kb. 15-25 fős hallgatóság gyűlt össze. Az első alkalommal egészségügyi, jogi és a faluturizmussal kapcsolatos tudnivalókról tartottak előadásokat.

A második köroktatáson Magyarfaluba, Lábnyikba és Pusztinába látogattak el. Magyarfaluban ünnepi eseményre is sor került a kétnyelvű falutábla átadásán, amit Bogdán Tibor áldozatos közreműködésével sikerült felállítani a magyarfalusi napok alkalmával.

Pusztinában Nyisztor Tinka házának udvarában gyűltek össze az érdeklődők. Lábnyikon a katolikus templom plébánosa Peter atya nyitotta meg a templom kapuját az oktatáson résztvevők számára és segített a hallgatóság megszervezésében.

A harmadik alkalomra novemberben került sor, amikor Lészpeden, Lujzikalagorban, Somoskán és Szabófalván szerveztek előadásokat. Ez alkalommal Csoma Gergely is részt vett a programban., aki most a klubon elmondta, hogy milyen érdeklődéssel követte a hallgatóság a szőlészeti és borászati előadásokat és a soraikban olyan csángó emberek jelentek meg, akikkel gyorsan felelevenítették a régi, már feledésbe merülő hagyományokat, amiket ma már nemigen tartanak, de az idősebbek emlékezetében még mélyen elásva feltalálhatók. Ezek az alkalmak igen alkalmasak az ilyen beszélgetésekre és a vegyes hallgatóságban ülő fiatalabb generáció ezen az úton még megismerheti, és aztán tovább viheti az elkopó hagyományokat, történeteket, mondásokat.

Az egyes falvaknál tett látogatásokról szóló beszámolókat László Ildikó éneke kötötte össze, dalait autentikus előadásában, mindig az adott falu vagy tájegység népdalkincséből választotta. Különös élmény volt Csoma Gergely élvezetes, igazi csángó hangzású szavalata Lakatos Demeter verseiből.

Az év első klubdélutánja, mint ez általában már megszokott, tartalmas, érdekes időtöltés volt és a jelenlevőket tovább erősítette abban, hogy sokan vannak, akik a csángó ügyet odaadással, szakmai tudásuk legjavát adva, önzetlenül szolgálják.

Lejegyezte:
Toroczkay Katalin
gajdári keresztszülő

2013. január 17.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók