Vallási és hagyományőrzési gondolatok 2010 elején

2010.02.22.

Egyesületünk életében a 2010-es évvel egy új korszak is elkezdődött. Vallási és Szociális Munkacsoportunk 2007 szeptemberében, a Városmisszió idején alakult, elsősorban közvetítőként az értékek keresésére és az adódó segítségek továbbítására. Tavaly november óta a szociális csoport kivált belőle, és helyette a hagyományőrzési feladatokkal bővült a vallási tevékenységünk. Vallási és Hagyományőrzési Munkacsoport keretében dolgozunk ezentúl.

Visszatekintve egyesületünk első három évére sok eredménynek örülhetünk a támogatóinkkal együtt: a szép új gyermekek-házainak, a keresztgyerekeink testi-lelki gyarapodásának. Nagy öröm, hogy egyre szélesebb körben ismertté vált hazánkban és a világban is a csángó kultúra értéke. Köszönhető ez a művészeiknek, a tudósoknak, a politikusoknak, a tanároknak és talán a keresztszülőknek is. Az eddigi időszak legnagyobb ajándékát Erdő Péter bíboros úrtól és a Román/Magyar Püspöki Kartól 2009 október 18-án kaptuk, amelyet később a Duna TV jóvoltából láthattunk is valamennyien: a lábnyiki román/magyar/latin nyelvű szentmisét, amelyet Cserháti Ferenc, a határon túli magyarok püspöke és Petru Gherghel, a jászvásári püspök celebrált több csángó származású pappal együtt, ahol magyar szóval és magyar énekekkel is dicsérhettük az Istent mi keresztszülők is, együtt a többiekkel. Történelmi és felemelő pillanat volt, amikor hallhattuk Petru Gherghel püspök atya szavait magyarul, és az ígéretét is, hogy bevezeti a magyar nyelvű szentmisét azokban a falvakban, ahol ezt kérik a hívők. Köszönőlevelet fogalmaztunk meg Erdő Péter bíboros úrnak és a püspököknek, amelyet december 12-én Ékes Ilona országgyűlési képviselő és Pákozdi Judit elnök adott át neki mindannyiunk nevében „A mi falunkban csángók laknak…” című, MCSMSZ által kiadott könyvvel együtt, amelyet a csángó gyerekek írtak és rajzoltak a falujukról. Sokan gyűltünk össze erre az eseményre: itt élő és dolgozó csángó értelmiségiek és munkások, az idelátogató csángó továbbtanulók, értük dolgozó és imádkozó támogatókkal és keresztszülőkkel együtt.

Fontos eseményekkel folytatódtak januárban a megkezdődött jó folyamatok. Csángó Fórumot hívott össze Felix Mariut atya, a Bukaresti Érsekségtől Budapestre delegált pap, egyike azoknak, akik 2008-ban három évre magyarországi továbbképzésre érkeztek a moldvai magyar nyelvű szentmisékre való  felkészülésre. Egy tényfeltáró és egyeztető fórumot kezdeményezett a moldvai csángókat támogató szervezetek vezetőivel és küldötteivel, egyéni támogatóival a fontosabb kérdések tisztázására. A találkozó szervezésére közvetítőként a KEMCSÉ-t kérte fel. A fórum helye és időpontja volt: Budapest, I.ker. Batthyány tér, Szent Anna templom, 2010. január 30-án, szombat de. 9 órakor. (Mellékelten olvasható a meghívó, amely tartalmazza a meghívott szervezetek neveit és a témaköröket is.) Moldvából csak a Szeret-Klézse Alapítvány képviseltette magát Duma András személyében, egy hosszú, értékes előadás megtartásával. Moderátoként Gyöngyössy Lajos vezette a megbeszélést. Felolvasott két levelet, amelyet egyéb irányú fontos teendők miatt írt a Fórum számára két meghívott: Petrás Róbert, az AMMOA-nak, és Borbáth Erzsébet, a Domokos Pál Péter Alapítványnak a vezetője. Félix atya elmondta mindazokat problémákat, amiket tapasztalt eddigi élete és tanulmányai során ebben a témakörben, majd a jelenlévők hozzászólásai következtek. A négy órás tanácskozásról videofelvétel készült, amelynek szövegét hamarosan olvashatjuk a honlapunkon is. Sajnos érdemi előrelépés nem történhetett, mivel az MCSMSZ nem képviseltette magát a tanácskozáson. Félix atya javasolta, hogy a következő Fórumot az MCSMSZ szervezze meg a rájuk bízottak és a közös ügy érdekében.

Kiemelkedő történelmi jelentőségű eseményre is meghívást kaptunk mindannyian, akiknek a csángók sorsa fontos. Erdő Péter bíboros úr meghívására és Félix atya szervezésében főpásztori román-latin nyelvű szentmisét mutatott be Budapesten, a Szent Anna templomban Petru Gherghel jászvásári püspök, Félix és András atyával együtt 2010 február 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor, amelynek fontosabb részeit magyarul is hallhattuk, sőt több magyar mondatot mondott ő maga is. A szentmisén jelen volt Erdő Péter bíboros úr és több csángó származású pap is. Mintegy 30-40 Magyarországon élő moldvai csángó vett aktívan részt népviseletben a misén. A templomot megtöltöttük sok hívővel együtt, mi keresztszülők is. A szentmise elején Erdő Péter bíboros úr magyar nyelvű köszöntésére, amelyet latinul is elmondott, Petru Gherghel püspök úr rövid román nyelvű köszöntő beszéddel válaszolt, amelyet András atya fordított le magyarra a híveknek. A püspöki beszédből a legfőbb gondolatoknak ezeket tartom:

„A nyelv szent, amelyet az Úristen ránk bízott az Evangélium hirdetéséhez… Köszönjük a lehetőséget Eminenciás Bíboros úrnak, hogy együtt lehettünk, és a papjaink itt tanulhatnak. Meghívunk titeket hozzánk… Moldvába. Viszont látásra! La revedere!”

Fantasztikus lehetőség volt a főpapok áldása után velük találkoznunk a közösségi teremben egy szerény agapé keretében. Köszönetet mondtunk bíboros úrnak, majd átadtuk Petru Gherghel püspök úr kezébe a Moldvában terjesztésre, illetve a püspök úr részéről jóváhagyásra váró román-magyar kétnyelvű misefüzetünket és a Rózsafűzér-lapokat.

A jövőbeli célokról is gondolkodom.

„Látjuk a csángó valóságot, vagy csak nézzük?” – írta 2006 augusztusában Iancu Laura. Azóta egyre többet látunk. Sok teendő vár még ránk. Sok nehézséggel is szembe kell néznünk, de lehetőleg együttes erővel a jót megőrizve mindenre megoldást kell találnunk másokkal együtt a moldvai csángó-magyar gyerekek és a szüleik érdekében, hogy megismerhessék a lehetőségeiket szociális, oktatási, vallási téren egyaránt, és élni is tudjanak velük a gyerekeik és a maguk számára, például a magyar nyelvű szentmise kérésében. Leginkább közvetítőként tudunk mi keresztszülők a magunk eszközeivel ebben segíteni. Szeretnénk ehhez erősíteni és élőbbé tenni a kapcsolatainkat csángó-magyar testvéreinkkel, a Moldvában és itthon élő és felelősen gondolkodó csángó értelmiséggel és a felnövekvő nemzedékkel is, a tanárokkal, a támogatókkal és más csángókat segítő szervezetekkel, valamint minél több keresztszülővel együtt. Örömmel értesültünk egy példaértékű kezdeményezésről: Lészpeden a gyerekek az internet és a számítógép segítségével ’e-mail’-en kapcsolatban vannak keresztszüleikkel és értesülnek az értük folyó erőfeszítésekről is. Jó lenne ezt minden faluban elérni. Meg kéne találni minden tehetséges gyereket és segíteni őket, hogy hazatérve csángó értelmiségként minél nagyobb számban tudják segíteni, oktatni és képviselni Csángóföld őseinek hagyománya nyomán a saját közösségüket, mindezzel megőrizve és gazdagítva az Európai Unió sokszínűségét is.

Hálával és az összetartozás érzésével gondolok mindenkire, akikkel eddig megismerkedhettem ebben az időszakban. Megálmodtunk egy Szeretet-hidat, amely megvalósult. Erősítenünk kell tovább! Legyünk egyre többen!

Szeretettel kívánok mindenkinek jó egészséget és áldásos együttes munkát!

Albertné Révay Rita

2010-02-21


Erdő Péter bíboros és Petru Gherghel püspök a hívek körében a szentmisét követő agapén

Petru Gherghel püspök Félix és András atyával a budapesti szentmisén

Rita CsáFór_megh_aláírva[1] 2010 március 11

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók