Vallási beszámoló 2016

2016.02.17. | Keresztszülők

Tisztújító közgyűlésünk számára most egy személyes hangú beszámolóval készültem a munkacsoportunk eredményeiről, az egyesületünk és a Vallási Munkacsoportunk egyik alapító tagjaként. Tíz éves lett a Keresztszülő-mozgalom, Böjte Csaba atya felhívására, amelyben kezdetektől részt veszek. Ünnep ez a számomra. Ez a tíz év nagy idő az életemben. A családommal és a keresztszülőtársaimmal együtt 2006 nyarán voltam először Moldvában. Azóta felnőttek az akkor tizenéves gyerekeim és a külsőrekecsini keresztlányom is. Az egyesületünk, a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület pedig meghatározó civil szervezetté vált, azzal a naputánjárós logóval, amit a fiam rajzolt azon a bizonyos úton.

Visszatekintve erre az időszakra hálát érzek a szívemben. Leginkább egy Szeretet-hidat akartunk együtt létrehozni és megerősíteni a moldvai magyarokkal, tanárokkal, támogatókkal, közvetítőként a jóakaratú emberek között, a moldvai magyar gyerekek oktatásáért. Pici, apró lépésekkel talán sikerült is. Társakat találtam ezen az úton, akiknek többségével, hűséggel és önzetlenül együtt dolgozhatok ma is a moldvai magyarokért, akiktől rengeteget tanulhattam az idők folyamán: főleg hitet és kitartást. Ebben a nekem nagy, de világtörténelmi szempontból aprócska időszakban sok csodát is megéltem, nagy mélypontokat és újabb talpra állásokat, támadásokat, méltatlan és igaztalan szavakat, de lelket emelő kivételes pillanatokat is. Fantasztikus, hiteles embereket ismerhettem meg közelebbről Moldvában és itthon is, akiket tisztelhetek és szerethetek. Közülük néhányan az égi közbenjáróink is lettek, a hitem szerint: P.Jáki Sándor Teodóz, Erdélyi Zsuzsanna... Megható leveleket, rajzokat, tárgyakat, mosolyokat is őrzök a szívemben. Talán az a legszebb, amit Petrás Mária írt nekünk 2012-ben: „Kedves Keresztszülők! ... A csángómagyarok felemelkedésében reménykedő őseink nevében is köszönöm minden szintű fáradozásukat és testvéri szeretetüket. Isten áldja önöket!” Viszonzásvárás nélkül tettünk mindent, ami tőlünk tellett, mégis egy hatalmas ajándékot is kaptunk: a keresztszülő-mozgalom tíz éve alatt a mi keresztgyerekeink közül ma már vannak, akik tanárként mentek vissza tanítani a falujukba! Istennek legyen hála mindenért!

Ennyi bevezető után a Vallási munkacsoportunkról és az elmúlt évi eredményeinkről szeretnék beszámolni. Jövőre lesz tíz éves a csoport. Tagjainak száma 2015-ben 3 fővel gyarapodott, így 48-ra növekedett. Mindannyian a moldvai magyarokkal azonos hitben végezzük a ránk bízott feladatokat, imádságban, hűséggel. Vannak közöttünk többen KEMCSE-alapító tagok, papok, egy szerzetesnővér, itt élő moldvai magyarok, a moldvai oktatásban részt vevő tanárok, művészek, írók, tudósok, egyszerű emberek, vállalkozók, fiatalok és idősebbek is, akikkel a munkánk során szorosabb kapcsolatba kerültünk, főleg imádságban a moldvai magyarokért, vezetőikért, papjaikért, tanáraikért, segítőikért. Tevékenységi körünk az imádság mellett a moldvai magyarok kultúrájának ápolása, kiadványok megjelentetésével is, amelyekkel a moldvai gyerekek magyar-oktatását is elősegíthetjük. A tíz év alatt a Naputánjáró hírlevelünkben rendszeres tájékoztatást adunk a munkánkról, de emellett Iancu Laura önzetlen munkájának köszönhetően két jelentős kiadványt is megjelentethettünk, amelyben segítőként mi is részt vehettünk: a Naputánjáró-társasjátékot, amely 2011 karácsonyán jelent meg, és a Csángómagyar legendák c. könyvet, amely 2015 karácsonyán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azzal a szándékkal dolgoztunk rajtuk, hogy egymásra épülő ismereteket adjunk a moldvai magyaroknak és mindnyájunknak: gyerekeknek, felnőtteknek, keresztszülőknek, érdeklődőknek is, és megismerhessük általuk a moldvai magyar falvak lakóinak helyszínét, szavait, történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteit, a mondáit, legendáit… Az volt a célunk, hogy a gyerekek visszatanulhassák, megismerhessék őseik kincseit. Büszkeséget érezhessenek és örömöt, amikor látják és olvassák a saját szavaikat és a viseletüket a szépen illusztrált és kivitelezett kiadványban és társasjátékban. Az AMMOÁ-nak és a KEMCSÉ-nek köszönhetően mindkettőből 2-2 példányt tudtunk adni Moldvába, az összes oktatási helyszínre. Reméljük, hogy a diákok és a tanárok örömére. Pozitív visszajelzéseket is kaptunk, amiknek nagyon örülünk. Legutóbb Harangozó Imre néprajzkutatótól, amit hálásan köszönök neki ezúton is. Íme a FB-on közzétett írása: Szeretettel ajánlom minden kedves ismerősömnek! Iancu Laura – Albertné Révay Rita (szerk.):

Csángómagyar legendák; Moldvai magyar mondák és történetek. Babér Kiadó, Budapest.
Különösen kedves ajándéknak örvendezhet a moldvai magyarság értékeinek örvendetesen gyarapodó rajongótábora. A 144 oldal terjedelmű, igényes nyomdai munkával elkészített kötetet a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület, a keresztszülői mozgalom 10. évfordulója alkalmából adja közre. A szöveget izgalmasan kiegészítő színes illusztrációkat Csurgai-Horváth Dorottya készítette. Iancu Laura szerkesztői, szöveggondozói, válogatói munkája nyomán szerethető, mégis szigorú filológiai szakmaisággal összeválogatott szövegkorpusz a moldvai magyarság gazdag mondavilágának keresztmetszetét adja. A Bosnyák Sándor, Domokos Pál Péter, Faragó József, Gazda József, Halász Péter, Harangozó Imre, Iancu Laura, Kallós Zoltán, Kóka Rozália, Lükő Gábor és RubinyiMózes gyűjtötte szövegek végigvezetik az olvasót az eredetmagyarázó, történeti és hősmondák, legendák, csodás történetek világán. A sort a népi humor csillogó szellemessége zárja. A kötet a szerkesztői, kiadói szándék szerint nem az eddigi folklórközlések hiányosságát igyekszik pótolni, sokkal inkább: „olyan válogatást nyújt, amely (…) hozzájárul a moldvai magyar diákok tudásának a gyarapításához és ezáltal a népköltészeti alkotások fennmaradásához. Harangozó Imre (2015. dec. 27.)”

Ami a tavalyi közgyűlésünk óta eltelt év eseményeit illeti, további nagy örömöket is megéltünk. Megtapasztaltuk a kitartás és az ima erejét. Karácsony előtt ezt a levelet kaptuk Nyisztor Tinkától Pusztinából: Örömhír! A plébános kimondta, meghirdette az oltáron is az esti hálaadó imánkat magyar nyelven... Már évek óta megkérem, hogy hirdesse ki az oltáron is a magyar imaórát, de nem teszi. Ez a második alkalom. Az első nagycsütörtök estéjén volt. Boldog Új esztendőt! Isten áldjon titeket! Tinka

Most, Húsvét előtt pedig egy újabb váratlanul nagy öröm ért bennünket: A lujzikalagori születésű Tampu-Ababei József atyától, rákosligeti plébánostól ezt a levelet kaptuk: Örömmel adom hírül, hogy 600 ezer forinttal tudunk hozzájárulni a moldvai magyar oktatás támogatásához, amely összeg az idei rákosmenti katolikus farsangi bál bevétele.”Az atya az egyesületünket kérte fel, hogy közvetítsünk a szándékaik megvalósulásában. A KAFA 2016 bálon Jolanda Willemse alelnök és szociális felelősünk képviselte az egyesületünket, aki beszélt az oktatási programunkról és az eddigi eredményeinkről. László Ildikó pedig a keresztszülők nevében moldvai énekekkel köszöntötte a résztvevőket. Egy színvonalas moldvai blokkban pedig neves művészek léptek fel honorárium nélkül, szeretetből: Kóka Rozália a Virággyöngy Együttessel és Benke Grátzy a zenész barátaival. Nagy sikerük volt! Köszönjük nekik ezúton is! (Erről részletesebben ide kattintva olvashatunk.)

Már csak azért is nagy öröm ez a hír, hiszen 2008 óta közös keresztutat járunk minden nagyböjtben az atya templomában a keresztszülőkkel, az itt élő moldvai magyarokkal és a rákosligeti helyi hívekkel, azokkal, akik most az adományt is adták. Az állomások szövegét mindig felváltva olvassuk fel, amely nagy lelki feltöltődéssel jár a számunkra. Idén március 18-án, pénteken lesz 18 órakor, amire mindenkit szeretettel invitálunk majd a honlapunkon is. Reméljük, hogy ezúttal a forrófalvi hagyományőrzők is megtisztelnek bennünket a részvétellel Antal Vajda János vezetésével, akik talán akkor pont Budapesten lesznek.

Fontos hírforrásnak tartom a honlapunkat. Amíg a megfelelő önkéntes honlapkezelőt megtaláljuk, az átmeneti időszakra vállaltuk egy páran a betanulást a csoportból, a cikkek feltételére 2015. július 16-án. Azóta 57 cikket tettem fel. Ebből is látszik, milyen sok esemény volt az életünkben.

Visszatekintve az elmúlt tíz évre, most is csak azt tudom mondani, amit az induláskor. Azért szeretnénk továbbra is dolgozni, hogy ne legyen ránk szükség! A közös célunk az lenne, hogy minél több tehetséges gyerek továbbtanulhasson, és kiművelt csángómagyar emberként tudja segíteni, oktatni és képviselni Csángóföld őseinek hagyománya nyomán a saját közösségét, mindezzel megőrizve és gazdagítva az Európai Unió sokszínűségét is. Reméljük, hogy a napjainkra már egyre nagyobb számú moldvai csángómagyar értelmiség tagjai közül lesznek olyan személyiségek, akik átvehetik, és felelősséggel át is veszik majd tőlünk a stafétabotot, hogy Moldvában a felnövekvő nemzedék megtalálhassa és tovább is adja majd a saját gyerekeinek is az identitását, ősei örökségét. Szolgáljuk addig is közösen mindannyian a moldvai magyarok ügyét alázattal, szeretettel!

Albertné Révay Rita, vallási felelős

Budapest, 2016-02-13

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók