Vallási és hagyományőrzési beszámoló a 2013 májusi közgyűlésünkre

2013.05.22. | Keresztszülők

Visszatekintés

Vallási Munkacsoportunk 2007 szeptemberében alakult, azóta végzi a munkáját, immár a hatodik éve. Leginkább egy Szeretet-hidat igyekeztünk létesíteni a moldvai magyarokkal, imával, hittel és szeretettel, hogy érezzék, számíthatnak ránk.

Először a szociális feladatok sokrétű tevékenysége vált olyan méretűvé, hogy kivált a csoportunk feladatköréből, és 2010 óta alelnökünk, Willemse Jolanda irányításával folyik már harmadik éve, nagy sikerrel. Most a hagyományőrzési feladatok váltak olyan méretűvé, amely egy önálló irányítást érdemelne az elnökségben: klubdélutánok szervezése, vendégek felkérése, tudósítások a honlapra, ezeket elősegítő részvétel és kapcsolatépítés a moldvai magyarokat érintő eseményeken, amelyeket eddig főleg egyedül végeztem hat évig. Ezennel átadom szíves döntésre elnök asszonyunk kezébe ezt a feladatkört. A nyári szünet után, szeptembertől már új koncepciók szerint lehetne más valakinek folytatnia ezt a munkát. Hiszem, hogy ezúttal is a változás nagyobb sikereket fog hozni az egyesületünk életében.

A Vallási és Hagyományőrzési Munkacsoport 2012. évi tevékenysége

Tagjaink és támogatóink száma jelenleg 41 fő: néhány aktív keresztszülő, sok imádságos támogatóval, papokkal és civilekkel, akik az ország határain belül, és azon kívül élnek, és akik a moldvai magyarokkal azonos hitben és imádságban összetartoznak. Sajnos ketten idén eltávoztak az élők sorából: Jáki Sándor Teodóz atya és Bajtai Erzsébet nagykövetné asszony. Áldott emléküket megőrizzük.

I, Vallási területen, amit egy civil szervezet megtehetett, azt eddig megtettük. A csoportunk összeállításában elkészült román-magyar nyelvű imafüzet mintapéldányait az Egyház vezetői kezébe adtuk döntésre, amelynek szövege a honlapunkon hozzáférhető, kézirat gyanánt. Ld.: http://www.keresztszulok.hu/roman_magyar_nyelvu_miserend_imdsagok_es_rozsafuzer

Közös Keresztutat járunk évek óta, így 2012-ben is a moldvai csángó-magyarokkal együtt a Rákosligeti templomban, a lujzikalagori születésű Tampu-Ababei József  plébános atya vezetésével, amely mindig nagy élményt és lelki feltöltődést ad mindannyiunknak.  A magyarfalusi születésű Bogdán Tibor mondta 2012-ben az I. és a XII. állomás szövegét. Megrendítő moldvai magyar testvéreinkkel együtt megélni a keresztút során is az összetartozás érzését.

II. Hagyományőrzési feladataink során 2012-ben is neves tudósokkal, művészekkel találkozhattunk. A klubdélutánjainkon idén is mindenki ingyen vállalta a fellépést, ezzel is segítve közös ügyünket. Nagy örömünkre moldvai vezetőket és tanárokat idén is üdvözölhettünk, többször is a köreinkben.

2012. január

Tündik Tamás a trunki Szeret-menti népdalverseny eseményeiről számolt be, utána tánctanítással zárta be az előadást

2012. február

Kihelyezett klubdélutánunk volt a Csángó Bálon, ahol a „Naputánjáró”-társasjáték népszerűsítésével is segítettük a moldvai magyarokat

2012. március  Iancu Laurát, Magyarfalu első nagydoktorát köszöntöttük, aki 2012 február 17-én sikeresen megvédte SUMMA CUM LAUDE a Pécsi Tudományegyetemen a „Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban” c. doktori disszertációját. Néhai Jáki Sándor Teodóz atyával és a Lakatos Demeter Kulturális Egyesület tagjaival együtt köszöntöttük őt mi, keresztszülők is.

2012. április

Márton Attila lészpedi tanár úr 2012 februártól a csángó oktatási program koordinátoraként is tevékenykedik, aki beszámolt a legújabb helyzetről, majd a  Bokor Közösség képviseletében Vinczéné Géczi Gabriella előadását hallgathattuk meg a sokrétű karitatív munkájukról, ezt követően Vágujhelyi Pál, a Budakeszi Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportja vezetője a tevékenységükről beszélt. Érdekes volt a két civil szervezetről hallani

2012. május

Kihelyezett klubdélutánunk keretében részt vettünk a Csángó konferencián, ahol neves moldvai magyar személyiségekkel is találkoztunk

2012. június

Diósi (Gábor) Felicia, a „Csángó vagyok” c. könyv szerzője lujzikalagori gyerekkori barátnőjével, Mokány Rózsival együtt felidézték a régi szokásokat sok nevetéssel, szép énekszóval. Utána tánctanítás volt Létay Nagy Bálint tanár és a kísérője segítségével

2012. július - augusztus            N y á r i  s z ü n e t

2012. szeptember

Tarnai Mária Emerica iskolanővér mesélt az egy éves moldvai tanítási  tapasztalatairól, valamint Márton Attila lészpedi tanár úr, a Moldvai Magyar Oktatási Program koordinátoraként a legfrissebb eseményeket ismertette velünk. Elkísérte őt Gradinaru Madalina-Angelica (Kertész Madalina) is Külsőrekecsinből, aki a Fölszállott a páva vetélkedőn is részt vett

2012. október

Moldvai tanárok látogattak hozzánk Márton Attila vezetésével, beszámoltak a friss oktatási helyzetről, majd a Radnóti Miklós Gimnázium tanárai, Széplaki Györgyné és Balassi Erzsébet is bemutatták a moldvai magyarok érdekében végzett eddigi tevékenységüket

2012. november

A Kovász Egyesület munkáját Petrovics Sándor és munkatársai ismertették, az esetleges jövőbeli együttműködésünkről is beszélgettünk, Lászlófy Pál urat is  köszönthettük, aki 20 éven át volt a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) elnöke, és most örökös tiszteletbeli elnökként a moldvai magyar oktatási program felügyeletét végzi. Beszélt a régi és a mostani helyzetről.

2012. december

Közös Karácsonyi ünnepségünkön Szász Csilla 50 lujzikalagori gyerekekkel lépett fel, utána megvendégeltük őket finomságokkal. Majd december 17-én nagy örömünkre Böjte Csaba atyával találkozhattunk, neves moldvai magyar művészekkel együtt megköszöntük neki a keresztszülő-program elindítását és hallgathattuk a buzdítását is: érdemes együtt tovább dolgozni a moldvai magyarokért!

A hagyományőrzésben a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesülettel még szorosabbra vontuk a kapcsolatainkat 2012-ben. Részt vettünk a rendezvényeiken, és közösen terjesztettük a „Naputánjáró”-társasjátékunkat, a VILÁG ELSŐ CSÁNGÓ TÁRSASJÁTÉKÁT, amely a csoportunk aktív közreműködésével létesült, és amelynek kiadását ők vállalták. Itthon és külföldön is népszerűsítettük a moldvai magyarok kultúráját a játékkal, amely nagy sikert aratott Moldvában is. Visszajelzések szerint oktatási segédeszközként is alkalmas arra, hogy játékos formában szolgálja a tanulás és az ismeretterjesztés ügyét a csángó értékekről. Karácsony előtt kedvezményes áron lehetett megvásárolni, hogy az itteni családok is hozzá juthassanak. Az év végén elnyertünk egy pályázatot, amelynek keretében Kövér László házelnök úrnak köszönhetően 50 db társasjátékot ajándékozhattunk 50 hazai iskolának is.  Ezt a lehetőséget felhasználtuk kapcsolatépítésre is. (Erről majd külön cikkben beszámolunk.) Az 500 példány elfogyott (még 3 darab hozzáférhető az irodánkban). Az előállításra kapott kölcsönöket a keresztszülőknek visszafizettük, és a többletbevételt a szerzők kívánságára a moldvai csángó-magyar gyerekek továbbtanulásának ösztönzésére két részletben kívánjuk szétosztani:  a 2013. Karácsonyán, a klubdélutánunk keretében jutalmazzuk a legjobban tanuló moldvai diákokat összesen 100.000.- forinttal, akik az egyesületünk munkájába is bekapcsolódnak, valamint a készülő Csángó legendárium című kötet megjelentetéséhez szintén 100.000 forinttal járulunk hozzá, hogy a még fellelhető értékeket megmenthessük az utókornak. Pályázatok figyelésével és szponzorok bevonásával reméljük, hogy ez a kiadvány is megvalósulhat. A Csángó legendárium a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület keretén belül készül.

TERVEINK:

Továbbra is úgy gondolom, hogy nekünk jelképes keresztszülőknek elsősorban közvetítőként az értékek keresésére és az adódó segítségek továbbítására van lehetőségünk, amelyhez minél több társat kell találnunk moldvai magyar testvéreink és az értük dolgozó szervezetek körében. Azért szeretnénk dolgozni, hogy ne legyen ránk szükség! A közös célunk az lenne, hogy minél több tehetséges gyerek továbbtanulhasson, és kiművelt csángómagyar emberként tudja segíteni, oktatni és képviselni Csángóföld őseinek hagyománya nyomán a saját közösségét, mindezzel megőrizve és gazdagítva az Európai Unió sokszínűségét is.

 

Albertné Révay Rita,
a KEMCSE vallási és hagyományőrzési felelőse
2013. május 11.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók