Vallási és hagyományőrzési beszámoló a 2014. március 8-i tisztújító közgyűlésünkre

2014.03.12. | Keresztszülők
Visszatekintés
Éppen tíz évvel ezelőtt lettünk sokan keresztszülők Böjte Csaba atya felhívására 2004 december 4. után, és azóta is hűséggel és önzetlenül kitartunk a moldvai magyarok mellett. Vallási Munkacsoportunk hét évvel ezelőtt, 2007 szeptemberében alakult meg, háttércsapatként, az elnökség munkájának elősegítésére. Akkor eredendően a moldvai magyarok anyanyelvi misézésének elősegítése, hagyományaik ápolása és a szociális gondjaik enyhítése érdekében próbáltunk dolgozni. Leginkább egy Szeretet-hidat igyekeztünk létesíteni a moldvai magyarokkal együtt, imával, hittel és szeretettel, hogy érezzék, számíthatnak ránk. A csoport feladatköre, valamint tagjainak és támogatóinak a száma is egyre bővült. Jelenleg 41-en vagyunk: néhány aktív keresztszülő, sok imádságos támogatóval, papokkal és civilekkel, akik az ország határain belül, és azon kívül élnek, és akik a moldvai magyarokkal azonos hitben és imádságban összetartoznak.

Először a szociális feladatok sokrétű tevékenysége vált olyan méretűvé, hogy kivált a csoportunk feladatköréből, és 2010 óta alelnökünk, Willemse Jolanda irányításával folyik, nagy sikerrel.

Most a hagyományőrzési feladatok váltak olyan méretűvé, amely önálló irányítást érdemelnek az elnökségben: klubdélutánok szervezése, vendégek felkérése, tudósítások megírása a honlapra, ezeket elősegítő részvétel és kapcsolatépítés a moldvai magyarokat érintő eseményeken, amelyeket eddig főleg egyedül végeztem hét éven át. A mai tisztújító taggyűlésünkön átadom ezt a feladatkört az utódomnak, Büttner Sarolta elnökségi tagnak, amennyiben a tagság is egyetért vele. Bizonyos vagyok abban, hogy ezúttal is a változás nagyobb sikereket fog hozni az egyesületünk életében.

Megköszönöm az eddigi bizalmat, és egyúttal az elnökségi tagságomról is lemondok, amelyet átmenetileg a múlt tisztújításkor vállaltam. Amennyiben a tagság és az elnökség szükségesnek tartja a Vallási csoport közreműködését, akkor vállaljuk továbbra is a munkát, az eredeti néven, és ismét csak háttércsapatként, ahogyan kezdtük.

A Vallási és Hagyományőrzési Munkacsoport 2013. évi tevékenysége

I. Vallási területen, amit egy civil szervezet megtehetett, azt eddig megtettük. A csoportunk összeállításában elkészült román-magyar nyelvű imafüzet mintapéldányait az Egyház vezetői kezébe adtuk döntésre, amelynek szövege a honlapunkon hozzáférhető, kézirat gyanánt. Ld.: http://www.keresztszulok.hu/roman_magyar_nyelvu_miserend_imdsagok_es_rozsafuzer

Közös Keresztutat járunk évek óta, így 2013-ban is a moldvai csángó-magyarokkal együtt a Rákosligeti templomban, a lujzikalagori születésű Tampu-Ababei József  plébános atya vezetésével, amely mindig nagy élményt és lelki feltöltődést ad mindannyiunknak. Idén 2014 április 11-én, pénteken lesz.

II. Hagyományőrzési feladataink során 2013-ban is neves tudósokkal, művészekkel találkozhattunk. A klubdélutánjainkon idén is mindenki ingyen vállalta a fellépést, ezzel is segítve közös ügyünket. Berszán Lajos atya, Iancu Laura, Puskás Antal, Kiss-Tampu Tatjana, Csoma Gergely, Kis Boáz, László Ildikó, Tündik Tamás volt a vendégünk, hogy csak pár nevet említsek.

A csoportunk fennállása óta elért legnagyobb eredményünk talán az aktív részvételünk volt a VILÁG ELSŐ CSÁNGÓ TÁRSASJÁTÉKÁnak, a Naputánjáró társasjátéknak a megalkotásában (2011), terjesztésében és a sikerének a megünneplésében (2013). Két év alatt mind az 500 darab elfogyott, és a tavalyi Közös Karácsonyunkon ünnepélyes keretek között adtuk át nagy örömmel az itt tovább tanuló 13 csángó diáknak a játékból befolyt nyereséget a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület tagjaival együtt.

TERVEINK:

Továbbra is úgy gondolom, hogy nekünk jelképes keresztszülőknek elsősorban közvetítőként az értékek keresésére és az adódó segítségek továbbítására van lehetőségünk, amelyhez minél több társat szeretnénk találni moldvai magyar testvéreink és az értük dolgozó szervezetek körében. Azért szeretnénk dolgozni, hogy ne legyen ránk szükség! A Vallási Csoport imával, Közös Keresztutakkal, önkéntes munkavégzésekkel járul továbbra is hozzá a közös célhoz, amely az lenne, hogy minél több tehetséges gyerek továbbtanulhasson, és kiművelt csángó-magyar értelmiségiként tudja segíteni, oktatni és képviselni Csángóföld őseinek hagyománya nyomán a saját közösségét, mindezzel megőrizve és gazdagítva az Európai Unió sokszínűségét is. Nagy öröm, hogy Mátyás Mónika a tanulmányai végeztével otthon kezdett idén tanítani Pusztinán, és imával a csoportunk tagja is lett. Hiszem, hogy vele együtt a munkánk még gyümölcsözőbb lesz. Összetartozunk!

Albertné Révay Rita
a KEMCSE vallási és hagyományőrzési felelőse
2014. március 8.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók