Virágszentelés Somoskán

2014.09.09. | Keresztszülők
Nálunk meg él a virágszentelés szakása, egyik a legszebb nyári ünnepnek nevezném – irja Benke Paulina somoskai hagyományőrző tanító néni levelében. Sorait olvasva szinte halljuk ízes csángó beszédét, látjuk, amint elindulnak a gyermekekkel virágot gyűjteni, és Néne Nicával tanácskozni...

A külhoni magyar ovada és iskolapedagógusaknak együttmüködésével megszervezett magyar nyelvi pedagogiai programak pályázatának keretén belől 2014. augusztus 14 -én mi is megtartattuk az első tervezett programunkat, amelik a gyógynövények és felhasználásuk megismerésére irányult.

Reggel 9-kor, megérkeztek a luizikologari , budai és klézsei gyermekek a vezetőikvel együtt. Egy kis beszélgetés, megismerkedés után, elindultunk ki a mezőre. Ki haladtunk a faluból s már fogtuk is szedni a virágakot. Patyulan, megálltunk egy kicsit, megpihentünk s közbe elmondtam a gyermekeknek, hogy milyen féle virágokat szedjenek. Aztán tavább mentünk az Esztenka felé, a Háromkereszthez. Ez a Háromkereszt egy nagy domb tetején van meliket Esztenkának hivják. Inet lehet látni a Somoska szomszéd falvait. Átnéztünk Bogdánfalvára, Kákovára, Ferdinándujfaluba, Klézsére, Budára,Trunkra és meg a Szeretentuli falvakat is láttuk. Megtekintettük a Háromárakat is. Nagyon messze el lehet nézni erről a dombról, erőst szép a kilátás.

Tavább mentünk. Elkerültük a Cirmos erdőt, megközelittük a Cigányhegyét, bementünk a Patyülködörbe, közben szedegettük a virágokat, csadáltuk a mezei szépségeket, tréfálkadtunk és a Poperdejénél megálltunk. Mindenkinek vólt a kezibe egy szép csokor virág. Itt több időt tőltöttünk, ebédeltünk, énekeltünk, meséket mondtunk, játszadtunk és egy szép virágokról szóló éneket is tanultunk. ,,A búza mezőb, háromféle virág "

Aztán hazafelé indultunk. Beszálltunk a Zugásba , itt még szedtünk virágokat és vissza tértünk a faluba. Erőst nagy meleg vólt, az miott Buláj Nica néni nem birt velünk jőni, mert ő idős néni és nem birta vólna ezt a 36 fokos meleget, de megvárt minket otthon az udvarán.

Megérkeztünk, leraktuk a csokor virágokat. Néne Nica kezibe vette mindegyik virágot s elmondta, hogy melik mire való. Elmondta, hogy a Jó Isten azért teremtette a virágokat a földre, hogy segitsen a népjének minden betegség ellen. Mindegyik virág uruságas, csak le kell szedni és használni, mondta néne Nica

Örvendtem, hogy a gyermekek figyeltek a néne Nica szavaira és nagyon beleélték magukat a virággyüjtésbe. Gyönyörü szép napunk vólt!

Hogyne lenne szép egy ulyon nap, amikor egy sereg gyermekvel össze-vissza járkáltuk a mezőköt s szedtük a virágokat!?

Másik nap elvittük a virágokat a misére és a pap megszentelte. Ezeket a szentelt virágokat hazaviszük és elrakjuk, hogy mikor szükségre kerülünk akkor használjuk tejáknak.

,,Hegyen, főldön járagatak vala, virágecskát szedegetek vala, csincsecskékbe csincselgetem vala, bokrétába kötögetem vala."

Benke Paulina
hogyományőrző Somoska

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók