Visszatekintés a 2012-es esztendőre és a jövő évi terveink

2013.05.22. | Keresztszülők
Tudósítás a 2013-as év májusi klubdélutánján tartott beszámoló taggyűlésünkről
Szép tavaszi időben gyülekeztünk a Böszörményi úti irodaház nagytermében, hogy áttekintsük a 2012-es év eseményeit, az elvégzett munkánk eredményeit, valamint a jövő évi terveinket. Elnökünknek és a vezetőség tagjainak beszámolóját a jelen lévő keresztszülők egyhangúlag elfogadták.

Munkánk elismeréseképpen a jövő évre nagyobb összegű támogatást kaptunk az állami szervekhez benyújtott pályázatainkra, amelyet ezúton is köszönünk. Közhasznúsági jelentésünk és a helyszínen készült jegyzőkönyv hamarosan olvasható lesz a honlapunkon. Addig is néhány fényképet közreadunk:

Megemlékeztünk halottainkról is, akik a moldvai magyarok életében meghatározó jelentőségűek voltak, és a közelmúltban távoztak az élők sorából: P.Jáki Sándor Teodóz OSB, Bajtai Erzsébet nagykövetné asszony, valamint Petrascu Alex elhunyt trunki kisfiúról is. A váratlan tragédia kapcsán páratlan összefogásnak is a tanúi lehettünk, hiszen a keresztszülők és a támogatók adományai alapján két nap alatt összegyűlt a hazaszállítási és temetési költség, amelyet a kisfiú családjának azonnal átutaltunk, őszinte részvétünk kifejezése mellett. A keresztszülők hozzászólásai és javaslatai után Pákozdi Judit elnök a taggyűlést lezárta.

Várható események:

1) 2013 május 18-án, szombaton Csíksomlyón és Pilisszántón:           

Hagyományosan sok keresztszülő kiutazik idén is a Csíksomlyói búcsúra, ahol sor kerül, a Csángó kereszt ünnepélyes felállítására és a kegytemplomban este Böjte atya tartja a csángó misét, melyre mindenkit szeretettel várnak. Mindazon keresztszülők és érdeklődők, akik nem tudnak kiutazni, bekapcsolódhatnak az eseményekbe Pilisszántón, a csíksomlyói misével egy időben tartandó szentmisén keresztül, az idő eltolódás miatt, az itteni idő szerint 11 óra 30 perckor. A szántói misét bemutatja: Berszán Lajos atya /papbácsi/ Gyimesfelsőlokról, akit márciusban mi láthattunk vendégül. Ld. a meghívó:

http://www.pilisszanto.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=228:meghivo-puenkoesdi-uennepi-misere&catid=4:programok&Itemid=3

A Csíksomlyói Szűzanya-szobor történetéről a Székely legendárium is megemlékezik:

http://www.youtube.com/watch?v=FvEeZWp__yU&feature=youtu.be

2) 2013 június 8-án, szombaton a következő klubdélutánunk vendége Puskás Antal, a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Egyesület alelnöke lesz, aki Egyházaskozáron él. Hiteles forrásból, az ő előadásában meghallgathatjuk a 13 csángó család betelepülésének keserves történetét, valamint a máig is megtartott hagyományaikat, gyönyörű viseletükbe öltözötten és dalaik előadásával fűszerezve.

Lejegyezte:

Albertné Révay Rita
vallási és hagyományőrzési felelős,
Prekrit Judit fotóival

2013-05-11

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók