top of page

Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!

udósítás a 2011-es év decemberi klubdélutánjáról


Hagyományainkhoz híven, a decemberi klubdélutánunkon is közös karácsonyi ünneplést rendeztünk a keresztszülőkkel, a moldvai magyarokkal és a barátainkkal. A programot ezúttal a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesülettel közösen szerveztük. A művészvendégeink jó része is az ő elnökségük tagjai voltak.

Először Kóka Rozália, énekes és mesemondó az általa gyűjtött bukovinai székely és moldvai karácsonyi témájú mesékkel örvendeztetett meg bennünket. Nagy örömmel hallottuk a tréfás és elgondolkodtató szövegeket, Máriecskáról, Ádámról, Éváról.. Hallgattuk volna szívesen tovább is, de sajnos hamar el kellett mennie egy másik fellépésre. Felolvasta még nekünk a „Hegyen s földön járogatok vala” c. könyvéből a Lakatos Demeterrel való találkozása élményét is. Nagy tapssal és a „Csángó galuska” című könyvvel köszöntük meg az előadását.


Ezt követően Tampu Sztelián történész, az egyesület titkára röviden beszélt a 20 éves egyesületükről és a névadójukról, a 100 évvel ezelőtt született jelentős csángó költőről, Lakatos Demeterről. 2011-ben több eseménnyel emlékeztek meg róla. Ennek keretében karolták fel a Naputánjáró társasjátékunk kiadását is, amelyet alkalmasnak tartottak arra, hogy a moldvai magyarok kultúrájára felhívja a figyelmet, és amely éppen a költő 100. születésnapjára készült el, november 9-re. A 100 leggazdagabb magyarral is próbálta felvenni a kapcsolatot, és támogatókat is talált, akik több példányt vettek a társasjátékból, mint például a győri Kardinex Szívsebész Klinika és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, de az előállító gödöllői Rosenthal Nyomda is adott ajándékpéldányokat a moldvai magyarok részére. A klubon a fiataloknak, utána pedig az itt élő családoknak került átadásra. Hálásan köszönjük ezúton is.


Ezek után László Ildikó énekelt szép moldvai karácsonyi énekeket, majd Csoma Gergely, szobrász és fotóművész méltatta Lakatos Demeter munkásságát a tőle megszokott magával ragadó élmény-dús előadásban, fűszerezve a költő néhány versének művészi előadásával. Egy meglepetéssel is szolgált nekünk: felolvasta a jövőre megjelenő könyvéből a moldvai karácsonyokról szóló emlékeit. Csángó társasjátékkal köszöntük meg a kiváló előadást. Ígérte, hogy az unokáival kipróbálja majd.


A köztünk lévő Csángó (Ambrus) Gyula karácsonyi énekekkel járult hozzá a karácsonyi hangulathoz, aki szebbnél szebb moldvai szőtteseket, kendezőket is hozott magával.

*****

A szünet után kezdődött a Közös Karácsonyunk sok meglepetéssel és ajándék-osztással. Igazi karácsonyi ajándék volt a számunkra Sebestyén Márta, a világhírű népdalénekes! A népzene igaz közvetítőjének a látogatása hozzánk nagy öröm volt, hiszen a sok elfoglaltsága és meghívása ellenére megtisztelt bennünket a jelenlétével és a művészetével.

Nagy örömmel fogadtuk őt. Tudjuk, hogy szerte a világban, ahol csak megfordul, mindenütt mindenkivel megszeretteti a moldvai csángó-magyarokat. Énekelt már csángó dalokat például New Yorkban is, a Carnegie Hall-ban, számos más helyen a világban, és most nálunk is! (Ld. róla bővebben: http://sebestyenmarta.hu/biografia.html , és az alább közölt Nők Lapja-cikkben.)

Megható természetességgel köszöntött bennünket. Elővette a tarisznyájából a csengettyű-kolomp-gyűjteményét, amely a világ minden részéből származik. Van köztük görög kecskeharang, erdélyi báránycsengő, svájci kolomp is. Sokféle hangon, mégis egy csodálatos összhangban szólalnak meg. Szebbnél szebb karácsonyi dalokat hallhattunk Mártától csengettyűszó kíséretében. Virággal és a „Csángó galuska” egyik példányával köszöntük meg neki ezt a különleges élményt. Megígérte, hogy máskor is eljön hozzánk. Jó szívvel és örömmel várjuk! A frissen most megjelent karácsonyi CD-jét kedvesen dedikálta is nekünk.

Ezek után Büttner Sarolta alelnök bemutatta az új csángó diákokat: Istók Editet, aki Klézséről érkezett, a trunki Pista Klaudiu Kornélt és a klézsei Bejan Fala Mariant. Köztünk volt a pusztinai László Leonárd István (Leó), a külsőrekecsini Kotyor Maricsi és Szabó Erika is Sepsiszentgyörgyről. Marian kedves szavakkal köszönte meg nekünk, hogy a csángókkal foglalkozunk. Nagy örömmel köszöntöttük őket és átadtuk nekik a világ első csángó társasjátékának ajándékpéldányait. Visszavárjuk őket a hírrel, hogyan tetszett a játék nekik, és otthon Moldvában a rokonaiknak.

Sajnos a többi diákot (Kovács Krisztiánt, Mátyás Mónikát, Pogár Cipriánt és Orbán Borikát) a vizsgaidőszak miatt nem láthattuk a köreinkben, de őket és az itt élő kevésbé tehetős csángó családokat is igyekszünk elérni még Karácsony előtt, és a társasjátékkal megajándékozni a szponzoroknak köszönhetően, Bogdán Tibornak a segítségével. Az első öt család lesz, aki Karácsonyra átveheti a játékot: Paduraru Krisztián és Mária + 2 gyerek (Nagypatak), Albert Péter és Tereza + 2 gyerek (Magyarfalu), Gál Ferenc és Kriszta + 2 gyerek (Klézse+Somoska, Coman Florin és Agneza + 1 gyerek (Szabófalva. Tanase Antonia és Dániel + 1 lány (Frumósza)

Nagy öröm a számunkra, hogy a társasjátéknak majdnem mind a 300 példánya még Karácsony előtt jó kezekbe kerülhetett egy hónap alatt. Az AMMOÁ-nak köszönhetően minden oktatási helyszínre 2-2 példány kerülhetett Moldvába, ahonnan már kaptunk visszajelzéseket Solomon Adriántól, Szász Csillától és Csíkszeredából, a csángó bentlakásból is, hogy tetszett. Erőst örvendünk neki! Sok jó ember és iskola is megvásárolta. A játék előállításához szükséges pénzt a kölcsönadók is visszakaphatták, és gyűlik az adományozóknak is köszönhetően egy kisebb összeg, amit a csángó gyerekek továbbtanulását elősegítő célokra fogunk fordítani. Mindenről részletesen be fogunk számolni. Kívánjuk, hogy a társasjáték sok örömöt és hasznos időtöltést eredményezzen mincdenkinek!

Ezek után Willemse Jolanda alelnök a csángó gyerekek nevében megköszönte a keresztszülőknek és a támogatóknak azt a sok munkát és szeretetet, amelyet nekik adtak az elmúlt év során is, és egy-egy kis kosár virággal köszöntötte egyesületünk elnökét és aktív tagjait.

Végül a hagyományainkat folytatva mindenkit megajándékoztunk egy kis Luca-napi búzával, szaloncukorral, szeretettel. Elültetjük a magokat szerte az országban és Moldvában is. Karácsonyra szárba szökkennek majd a búzamagok, és egymásra gondolhatunk. Építjük ezzel is a Szeretet-hidat egymás között. Összetartozunk! Igyekeztünk, hogy senki ne menjen el tőlünk üres kézzel. Régebben kaptunk ajándékkönyveket a Nyolc Boldogság Katolikus Közösségtől, amelyből mindenki válogathatott magának. Ezúton is köszönjük nekik a könyvadományt. Bizonyos, hogy a választott könyvek jó helyre kerültek. Hálásan köszönjük a jelenlévők adományait is, amit a csángó vendégeink utazási költségeinek támogatására szántak. Átadtuk nekik.

Pákozdi Judit elnökünk búcsúzásul mindannyiunk nevében Áldott és Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánt mindenkinek.

*****

A következő összejövetelünk 2012 január 14-én lesz, amikor Tündik Tamás részletesen beszámol az idei Szeret-menti énekversenyről. A Berka Együttes is remélhetően megtisztel bennünket a megjelenésével és moldvai zenéjükkel. Fogadóórát tart jövőre is Pákozdi Judit elnökünk az irodánkban minden kedden 10-13 óra között.

Helyszín: Böszörményi Irodaház (Bp., XII.ker, Böszörményi út 22. II.em., T: 06/30-96-059-19)

Várunk mindenkit szeretettel!

Lejegyezte: Albertné Révay Rita, Prekrit Judit fotóival

2011-12-22


Comments


bottom of page