top of page

A „Naputánjáró” küldetése

Frissítve: 2022. aug. 17.

Naputánjáró! Tőlünk 1000 kilométerre, Moldvában, Somoskán így mondják a napraforgót. Közepén a kokárdával pedig a KEMCSE logója, amely idén lett 15 éves. A világ első csángó társasjátékának is ez lett a neve, amit az első moldvai magyar költő, Lakatos Demeter születésének 100. évfordulójának tiszteletére, önzetlenül és szeretetből készítettünk el 2011-ben, és most átadtunk jobb kezekbe. Az 500 példányban megjelent játék szinte azonnal elfogyott. Az első példányát Solomon Adrián, az MCSMSZ akkori elnöke kapta meg a 2011 novemberében (ld. Naputánjáró hírlevél 2012. januári száma, 9.o.), az utolsót pedig most a Néprajzi Múzeum főigazgatója, Dr. Kemecsi Lajos főigazgató úr vette át augusztus 4-én elnökasszonyunk, Jolanda Willemse kezéből, és fogadta be a nagyhírű intézmény gazdag gyűjteményébe, megőrzésre, használatra és a jövőbeli digitalizálásra nyitottan, egy sajtótájékoztató keretében, Nagyboldogasszony ünnepe előtt, a moldvai magyarok iránt érzett közös tisztelet és szeretet jegyében.A játék ünnepélyes átadásának sajtótájékoztatójáról mi is beszámoltunk a honlapunkon. Nagy öröm a számunkra, hogy mostantól a játék a kezdeti célok mentén új küldetését kezdi meg, amely teljes reménységet ad nekünk arra, hogy a Moldvában és szerte a világban élő magyarok egyre több ismeretet szerezhetnek majd meg a Keleti Kárpátokon túl élő, hűségesen kitartó és gazdag hagyományokat őrző magyarok kincseiről, archaikus szavairól, viseletükről, dalaikról, tárgyaikról... Bár a moldvai magyarok mindig a magyar nemzettest részei voltak, mégis a történelmünk viharai a nyelvük lassú elvesztéséhez vezettek. Mégis! A katolikus hitük megmaradt! Őrzik az idősek és visszatanulják az ifjak a gyönyörű archaikus nyelvüket, ahol „napszentület” a naplemente, „cinka” a kislány és „naputánjáró” a napraforgó… Nagyboldogasszony napja a katolikus világ talán legbensőségesebb ünnepe, a csángómagyarok számára pedig különösen az! Többek között a Boldogasszony anyánk moldvai változatának gyönyörű dallama és szövege is ezt bizonyítja. Nyisztor Ilonka előadásában itt hallható. A pusztinai templom oltárképének megrendítő megmaradása is bizonyíték erre. Mindez okot is ad nekünk a hálaadásra, a főbb emlékek visszaidézésére és egy kis jövőbe-tekintésre is. Létezik egység egy jó ügy mentén, térben és időben együtt, sokakkal!


Üzenetértéke is van Nagyboldogasszony ünnepének, hiszen a mélyen hívő moldvai magyarok számára augusztus 15.-e kiemelkedően és szomorúan értékes nap, mivel hosszú ideje évente csak ezen a napon van az egyetlen, hivatalosan engedélyezett magyar nyelvű szentmiséjük Kácsikán. A csángómagyarok sorsában osztozva sok keresztszülő is részt szokott venni ezeken a szentmiséken, amiket a csángómagyarok nagy apostola, Jáki Sándor Teodóz, OSB, atya celebrált az 1970-es évektől kezdve 2013-ig, a haláláig. Bár az utóbbi időben történtek pozitív változások Moldvában, de sajnos a mai napig nem tudnak falvaikban rendszeresen, anyanyelvükön gyónni és imádkozni a csángómagyarok, hiába kérik ezt már évszázadok óta.


Hála van a szívemben a KEMCSE 15 évéért, a logónkért és az összefogás megtapasztalásáért. Egy rajz, egy ötlet, ami egy fiatal fiú szívében megszületett, sok szívet megtalált! Az ismeretterjesztő társasjátéka talán a jövő generációját is szolgálhatja! Teodóz atyától hallottuk annak idején:


"Mindenkinek azt mondom, hogy ne kezdjen el a csángókkal foglalkozni, mert nem tudja abbahagyni." Hát, mondhatom, hogy mi, keresztszülők is így jártunk! Több szálon, erősen kapcsolódunk a moldvai magyarokhoz a legendás 2006-os moldvai utunk óta. Vagyunk egy páran, akik azóta is aktívan tevékenykedünk az egyesületünkben. A moldvai magyarok mély hitét tiszteljük, értékeiket becsüljük. Sokat tanultunk tőlük, és ezzel a társasjátékkal akartunk ebből egy picit visszaadni nekik. Felemelő érzés egy tiszta mozgalomban, önzetlenül részt venni, személyes kapcsolatok ápolásával, a keresztgyerekeinkkel, a családjaikkal, a tanáraikkal, a támogatóinkkal. Felnőttek közben a keresztgyerekeink, de mi folytatjuk a szeretet átadását.


Az tudja, mit érzünk, aki valaha is látott gyönyörű viseletben táncoló vagy éneklő moldvai gyereket, vagy hallotta a Csángó himnuszt, vagy az Aranymiatyánkot Teodóz atyától. Ő volt a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület elnöke is 2011-ben, a játék megszületése idején, amelyet ő is erőst támogatott. Rajta kívül még sok mindenkinek tartozunk köszönettel a társasjáték létrejöttéért! Köszönjük elsősorban moldvai magyar testvéreinknek, hogy megőrizték a legszebb magyar nyelvjárást és a gyönyörű viseletüket, a magyartanároknak, akik tanítják Moldvában a gyerekeket közös anyanyelvünkre, a keresztszülőknek és a támogatóknak, akik anyagilag segítik a gyerekek magyar-oktatását, az íróknak, a tudósoknak, hogy a csángókról szóló könyveikből a társasjáték szerzői sokat tanulhattak, de természetesen a társasjáték szerzőinek és a segítőiknek is, hogy különböző módon fáradoztak a megvalósításban: Albert Zoltán Máté (a játék kitalálása, létrehozása és a történelmi kérdések megfogalmazása) és tudományos segítője Iancu Laura (szakmai lektorálás, néprajzi kérdések, csángó szavak és kifejezések összeállítása, keretmese magyarfalusi változata), Csurgai-Horváth Dorottya (a játék dobozborítójának a megrajzolása), valamint Abonyi György (informatikai és technikai munkálatok, nyomdai előkészítés), Bartha András (informatikai segítség), Büttner Sarolta (nyomdai közvetítés), Hegyeli Attila (ötletadás a kérdésekhez), Heltai János Imre (nyelvtani lektorálás), Márton Attila (a borítón látható lészpedi lányok, Simon Ankuca és Csorba Kármen fényképének az elkészítése, akik kézírásos ajánlást is adtak a játékhoz), Máté Gábor (a földrajzi kérdések megfogalmazása), Tampu Stelian (történelmi lektorálás, kiadói munkálatok végzése), Wagner Nóra (szervezések), valamint keresztszülők és utazók, akik a fotóikat közzé tették az interneten a moldvai falvakról, és még sokan mások. Különösen hálásak vagyunk egy csángó történésznek, Tampu Steliannak és négy keresztszülőnek, Willemse Jolandának, Lázárné Sereg Borbálának, Nagy Erzsébetnek, Albertné Révay Ritának, akik pénzbeli kölcsöneikkel tették lehetővé a nyomdai munkálatok elkezdését. Köszönjük a gödöllői Rosenthal Nyomdának is a minőségi kivitelezést. Köszönet az 500 jó embernek, akik megvásárolták vagy elfogadták tőlünk, és mindazoknak, akik játszottak vagy játszanak vele.Minden moldvai oktatási helyszín 2-2 példányt kapott 2011 karácsonyán, a hazai iskolák közül pedig azok kaptak 1-1 játékot, ahol a gyerekek sok karácsonyi csomagot küldtek Moldvába. Sok év telt el azóta, de talán pár moldvai oktatási helyszínen vagy itteni iskolában még megvan. Dumbravénben bizonyosan, Vanczer Zsuzsa falugazdának köszönhetően!Köszönet az Óbudai Múzeumnak is, hogy 2022. februárjában az utolsó előtti példányt elfogadták megőrzésre a kiváló játékgyűjteményükbe. Külön köszönet a Néprajzi Múzeumnak, hogy a gazdag gyűjteményük „megmozgatásával” (amiben Bartók és Domokos Pál Péter gyűjtései is megtalálhatóak), a játék most egy magasabb fokon fogja teljesíteni a küldetését, múzeumpedagógusok és informatikusok bevonásával, a jövő generációinak javára, mindannyiunk örömére. A mai modern világban sokkal hatékonyabb ismeretterjesztésre lesz lehetőség! A Néprajzi Múzeum jelenleg közel 700, Moldvából származó műtárggyal rendelkezik, köztük 17 teljes viselettel, kerámiákkal, folklóradatokkal, dallamokkal, fotókkal... Az önkéntes munkával készült "Naputánjáró"-társasjátékunk utolsó példánya a demonstrációs gyűjteménybe került. Múzeumpedagógiai célok mentén fogja a gyűjteményt "megmozgatni". A szerzőktől a későbbi digitális fejlesztés jogát is megkapta a Néprajzi Múzeum. További önkéntesek jelentkezését várják, akik elkészítenék a játék internetes változatát! Köszönet az alábbi lapoknak is, akik hírt adtak az eseményről, valamint a Manna Rádiónak, hogy riportot készített az egyesületünkről és a társasjátékról Pákozdi Judittal, aki annak idején az elnöke volt az egyesületünknek. Az adás 2022. aug. 14-én 13 órakor hangzott el a Kanapé című adásban. Itt hallgatható meg.Bizakodunk, hogy lesz Moldvában magyar szó 100 év múlva is! Mindig lesznek gyerekek, akik kíváncsian kutatnak majd a gyökereik után a jövő nemzedékekben is! Ebben a különleges küldetésben kapcsolódhatunk most össze, térben és időben, az elődök nyomdokain: adatközlők, kutatók, muzeológusok, néprajzosok, tanárok, múzeumpedagógusok, támogatók, keresztszülők, társszervezetek és talán majd informatikusok is, ha be akarnak kapcsolódni a játék továbbfejlesztésébe. Előre is köszönjük. Isten fizejse! – ahogyan a moldvai magyarok mondják.


Az összetartozásunk megélése, a moldvai zene, népviselet, kultúra, archaikus nyelvjárás, az énekek és imádságok megmaradása, az őseink iránt érzett tisztelet és a jövendő nemzedékek gyermekei ezt megérdemlik! „Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem is tehetünk.” (Széchenyi István). A jövőbe vetett hittel hívjuk az érdeklődőket a Néprajzi Múzeumba és a sorainkba is!Lejegyezte:


Albertné Révay Rita,

Prekrit Judit és mások fotóivalSajtótájékoztató 2022.aug.4. – képek és lapszemle:Múlt-kor: https://mult-kor.hu/csango-tarsasjatekkal-gyarapodott-a-neprajzi-muzeum-20220808 Magyar Nemzet: https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/08/a-naputanjaro-utolso-bontatlan-peldanya Fidelio: https://fidelio.hu/plusz/a-regi-idok-gyerekkorat-idezi-a-vilag-elso-csango-tarsasjateka-173230.html Néprajzi Múzeum: https://neprajz.hu/hirek/2022/a-vilag-elso-csango-tarsasjatekaval-gyarapodott-a-neprajzi-muzeum-gyujtemenye.html?fbclid=IwAR3mn7Ii3TNaJkTcdRASwn1aLgOM8FMHKbWI9fEwQuJdf3S-SzdOKREV03o Néprajzi Múzeum FB-oldala: https://www.facebook.com/neprajzimuzeum/ Etnotube: https://www.youtube.com/watch?v=tJg4g8vgYmg Erdőn: https://www.erdon.ro/hazai-kultura/2022/08/csango-tarsasjatekkal-gyarapodott-a-neprajzi-muzeum-gyujtemenye Papageno: https://papageno.hu/blogok/etno-magazin/2022/08/a-vilag-elso-csango-tarsasjatekaval-gyarapodott-a-neprajzi-muzeum-gyujtemenye/ Krónika: https://kronikaonline.ro/szines/csango-tarsasjatekkal-gazdagodott-a-neprajzi-muzeum-demonstracios-gyujtemenye# M5 Agenda (riport 05:35-től): https://mediaklikk.hu/agenda/video/2022/08/04/agenda-2022-augusztus-4/ Híradó.hu: https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2022/08/04/csango-tarsasjatekkal-gyarapodott-a-neprajzi-muzeum-gyujtemenye Nullahategy: https://nullahategy.hu/naputanjaro-a-vilag-elso-csango-tarsasjatekaval-gyarapodott-a-neprajzi-muzeum-gyujtemenye/ Deszkavízió:https://deszkavizio.hu/csango-tarsasjatekkal-bovult-a-neprajzi-muzeum-gyujtemenye/ … és még sokan mások
Pár érdekesség azoknak, akiket érdekelne bővebben a téma:


László Ildikó, a KEMCSE elnökségi tagja az aug. 15-i ünnephez kapcsolódóan a sajtótájékoztató elején egy Mária-éneket adott elő: "Ó, áldott Szűzanya!" (két versszak). Ennek a változatnak érdekes a története! Kapcsolódik az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszushoz. Bartók Béla hívására jöttek moldvai magyarok is az eseményre. Közöttük volt Szabó Ferenc, Trunkról, aki Domokos Pál Péter kérésésére 1938. május 28-án a Magyar Rádió Stúdiójában elénekelte, rögzítésre is került. (Archívumi jelzet: Gr048Bc - Album: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Moldva. A végén pedig elénekelte a Boldogasszony anyánk moldvai változatát. (A képen Szabó Ferenc látható a családjával.)


Ajándékokat is adtunk a Néprajzi Múzeum könyvtára számára a társasjáték mellé:

Lakatos Demeter: Csángú országba : Összegyűjtött versek, mesék és levelek, I-II. kötet. Bp., 2003, Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület (Dr.Kis Boáz, az egyesület mostani elnökének ajándéka); Nyisztor Tinka-Pákozdi Judit: Csángó galuska : Moldvai magyar étkezési hagyományok és receptek, Bp.,2009, Babér Kiadó (Pákozdi Judit,a KEMCSE előző elnökének ajándéka); Csángó Ambrus Gyulától kapott kendező + 3 könyv (Albertné Révay Rita ajándékai): P.Jáki Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások, Csángómagyar legendák : Moldvai magyar mondák és történetek, Babér Kiadó, 2015, Jankó Antal: Apa és fia : csángómagyar paraszti önéletírások, Babér Kiadó, 2018 Amennyiben a keresztszülőknek, moldvai magyaroknak, barátainknak lennének olyan csángó témájú tárgyaik, amiket szívesen felajánlanának a Néprajzi Múzeumnak (könyvek, viseletek, kendezők, CD-k, folyóiratok „Csángó Tükör” vagy „Moldvai Magyarság”, stb.), akkor bátran tegyék meg. Köszönettel fogadják. Jó ügyet fognak szolgálni vele.


Itt látható a 2013-as Közös Karacsonyunk részlete, ahol az egyetemistáink kis műsorral mondtak köszönetet.


Lakatos Demeter verseit valószínűleg Csoma Gergely tudja a legszebben előadni. A "Napszentület" talán a legszívhezszólóbb, de több verset is mond ezen a felvételen. (Szobrászművész, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület aktív tagja.) Petrás Marika a "Kyrie"-t énekli a felvételen, gyönyörűen!Comentarios


bottom of page