top of page

Beszámoló a februári klubról

Frissítve: 2020. márc. 4.

A 2020-as év első összejövetelére február 8-án került sor, sajnálatunkra, ezúttal elmaradt a keresztszülők és tanárok éves találkozója, mert a moldvai oktatás tanárai ebben a félévében nem tudnak Magyarországra jönni, viszont örömmel láttuk, hogy új érdeklődők is megjelentek klubunkon, köztük több fiatal.A program bevezetőjeként elnökünk, Jolanda Willemse, ismertette az aktuális híreket, és bejelentette, hogy következő összejövetelünk új időpontban, április 4-én lesz, ekkor tartjuk összevonva a márciusi és április klubokat. Azért kellett így döntenünk, mert a márciusi klub március 15-re esett volna, az áprilisi pedig Nagyszombatra.


További hír, hogy ezen az áprilisi klubbon küldöttgyűlést kell tartanunk, amelyen minél több keresztszülő részvételére számítunk. A program második, nagyobb részét azonban a Húsvét-várásnak szenteljük.


Február elején lezajlott a Szeret-menti népdalvetélkedő Pusztinán. Az MCSMSZ szervezői szakítottak az eddigi gyakorlattal, nem voltak helyezések, a legjobbak az országos versenyre jutottak tovább. A KEMCSE ezúttal ajándékokat küldött a minden résztvevőknek. A zsűri tagja volt a pusztinai születésű Kovács Krisztián, aki az első Szeret-menti népdalvetélkedő győztese volt.


Az influenza járvány beleszólt a mi klubdélutánunk programjába is. Kedves meghívottunk, Fábián Éva népdalénekes, megbetegedése miatt nem tudta vállalni a szereplést. Szerencsénkre egyik tanítványa, Csenthe Flóra népdalénekes és zenész- barátja, Tóth Olivér Artúrt ,helyettesítették. Ők már többször jártak Moldvában, jól ismerik a csángó dallamvilágot. Nagyon vidám műsort adtak, nagy sikert aratva a keresztszülők között, éneküket kobozzal és hegedűvel kísérték. Tervezik, hogy a Petőfi program keretében kimennek Moldvába, és a magyar oktatás helyszínein népzenét fognak tanítani.Egyetemistáink folyamatos támogatója, Sipos Sándor úr, új oldaláról mutatkozott be: önéletrajzi kisregényt írt gyermekéveiről.. Erdélyben volt gyermek, erre a nehézségekkel teli időszakra azonban, mint gyönyörű gyermekkorra, emlékszik vissza. A magánkiadásban megjelenő könyvét többek között a csíkszeredai csángó bentlakás diákjainak szeretné adományozni, hogy annak bevételeit saját céljaikra fordíthassák. Reméljük, egy későbbi klub-délutánunkon mi is kapunk ebből a kiadványból, mert máris több érdeklődő is jelentkezett iránta,„Beugró” vendégünk, aki részben helyettesítette Fábián Évát, Csoma Gergely volt, aki a Moldvában szokásos, farsang utáni böjtről, a húshagyó keddről, és a hamvazó szerdáról mesélt, a tőle megszokott tréfás hangnemben. Kedves településéről, az északi csángó Szabófalváról hozta a példákat, ahol a ’70-es években még az egész falu részt vett a böjtöt megelőző mulatozásokban. Az anekdota szerint László király egy nagy csatából érkezett Moldvába, közvetlenül a böjti időszak előtt. Mivel a katonák nagyon ki voltak éhezve a húsra, elment a pápához, hogy néhány nappal tolja ki a böjti időszak kezdetét. Így azután Húshagyó kedden nagy ünnepségek keretében kimulatták az emberek magukat a 40 napos böjt előtt. Maszkások lepték el a falvakat, hatalmas bundákba burkolózva. Kitömték magukat szalmával, amit a szalmazsákokból szedtek ki, így ijesztgették a falu népét hangos zene mellett, majd egy adott pillanatban ledobták gúnyájukat, és purdék lettek. Ezzel „mutatták be”, hogy mindenük megvan, alkalmasak a házasodásra. A moldvaiak hamvazó szerdán hamuval kidörzsölték az edényeiket, hogy semmi zsír ne kerüljön a böjti ételekbe. Sok helyütt össze is törték az agyagedényeket, és húsvétkor már újakban főztek. Hamvazó szerdán a pap a híveket hamuval hintette meg, ezzel is figyelmeztetve őket az elmúlásra.Néhány verset is elszavalt Gergely kedves költőjétől, a szabófalvi Lakatos Demetertől, sziszegő nyelvjárásban. Ismét megcsodálhattuk, hogy ez a csupán három osztályt végzett költő, milyen gyönyörű képekben festi le a nap „szentülését”. Végül Gergely csángó naptárral ajándékozott meg bennünket, amit idén is nagy összefogással készítettek. A naptáron szereplő képen a 2019. január 27-i első bákói magyar misén résztvevő csángó asszonyok láthatók. Ez az esemény a csángók életében nagy jelentőséggel bír, azóta is havonta egy vasárnapon megtartják a magyar misét.


Büttner Sarolta, programszervező

Comments


bottom of page