top of page

Beszámoló a szeptemberi klubdélutánról

Kellemes őszi délután került sor a nyári szünet utáni első összejövetelünkre. Hamar megtelt a Hegyvidéki Kulturális Szalon különterme, mert nagy örömünkre a „törzs” keresztszülők mellett nagyon sok fiatalt is üdvözölhettünk, mostani és volt egyetemistákat, újdonsült előkészítősöket. Ez alkalommal különösen sok, fontos beszámoló hangzott el.


László Ildikó egy vidám klézsei dallal (Általmennék a Dunán) köszöntötte a szép számban összegyűlt hallgatóságot. A fokozott érdeklődés annak volt köszönhető, hogy a nyáron lényeges változások történtek a moldvai magyar oktatás irányításában. Erről tájékoztatta a megjelenteket elnökünk, Jolanda Willemse, a kormányzat ez év szeptemberétől az MCSMSZ-t bízta meg a moldvai magyar oktatás szervezésével, és széles körű gazdaságfejlesztési programot is indít. A keresztszülőket érintő nagyon fontos változás, hogy új iskolákat, Magyar Házakat terveznek építeni, és a tanárok lakhatási körülményeit is javítani kívánják. Reméljük, ezek a változások hozzájárulnak keresztgyermekeink magyar tudásának gyarapodásához is!


Egy perces néma felállással adóztunk a nemrég elhunyt, 90 éves Szebedy Ottó keresztszülőtársunk emlékének. Alelnökünk, Toroczkay Katalin részt vett a temetésén, és a KEMCSE nevében részvétét fejezte ki a családnak.


Ezt követően elnökünk beszámolt a hatodik alkalommal megvalósult diószéni és trunki gyerekek nyári táborozásáról, amelyet magyar gyerekekkel együtt a Németvölgyi Általános Iskola Szántódon lévő Balaton parti üdülőjében töltöttek. Az előző évek hagyományainak megfelelően, a nyaralás a vidámság, a sport és a kézműveskedés jegyében telt. Kiemelte, hogy ezek a táborok azért is fontosak, mert a magyar és a csángó gyerekek egész napjukat együtt töltik, így kénytelenek magyarul beszélni. A levetített tábori képek nagy tetszést arattak.


Toroczkay Katalin beszámolt a 6. alkalommal Jászberényben, a Csángó Fesztivál keretében megrendezett Kárpát-haza Magyar Konferencia és Üzletember Fórum legfontosabb eseményeiről. ( A rendezvényt kezdetektől fogva a Papp Imre és Péterbencze Anikó házaspár szervezi.) A fórum célja, hogy az anyaországi, valamint a határon túli gazdasági és kulturális közösségek kapcsolatépítését előmozdítsa. Járai Zsigmond, a csángómagyar együttműködésért felelős, újonnan kinevezett miniszterelnöki megbízott előadásából az is kiderült, hogy a Moldvában az ősszel kezdődő gazdaságfejlesztési program érinti a magyar nyelvű oktatás helyszíneinek fejlesztését, a tanárok bérének jelentős emelését is, hogy megállítsák a pedagógusok elvándorlását. (Bővebben olvasható a honlapon.)

Toroczkay Katalin beszámolt a Jolandával a Vassurányi csángó estén és keresztszülő toborzón tett látogatásukról, ahol a Pusztinából érkezett csángó vendégek adtak szép műsort. A rendezvényt a lelkes, helyi keresztszülők szervezték azzal a céllal, hogy új keresztszülőket nyerjenek meg a keresztszülő mozgalomnak. (Bővebben olvasható a honlapon.)A hivatalos program után dr. Legeza László, az AMMOA elnöke szólalt fel és bejelentette, hogy a továbbiakban elválnak a KEMCSE és AMMOA útjai. Ők továbbra önállóan szeretnék támogatni a moldvai csángómagyar gyerekek oktatását, de az MCSMSZ-től elkülönülve.Az összejövetelünk kiemelt vendége volt Petrás Mária, aki nemrégiben Moldvában járt, és örömmel mesélte, a falujában szolgálatot teljesítő papok engedékenyebben állnak a magyar nyelv használatához. Hozzájárultak ahhoz, amire eddig nem volt példa, hogy elhunyt édesanyja búcsúztatásán az asszonyok a virrasztó énekeket magyarul. énekelhessék. Klubdélutánunkon részt vettek az itt tanuló csángómagyar egyetemisták, sőt két új előkészítőst is üdvözölhettünk közöttük. Szépek, kedvesek, okosak, őket már nem lehet megvezetni azzal, hogy a magyar nyelv az ördög nyelve”. Kívánjuk, hogy sikeresen fejezzék be tanulmányaikat, és térjenek haza Moldvába, kapjanak nemes feladatokat, mint Gál Emília, aki szintén részt vett a klubdélutánunkon. Ő igazi példakép lehet minden csángómagyar gyermek számára: miután elvégezte az egyetemet, külföldön folytatta tanulmányait, most pedig hazatért Moldvába, és az oktatási feladatokat átvevő MCSMSZ alelnöke lett. Az ő személye garancia lehet arra, hogy eredményesen tudjunk a jövőben is együtt dolgozni a moldvai magyar oktatás érdekében.


Büttner Sarolta, programfelelős

Fotók: Prekrit Judit

Comments


bottom of page