top of page

Gratulálunk ez évi diplomázóinknak!

A 2023-as tanév végén két remek, moldvai egyetemista fejezte be tanulmányait és vette át diplomáját Budapesten.


Veres Mihaela a Liszt Ferenc Zeneakadémia Népzene Tanszékén népi énekművészet szakon végzett. Diplomakoncertje ez év május 25-én volt a Magyar Hagyományok Házának színháztermében. Diplomakoncertjének anyagában, aminek a „Vastól Moldváig” címet adta, olyan népdalok szerepeltek, amelyek a diplomához vezető útján különös fontosságúak és nagy hatásúak voltak szakmai életére. Koncertjét egy Vas megyei lakodalmi összeállítással kezdte, középiskolai éveire emlékezve és szülőfaluja, Pusztina Bujdosásom című, dalcsokrával zárta, identitását és gyökereit kinyilvánítva. Elhangzottak még visai, magyarózdi, gyimesbükki dallamok, melyeket Kallós Zoltán gyűjtéséből válogatott. A koncerten előadott énekeket zenésztársai különböző összeállításban kísérték, hol több hangszerrel, cimbalommal, hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, hol furulyával és gardonnal, hol csak énekhanggal. Ez az összeállítás egy mély meggyőződésből fakadó önvallomás volt, aminek hallatán Mihaela személyisége, szakmai elkötelezettsége és mély hite kirajzolódott a hallgatósága és a diplomát odaítélő tanárai számára. Mindehhez gyönyörű, iskolázott, népi dallamokat autentikusan megszólaltató énekhangja adta az alapot.

A színházterem közönsége őszinte, nagy tapssal köszönte meg az igazi élményt nyújtó diplomakoncertet.Petrás Róbert Sebestyén az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet geográfus mesterképzésén ez év júniusában sikeresen megvédte szakdolgozatát és mesterfokozatú diplomát szerzett. Diplomamunkájának címe: „A Bákó megyei moldvai csángók kettős identitásának vizsgálata”. A saját online kérdőíveire támaszkodó kutatásban, ami csak Bákó megyére vonatkozott, mert ott él az össz-csángóság kb. kétharmada, vizsgálta a vallásra, nyelvre, a családi kötöttségekre, a korosztályokra vonatkozó identitásváltozás tendenciáit a kilencvenes évektől napjainkig. Diplomamunkájából a KEMCSE májusi klubdélutánján előadást tartott számunkra, ahol láthattuk, hogy különböző térképeken és grafikonokon ábrázolta és számszerűsítette a 610 kérdőívre, 59 településről érkezett adatokat. Előadása meggyőzött minket arról, hogy diplomamunkáját nagy szakmai körültekintéssel és tudással készítette el, amit annak sikeres megvédésével tanárai előtt is bebizonyított.

Mindkét frissdiplomás munkájából érzékelhető, hogy csángó gyökereikhez való kötődésük mennyire erős és fontos számukra. Bízunk benne, hogy további szakmai karrierjük során megszerzett tudásukat tudják majd tovább bővíteni és személyükben újabb, jól felkészült csángó értelmiségiként népcsoportjuk elkötelezett képviselői maradnak.Szívből gratulálunk a megszerzett diplomákhoz !


Toroczkay Katalin

alelnök

Továbbtanulókat támogató csoportComments


bottom of page