top of page

Beszámoló a májusi klubról

Klubdélutánunk programja a kötelező közgyűlés megtartásával kezdődött, de kellő létszám híján egy félóra elteltével tartottuk meg. A közbeeső időben elnökünk, Jolanda Willemse elmondta, hogy a moldvai nyári táborokhoz minden évben lehetőségeinkhez mértén anyagi támogatást nyújtottunk, de az idei két pályázaton sajnos nem nyertünk, így egy kicsit szűkösebbek a lehetőségeink, de reméljük, talán a karácsonyi csomagküldést meg tudjuk oldani. 

A Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület kéréssel fordult egyesületünkhöz, hogy a szeptemberi klubdélutánon közösen tartsunk egy megemlékezést a szabófalvi költő, Lakatos Demeter halálának 50. évfordulójára, amelyen Iancu Laura, Csoma Gergely, Petrás Mária és mások tartanának előadást. Mivel a KEMCSE-ből néhányan a Lakatos Demeter egyesület tagjai,  ők szívesen részt vesznek a szervezésben. Kéréssel fordulunk a Kulturális Szalon vezetőségéhez, hogy segítsen a rendezvény beharangozásában, a műsorfüzetében nyilvános rendezvényként hirdesse meg, hiszen a csángó irodalom tágabb közönség körében is érdeklődésre tarthat számot.kép 
A szerkesztők beszámoltak arról, hogy a KEMCSE történetéről szóló könyv készül. Terveik szerint karácsonyra meg is jelenik Szép, záró akkord lenne az egyesület közel két évtizedes munkájának bemutatására. Ennyi év a történelemben csak egy pillanat, de egy egyesületben meghatározó idő. Úgy gondoljuk, hogy ez a könyv betekintést enged abba munkába, amit e nemes ügynek szenteltünk. Annyira egyedüli vállalkozás az, hogy egy civil szervezet egy másik országban támogatja az anyanyelv visszataníttatását. A KEMCSE átlátható szervezet volt, mindenki mindent a saját akaratából, lelkéből, őszintén csinált. Nagyon sokan már   nincsenek közöttünk, akik rengeteget tettek céljainkért.Ezután megtartottuk évi kötelező közgyűlésünket, az elnöki és gazdasági beszámolót, valamint a jövő évi terveket a tagok elfogadták.

A közgyűlési beszámolón elhangzottakkal kapcsolatosan beszélgetés alakult ki a tagsággal a KEMCSE későbbi pályázati és szponzorálási lehetőségeiről, remélve azt, hogy a jövőben majd találunk olyan pályázatot, amin nyerünk is, és ötleteket várnánk arra, hogy hol keressünk szponzorokat. Mivel jelenleg anyagi lehetőségeink korlátozottak, így próbálunk abból gazdálkodni, amink van, klubdélutánokat is egy évben csak hétszer tartunk. A karácsonyi klubot szeretnénk ünnepélyesebbé tenni annál is inkább, mert akkora tervezzük könyvünk bemutatóját. Ennek megszervezéséhez és a könyv reklámozásához keresünk támogatókat.

Lejegyezte: László Ildikóתגובות


bottom of page