top of page

Közös Keresztút 2018

Esős, borongós időben gyülekeztünk az immár 10. Közös Keresztút-járásunkra, 2018. március 16-án, a KEMCSE Vallási csoportja szervezésében. A magyar nemzetért, a szomszédos népekért és a békéért, a lujzikalagori születésű Tampu-Ababei Józsefplébános atya megbízásából Babos Áron diakónus atya vezetésével, a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve templomban. Idén is Báthory László Magyar Kálvária (Pécs, 1996. március 15.) című megrendítő hatású keresztútját mondtuk a templom hívei közreműködésével. Ezúttal a moldvai magyarok csak lelkileg, távolról voltak velünk, de az összetartozás érzésével a szívünkben mondtuk el az ő nevükben is egyes állomások elmélkedéseit:

I.: Albertné Révay Rita, II.: Pákozdi Judit, III.: Dr. Bagyinszki Jánosné Ani , IV-V..: Albert Zoltán, VI.: Gróf Zsófia, VII.: Dr.Gönczi Mária, VIII: Szentes László, IX.: Kard Aladár, X.: Héjj Csaba, XI.: Dr. Bagyinszki Jánosné Ani, XII.: Pákozdi Judit, XIII.: Albertné Révay Rita, XIV.: Szentes László.

Köztünk volt még Toroczkay Katalin alelnök is. Az imádságot folytatjuk továbbra is a moldvai magyarokért, papjaikért, vezetőikért, tanáraikért, segítőikért, a környezetünkben élőkért, az ellenünk vétkezőkért is, a békéért és közös ügyeinkért! Áldást kaptunk ehhez mindannyian Tampu-Ababei József atyától, amit ezúton is hálásan köszönünk. Istennek legyen hála mindenért!


Lejegyezte:

Albertné Révay Rita

Fotók: Kard Aladár és A.R.Rita

A keresztút szövege ide kattintva  elolvasható.

bottom of page