top of page

KERESZTSZÜLŐ-TANÁR TALÁLKOZÓK EMLÉKEZETE – 2015

Frissítve: 2021. júl. 25.

Különleges kordokumentum került ismét elő! Ezúttal az interneten találtunk rá: a keresztszülő-mozgalom tizedik évfordulóján megrendezett Keresztszülő–tanár találkozót láthatjuk a honlapunkon, a most először közzétett képsorokon!Ezúton is köszönjük a Kanadai Magyar Televíziónak a film elkészítését. A stáb csak erre az alkalomra utazott annak idején Budapestre 2015-ben. (Az eredeti felvételt itt látható) Ezúton is köszönjük Maros Zoltán úr írásos engedélyét (2021.ápr.24.), hogy most közreadhatjuk, közös emlékezésre a vágott anyagot. Miért is figyeltek fel ránk akkor? Bizony, Jolanda Willemse elnökasszonyunk barátainak, kanadai keresztszülőknek a közbenjárására történt, köszönet nekik is, szintén ezúton is. Így akarták még több ember figyelmét felhívni Kanadában és külföldön is erre a nagyszerű karitatív munkára. Lássuk a filmet!Jól esik kicsit emlékezni ezekre a találkozásokra! Egészen a kezdetektől a pandémia megjelenéséig (2007-2019) minden évben megrendeztük a Keresztszülő-tanár találkozókat valamelyik általános iskolában, a Csángó Bálok idején (február tájékán), hogy a tanárokkal találkozhassunk és közvetlenül értesülhessünk keresztgyerekeink előmeneteléről. Híradásokat is adtunk ezekről az eseményekről a Naputánjáró hírlevelünk számaiban. A legutóbbi években a Németvölgyi Általános Iskola adott nekünk erre lehetőséget, amit hálásan köszönünk ezúton is. Az utolsó, 2019-es találkozóról itt olvashatunk.

Ahogyan nézem a filmet, öröm látnom a képsorokon a fellépő és megszólaló keresztgyerekeinket, régi tanár-barátainkat, a hűséges keresztszülőket, köztük most is aktív tagjainkat, alapító-tagokat is. Öröm hallani a keresztszülő-mozgalom akkori elkötelezett vezetőinek nyilatkozatait is a mozgalmunk céljairól. Különleges öröm hallani Botezatu Franciska szavait is a filmben, aki a keresztgyerekünk volt, de már évek óta oktatja a falujában magyarul a gyerekeket. Talán a legfontosabb mondatokat Jolanda Willemse elnökasszonyunk (akkori alelnökünk) fogalmazta meg: „… minden kisgyermeknek joga van az anyanyelvén tanulni, bárhol is él ezen a világon…” A filmben is felhangzó Csángó himnusz sorai mindnyájunk szívébe égtek azóta, ahányszor csak halljuk: „… Úristen, sorsunkon segíts, csángómagyart el ne veszítsd…”A Csángó himnusz itt is hallható Benke Paulina somoskai hagyományző tanár előadásában, aki szintén látható a film néhány képkockáján. (A himnusz teljes szövege a cikk alatt olvasható.)

Mennyi emlék! Sokan voltunk, vagyunk és talán leszünk is. Ahogyan az előző kordokumentum-filmünk közzétételekor is megfogalmaztam, most is megerősödik bennem az a meggyőződés, hogy érdemes keresztszülőnek lenni, bármi nehézség is adódik a szeretettel végzett munkánk során! Életkortól, vallástól, hivatástól és nézetektől függetlenül lehet együtt segítenünk a moldvai csángómagyarokat, a keresztgyerekeinket, a megmaradásuk érdekében, szeretettel és a magunk eszközeivel, az adás, az összetartozás és az egység megélésének örömével, önzetlenül és viszonzásvárás nélkül, ahogyan az Alapszabályunkban és a honlapunkon lévő hitvallásunkban is megfogalmaztuk, és amelynek szellemében dolgozunk immár 15 éve, együtt sokakkal!


Jót tenni, együtt, jó! Várunk másokat is a sorainkba!


Albertné Révay RitaCSÁNGÓ HIMNUSZ


Csángó magyar, csángó magyar, Mivé lettél csángó magyar? Ágról szakadt madár vagy te, Elvettetve, elfeledve.

Egy pusztába telepedtél, Melyet országnak neveztél, De se országod, se hazád, Csak az Úristen gondol rád.

Idegen nyelv bébortja nyom, Olasz papocskák nyakadon, Nem tudsz énekelni, gyónni, Anyád nyelvén imádkozni.

Én Istenem mi lesz velünk? Gyermekeink, s mi elveszünk! Melyet apáink őriztek, Elpusztítják szép nyelvünket!

Halljuk, áll még Magyarország, Úristenünk, te is megáldd! Hogy rajtunk könyörüljenek, Elveszni ne engedjenek.

Mert mi is magyarok vagyunk, Még Ázsiából szakadtunk. Úrisen, sorsunkon segíts, Csángó magyart el ne veszítsd!

Forrás: MusixmatchComments


bottom of page