top of page

Meghívó az Áprilisi Klubra

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Keresztszülőket, támogatóinkat és barátainkat a

Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület következő összejövetelére.


Időpontja: 2023. április 15. 14-16 óra

Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon I. emeleti terme (Budapest, XII. Törpe u. 2.)


A klubnapot szokásunkhoz híven elnökünk, Jolanda Willemse beszámolója nyitja meg, majd felhívja a figyelmet az adó 1 %-ának felajánlásának jelentőségére az elmúlt években a KEMCSE működésének támogatásában.


Rendezvényünket ezúttal is a csángó egyetemistáink énekeivel színesítjük. Meghívott előadónk Lajos Veronika etnográfus, a Miskolci Egyetem Antropológiai Tanszékének egyetemi docense a „Moldvai csángó származású nők reprezentációja” témájú, work-shop jellegű interaktív előadását hallgathatjuk meg, amelyben mi is aktívan részt vehetünk.


Lajos Veronika előadásáról:

„A Keresztszülők kedves meghívásának nem egy klasszikus előadás keretében kívánok eleget tenni, hanem egy nagyjából hatvan-hetven perces interaktív műhelyfoglalkozás jellegű alkalom lebonyolításával. A műhelyfoglalkozás során minden jelenlévőnek lesz alkalma arra, hogy megossza a moldvai csángók körében szerzett élményeit és tapasztalatait, elsősorban a nőkhöz, asszonyokhoz és lányokhoz kapcsolódóan.

A foglalkozás célja, hogy megismerjük a jelenlévőkben megfogalmazódó képeket a moldvai csángó nőkről és azokat egyazon keretben értelmezzük azokkal a reprezentációkkal, amelyek alapját a tudományos módszerekkel gyűjtött adatok jelentik. Ez a párbeszédalapú műhelymunka arra biztosít lehetőséget, hogy a moldvai csángó nőkről alkotott tudományos és nem-tudományos képek közötti összefüggéseket megmutassa és ezáltal gazdagítsa és tudatosítsa a jelenlévők ismereteit a témáról.”      


A klubnapon lehetőség van csángó témájú könyvek és CD-k vásárlására.


Egyúttal a feltámadás reményében minden Kedves Keresztszülőnek Áldott, Szeretetteljes Húsvétot Kívánunk!


László Ildikó, KEMCSE, programszervezőLajos Veronika

Szociokulturális antropológus, etnográfusa Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális

Antropológiai Tanszékének egyetemi docense, az angol nyelvű kulturálisantropológia- mesterképzés szakfelelőse, a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság egyik titkára. A kétezres évek közepén végzett doktori kutatásában a moldvai csángó közösségeket érintő modernizációs és globalizációs folyamatok során kialakuló találkozási helyzeteket kívánta megérteni. Ennek érdekében a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének egyik tanáraként egy moldvai csángó településen töltött egy egybefüggő hosszabb, 10-12 hónapos időszakot. A kulturális alkalmazkodási gyakorlatok és a társadalmi, kulturális konfliktusok antropológiai vizsgálata megmutatta azt a sokszínűséget, ahogy a moldvai csángók ugyan sokszor nem akarnak, de mégis képesek alkalmazkodni a helyi életvilágot érintő változásfolyamatokhoz (mint pl. a munkamigráció, a mély vallásosság életmódot befolyásoló szerepének csökkenése). A doktori kutatás elsősorban egy hatvanas éveiben járó asszony életének történeteiben megfogalmazódó és a mindennapokban megfigyelhető alkalmazkodás megértését célozta. Lajos Veronika a részvételi szemléletmódú kutatás egyik szakértőjeként jelenleg a Bodó Csanád vezette nyelvészeti részvételi etnográfiai kutatócsoport egyik tagja, amely a magyar oktatásban részt vett moldvai csángó származású emberek nyelvi gyakorlatait és boldogulásának kérdését vizsgálja a helyi emberekkel közösen. További tudományos érdeklődési területek, többek között, a vidéki terek átalakulása (pl. Káli-medence), feminista kritika és az antropológiai tudás alkalmazása és gyakorlati értéke.

bottom of page