top of page

NOVEMBERI MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk a Keresztszülőket, támogatóinkat és barátainkat a következő klubdélutánunkra, amelyet


2021. november 13-án 14 és16 óra között tartunk

a Hegyvidéki Kulturális Szalon földszinti termében

(címe: 1124 Budapest, Törpe utca 2.)


Novemberi klubunkat szokás szerint elnökünk, Jolanda Willemse beszámolója nyitja meg. Ismerteti az egyesület eseményeit, beszámol az idei karácsonyi csomaggyűjtésről, amelynek határideje november 26., és arról, hogy, miután székhelyünket el kell hagynunk, Fürjes Balázs XII. kerületi országgyűlési képviselőjelölt segítségét kértük civil szervezetünk helyzetének megoldásához.


A klubdélután folytatásában régi kedves ismerősünk, Harangozó Imre néprajzkutató lesz a vendégünk, aki már többször volt előadó klubdélutánjainkon. Első alkalommal a csángó emberek nyelvéről, hitvilágáról beszélt, legutóbb a „Halál ellen nincsen senki prókátorja”; „Az utolsó átmenet rítusrendje a moldvai csángómagyaroknál volt előadásának címe. Ez alkalommal legújabb könyvét ismerteti, amely Napkeleti kalászat címmel a közelmúltban jelent meg..


A klubdélután alatt könyvvásárlásra és dedikálásra is lesz lehetőség.


Kérjük, hogy egészségünk védelme érdekében a maszkot ne hagyják otthon!Willemse Jolanda Büttner Sarolta

KEMCSE elnök programfelelős
HARANGOZÓ IMREAz elmúlt közel négy évtizedben bejárta szinte az egész magyar nyelvterületet. Sok gyűjtőúton vett részt Erdélyben, Moldvában, Bánátban, Zoboralján, a palócok körében és az alföldi pásztorok világában is. Kutató, feltáró és gyűjtőmunkájának java részét az itt élő nemzetrészek, töredékek megismerése, megismertetése teszi ki. Nagy kitartással gyűjti azokat a tárgyi és szellemi kincseinket, amelyek máskülönben az enyészet sorsára jutnának. Több mint két tucatnyi kötet szerzője, szerkesztője. Sok tudományos és ismeretterjesztő publikáció megírója, kiállítás megrendezője, televíziós, rádiós produkciók néprajzi szakértője és gyakori megszólalója. Előadásain nagy felkészültséggel, ugyanakkor szenvedélyesen beszél nemzeti kincseinkről, legyen az építészet, hitvilág, képzőművészet, népi vallásosság, népviselet, népzene, vagy maga a nyelv.

Figyelmét a kultúra és a kultúrát alkotó közösség egésze köti le, épp ezért leginkább a szakrális néprajz kérdései foglalkoztatják. Ezen belül a moldvai és gyimesi magyarok hagyományos világképe és hitvilága.


Both Imre újságíró így ír a Napkeleti kalászat című új könyvéről

Harangozó Imre – a kötet beszédes címe ellenére – nem holmi kalászszedegető! Több évtizede felkent, fáradhatatlan marokszedője nemcsak szűkebb pátriájában, de szerte a Kárpát-medencében és a Kárpátok karéján kívül is veszendőben lévő néprajzi kincsünknek, örökségünknek. Áldozatos munkával vaskos kévékbe gyűjti az életet fenntartó, szellemi és lelki mindennapi kenyerünkhöz szükséges, rendbe vágott kenyérgabonát, kalászokat. Isten és a magyarság igájában, törzsökös alföldi ősei szívós konokságával végzi értékmentő, értékteremtő munkásságát. Hűségesen megőrzi a rábízott talentumokat! A marokszedésben rendre a Gondviselő vezérli, Isten elhívott és elhivatott aratómunkása…Comments


bottom of page