top of page

Vallási beszámoló Moldvából

Jó hírek érkeztek a moldvai magyarok vallási életéről dr. Nyisztor Tinka etnográfus, az MCsMSz vallási felelőse, a pusztinai Szent István Gyermekei Egyesület elnöke tollából, amelyet örömmel osztunk meg mindenkivel.


KEMCSE Elnöksége

Kedves Keresztszülők!


Csak pár jó hírt szeretnék elmondani! Már az ötödik esztendeje, hogy tartjuk minden pénteken 15-16 óra között az Irgalmasság óráját az asszonyokkal, a pusztinai Szent István templomban. (A fenti kép éppen tíz esztendeje készült, 2009. május 9-én, a magyar misén.)

Mindig a Keresztutat imádkozzuk, aztán az Irgalmasság rózsafüzért. A Hozsanna imakönyveket is használjuk. (A KEMCSÉ-től is kaptunk sok kötetet 2015-ben! Köszönet értük!) Sokat énekelünk is: az 'Arany Miatyánk' és a 'Lehullott a Jézus vére' mindig elhangzik, mint a Keresztúti ájtatosság kísérőjeként.

Idén május elején magyar misét hallgatunk és ez alkalommal a pusztinai plébános úr megkért, hogy osszam ki a gyerekeknek a magyar nyelvű hittankönyveket. A plébánián nagyon sok könyv volt és megkérdeztem, hogy kinek köszönjük meg, kitől kaptuk? A könyveket a jászvásári segédpüspök, Perca Aurel küldte a gyerekeknek. Nagyon örvendtem, hiszen ez azt jelenti, hogy elfogadják, hogy magyarok vagyunk, a gyerekeinket az általuk küldött magyar nyelvű hittankönyvekből oktathatjuk! Istennek legyen hála!

Már a negyedik éve, hogy augusztus 14-én, a kacsikai búcsú előtti napon, Pusztinában magyar nyelvű mise van, és azokra a zarándokok is betérhetnek, akik mennek Kacsikára, és velünk együtt imádkoznak. Az első ilyen "zarándok-misét" Biró László püspök atya celebrálta Pusztinában. Jáki Teodoz atya emlékére szerveztek egy zarándokutat Kacsikára és a kérésünkre betértek Pusztinába is. Ez volt az első alkalom és utána igyekeztünk hagyománnyá alakítani a Nagyboldogasszony szenvedejét (ünnepét), augusztus 14-ét.

Idén is folytatódtak a jó hírek! Hála Istennek, idén nem nekünk kell szervezni, könyörögni, hogy misét hallgathassunk, és lehetőleg Püspököt tudjunk fogadni Pusztinában! Nagyon örvendünk, hogy a jászvásári püspökség most meghívott egy püspök atyát. Ez idáig nem történt meg!


Május utolsó hetében minden este (vasárnap is) imádkoztunk a Szűzanya tiszteletére a templomban. A következő héttől minden csütörtök este a templomban fogunk imádkozni magyarul, nem magánházaknál, ahogyan 20 évig tettük csütörtökönként. Nagy szó, hogy ezután a templomban folytatjuk!

Hálával emlékezünk Regőczi István atyára, aki értünk is imádkozott a híveivel együtt ebben az időpontban Budapesten, ahol keresztszülők is részt vettek. Az atya halála után pár évvel, idén is folytatódnak Budapesten a csütörtöki imádságok, legközelebb június 21-én, csütörtök 20.00 órakor, ahova lehet csatlakozni. (Ld. alább a szervezők levelét.)

Gyimesbükkben is voltunk Úrnapi búcsún, ahol beszélgettük Tamás József püspök atyával. Az 50 éves aranymiséjét ünnepelte. Vittünk kis szerény ajándékot és azt kiegészítettük a Miatyánk-énekkel, amelyet előadtunk neki.

Azt gondolom, hogy ezek mind jó hírek, aminek örvendhetünk mindannyian. Köszönjük és kérjük továbbra is az imádságot értünk. Mi is sokat imádkozunk és reménykedünk abban, hogy a nem távoli jövőben, majd mindannyian felszabadultan vállalhassuk a magyarságunkat itt, szerte Moldvában.


Szeretettel,

Tinka


A budapesti engesztelés helyéről és időpontjairól Lajtai Péter szervező levelében olvashatunk:


Kedves Testvérek!


A 2018. január 25-i első alkalom után az akkor jelenlevő testvérekkel úgy határoztunk, hogy február 15-től kezdődően minden hónap harmadik, illetve utolsó előtti csütörtökén 20 órától közös imádságot tartunk a Városliget szélén, 📷a Dózsa György út Damjanich utcai torkolatánál állott egykori Magna Domina Hungarorum, közismert nevén Regnum Marianum-templom helyén.

Ezzel Regőczi István atya, Isten vándora lelki hagyatéka szerinti hagyományt szeretnénk folytatni, aki a Kútvölgyi Boldogasszony-kápolnából a virrasztás előtt minden csütörtökön elzarándokolt híveivel az 1951-ben lerombolt templom helyén állított emlékkereszthez és imádkozott Magyarország lelki megújulásáért.


A januári, februári, márciusi, áprilisi és májusi tervezett közös imádságok megtörténtek, a további kijelölt napok 2018-ban:


Június 21. csütörtök 20.00 Július 19. csütörtök 20.00 Augusztus 23. csütörtök 20.00

Szeptember 20. csütörtök 20.00 Október 18. csütörtök 20.00 November 22. csütörtök 20.00 December 20. csütörtök 20.00


Köszönjük az eddigi és a jövőbeli részvételt!

Ez az értesítés szabadon továbbküldhető bárkinek.


Szeretettel várunk mindenkit! Lajtai Péter szervező

Nyisztor Tinkáról a Magyar Konyha c. lap cikket közölt, ahol ez a kép is szerepel. Ld.:

Comments


bottom of page