top of page

Közös Keresztút 2019

Szép tavaszi időben gyülekeztünk az immár 11. Közös Keresztút-járásunkra, 2019. március 29-én, a KEMCSE Vallási csoportja szervezésében. A magyar nemzetért, a szomszédos népekért és a békéért, a lujzikalagori születésű Tampu-Ababei József plébános atya vezetésével, a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve templomban.

Idén is Báthory László Magyar Kálvária (Pécs, 1996. március 15.) című megrendítő hatású keresztútját jártuk keresztszülőkkel és a templom híveivel együtt. A stációk szövegét az összetartozás érzésével a szívünkben mondtuk:


I.: László Ildikó, II.: Solomon Annamária (Lujzikalagor), III.: Solomon Mária (Lujzikalagor) IV.: Solomon Márta (Lujzikalagor), V.: Toroczkay Katalin (KEMCSE elnökhelyettes), VI.: Dr. Bagyinszki Jánosné Ani, VII.: Nagy Erzsike, VIII.: Gyöngyössy Lajos, IX.: Héjj Csaba, X.: Albert Zoltán, XI: Szentes László (vallási felelős), XII.: Felföldi Elek, XIII.: Kaszap Johanna (Pusztina), XIV.: Gyúr Mária Klaudia (Trunk).


Különösen megrendítő volt hallanunk öt moldvai testvérünket, keresztgyerekeinket, ahogyan felolvasták a stációk szövegét: a Solomon család tagjait, Marikát, Annamáriát és a kis Mártát, valamint Johannát és Klaudiát, akik továbbtanuló egyetemistáink. A kisiskolás Márta olvasott talán a legszebben, amint illik is egy versmondás-győzteshez.

Köztünk volt még Jolanda Willemse elnök is, több keresztszülővel és támogatóval. Az imádságot folytatjuk továbbra is a moldvai magyarokért, papjaikért, vezetőikért, tanáraikért, segítőikért, a környezetünkben élőkért, az ellenünk vétkezőkért is, a békéért és közös ügyeinkért, az EGYSÉGért. Áldást kaptunk ehhez mindannyian Tampu-Ababei József atyától, amit ezúton is hálásan köszönünk. Istennek legyen hála mindenért!


Lejegyezte:

Albertné Révay Rita


Fotók: Fierer Zsuzsa és A.R.Rita

留言


bottom of page