top of page

Az egyesület céljai

A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület együttműködik a Moldvai Csángómagyarok Szövetségével a moldvai magyar oktatás  érdekében. Célunk, hogy minél több keresztszülőt nyerjünk meg támogatónak, és  elősegítsük a csángómagyar gyerekek és a keresztszülők közötti kapcsolat erősödését.  Összejöveteleinkkel, kiadványainkkal, hírlevelünkkel segítséget kívánunk nyújtani a keresztszülők egymás közti kapcsolattartásához  is. A keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása mellett kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk a moldvai magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához, valamint, hogy minél szélesebb körben megismertessük a moldvai csángómagyar kultúrát a hazai és külhoni magyarsággal.

Cinka_legennyel (1).JPG

Alapvető célunknak tekintjük a „Legyen Ön is keresztapa, keresztanya” program népszerűsítését, a támogatók körének bővítését.

Büszkék vagyunk arra, hogy

 • 2006 óta működünk, civil egyesületként, szigorúan önkéntes alapon,

 • célunk a moldvai magyar  oktatás támogatása, az, hogy minél több moldvai csángómagyar gyerek tanulhassa anyanyelvét, ismerhesse meg ősei hagyományát jó úton halad, jó kezekbe került,

 • ma Moldvában közel 2.000 gyerek, 25 faluban, 45 tanár vezetésével a román iskolákban tanulja a magyart és a bizonyítványában az áll az osztályzata mellett, hogy anyanyelv,

 • az oktatás támogatására folyamatosan keresztszülőket toborozunk, hogy havi néhány ezer forint befizetésével járuljanak hozzá az oktatás működéséhez, megvalósításához és szüntelenül támogatókat keresünk,

 • a keresztszülők és támogatók anyagi hozzájárulásával  a falvakban, a tanárok részére bérelt házakban az iskola után a gyerekek számára magyar nyelvű foglakozás, hagyományőrzés van,

 • minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszünk felkelteni a csángómagyarok ügye iránti érdeklődést honlapunkkal, hírlevelünkkel, éves újságunkkal a Naputánjáróval, csángó témájú könyvekkel, társasjátékkal, jótékonysági rendezvényekkel, ismeretterjesztéssel,

 • minden évben több száz csángómagyar kisgyermek számára szervezünk táborokat Magyarországon és Erdélyben,

 • támogatjuk a Magyarországon felsőfokú tanulmányaikat folytató csángómagyar diákokat, mert ők a jövő zálogai

 • minden karácsonyra gondoskodunk róla, hogy minden, a magyar oktatásban résztvevő kisgyermek kapjon egy cipős doboznyi ajándékot,

 • minden évben megszervezzük a moldvai magyar oktatás tanárainak a keresztszülőknek és támogatóink országos találkozóját Magyarországon,

 • részt veszünk a moldvai oktatás rendezvényein, versenyeken, különdíjakkal jutalmazzuk a kiemelkedő teljesítményeket,

 • megrázó események, tragikus haláleset, házleégés, tartós gyógykezelést igénylő betegség esetén rendkívüli adománygyűjtéssel igyekeztünk enyhíteni az érintett csángómagyarok sorsát,

 • kitartó munkánkkal elértük, hogy ma már Magyarország Kormánya a moldvai magyar oktatás támogatásának anyagi terheiből nagy részt átvállalt, így a csángómagyar gyermekek anyanyelvi oktatását biztonságban tudhatjuk.

 

Minderre büszkék vagyunk.

KEMCSE logo.jpg

Egyesületünk logója

A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület logója.

Tervezte és készítette: Albert Zoltán Máté (19 éves diák)
Időpontja: 2006. november 8.

Az egyesület elnöksége

Willemse-Jolanda.jpg

Jolanda Willemse 

elnök, diószéni falugazda

2007 óta dolgozom az Egyesületben, kezdetben diószéni keresztszülőként; majd 2017-ig alelnökként és szociális felelősként. Ekkor egy rendkívüli közgyűlésen az elnökség engem választott elnöknek, és ezt a tisztemet a 2018-as választáson megerősítette. E tisztségem a következő tisztújításig vállaltam. Ezúttal szeretnék bemutatkozni azoknak, akik még nem ismernek közelről.

ToroczkayKatalin.jpg

Toroczkay Katalin

alelnök, a továbbtanulókat támogató csoport vezetője, gajdári falugazda

Toroczkay Katalin vagyok, ezt a szép leánykori nevemet házasságomban is megőriztem, azért is, mivel családom mindkét ágon erdélyi származású. A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem diplomát, műanyagszakos vegyész üzemmérnökként és a mai napig ebben a szakmában dolgozom, most már nyugdíjasként, a férjemmel közösen alapított cégünk keretein belül.

Buttner-Sarolta.jpg

Büttner Sarolta

magyarországi program koordinátor

12 éve a KEMCSE elnökségének tagja vagyok ebből öt éve a klubdélutánok programjainak szervezői feladatát látom el, a jövőben igyekszem megőrizni a szombati keresztszülő összejöveteleink eddigi változatosságát, színvonalát. Remélem, munkám eredményeként tovább bővülnek majd ismereteink a moldvai csángók életéről.

Laszlo-Ildiko.jpg

László Ildikó 

falugazda-koordinátor

A KEMCSE-ben eddig eltöltött évek alatt sokat megtudtam a moldvai csángómagyarokról, az ottani magyar oktatás helyzetéről, nagyon szerettem a színvonalas klubdélutánjaikra járni, ámulattal töltött el az egész csángó ügy iránti elkötelezett emberek hozzá állása, főleg a vezetőség áldozatos munkája, az adományok szervezése, az egész működési rendszer. Először csak énekelgettem náluk, később néhány könnyebb éneket meg is tanultunk együtt. Aztán eljött számomra az a megtisztelő felkérés, hogy kapcsolódjak be a vezetőség munkájába, amit nagy örömmel teszek.

Prekrit_Judit__portré__a_bemutatkozá

Prekrit Judit

fotós, az egyesület eseményeinek  képi dokumentátora  

Tizenöt évvel ezelőtt ismerkedtem meg a moldvai csángó-magyarokkal, a „Keresztapa, keresztanya” programmal, és akkor  ismertem meg a Külsőrekecsinben élő keresztleányomat, Krisztinát is.  Hiszem, hogy bárhol élünk magyarok a nagyvilágban,  Összetartozunk, így felelősséggel is vagyunk egymás iránt. Az egyik legszebb feladatunk pedig a drága magyar nyelvünk megőrzése a Kárpát-medencében.

Pakozdi-Judit.jpg

Pákozdi Judit

tiszteletbeli elnök

Nyolcévnyi elnöki munka után 2016-ban elérkezettnek láttam az időt, hogy átadjam ezt a megtisztelő, de roppant felelősségteljes feladatot egy, a csángó ügy iránt elkötelezett, utódnak. Olyannak, aki mindnyájunk bizalmát élvezi. Jómagam szeretettel gondolok arra a hosszú időre, amit az Egyesület munkatársai, a keresztszülők, a csángó emberek, tanárok, gyerekek között tölthettem. Tiszta szívvel igyekeztem tenni értük, s ugyan nem voltak gond nélküliek az elmúlt évek, az örömök mindig felülírták a nehézségeket. Tapasztaltam, hogy lassan, sok-sok buktatón keresztül vezet az út, de mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy a csángók sorsa és moldvai magyar oktatás ügye jó irányban halad.

Rita.jpg

Albertné Révay Rita

alapító tag, a közösségi média-csatornák kezelője

Hűséges vagyok a moldvai magyarokéval azonos hitemhez, a Hazámhoz, a családomhoz és életem első és egyetlen munkahelyéhez is az voltam, az Országos Széchényi Könyvtárhoz, ahol 41 évig dolgoztam. Isten nagy ajándékának tartom, hogy Böjte Csaba atya felhívására 2004 Karácsonya óta részt vehetek a keresztszülő-mozgalomban és a jelképes keresztszülője lehettem a férjemmel együtt egy külsőrekecsini cinkának, Lucának.

Falugazda hálózatunk

A falugazda hálózat néhány éve a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület keretein belül jött létre, annak a ténynek a felismerésével, hogy egy-egy falu tanárainak, gyerekeinek, és keresztszülőinek az emberi kapcsolattartásban erős segítségre van szükségük. A falugazda összekötő kapocs a helyi tanító és azok között a keresztszülők között, akiknek keresztgyermeke a faluban él. Jobb esetben személyesen is ismeri őket, de telefonon, levélben vagy interneten keresztül kapcsolatba tud lépni velük. Ismeri a település iskolájának, tanárainak helyzetét, ha bármilyen információ továbbadására, segítségre van szükség tájékoztatni, mozgósítani tudja a keresztszülőket. Fontos szerepet vállal a falugazda a nyári táboroztatások, ünnepi csomaggyűjtések megszervezésénél is. Az, aki életéből heti 1-2 órát rászán erre a feladatra, felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt a moldvai magyar oktatás minden résztvevőjének. Munkájában számíthat Egyesületünk és A moldvai Magyar Oktatási Alapítvány elismerésére és támogatására.

 

Táblázatunk felsorolja a falugazdákat és azokat a településeket is, amelynek még nincs falugazdájuk.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

László Ildikó  falugazda-koordinátor
KERESZTSZÜLŐK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET
cím: 1126 Budapest Böszörményi út 20-22
telefon:|+36 70 240 7869
e-mail: laszloildiko@hdsnet.hu

2018_Bartos_Madalina_és_anyja_Pusztina.J
bottom of page