top of page

Pusztinai Magyar Napok

Március 15 és április 15 között a múlt évhez hasonlóan idén is ünnepi programokkal tartották meg a magyar napokat Pusztinán. A rendezvények kezdeményezője Bathó Éva, egyesületünk vezetőségi tagja pusztinai falugazda és keresztszülő, akinek eredendően az volt a célja, hogy a helyi tanárokkal közösen olyan alkalmat teremtsenek a falu közösségének, amit nem a versengés jellemez, és amelyen semmilyen módon nem hirdetnek győzteseket. A kezdeményezés sikerét bizonyítja, hogy idén már másodszor került sor megrendezésére. A március 15-i ünnepi megemlékezéshez és a II. Anyanyelv Ünnepéhez ezúttal tavaszi tánckurzus is csatlakozott, sőt, a harmadik bakói magyar nyelvű szentmise is gazdagította az események sorát, amely szintén ezen időszakba esett.


Március 15-én a gyermekek piros-fehér-zöld kézműves foglalkozáson vettek részt. Büszkén viselték mellükön a kokárdát. Március 16-án Csíkszeredából érkeztek vendégek, a Zugtánc. Az együttest András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes vezetője vezeti, akit személyesen kerestem meg a felkéréssel. Szívesen vállalták, hogy eljönnek Pusztinába, hiszen sok évvel ez előtt járt is már Pusztinában, Nyisztor Ilonával is találkozott már.

A közös programot, táncolást két megható koszorúzás előzte meg. A Pusztinán található két Szent István szobor előtt emlékezve tisztelegtek a hősöknek. Rövid videót itt lehet megnézni a közös programról.

Míg a március 15-ei programokat innen Magyarországról követtem nyomon, addig a március 30-ai II. Magyar Anyanyelv Ünnepén már személyesen is részt tudtam venni. Ez úttal pályázati támogatásban nem részesültünk, ám így is szép ünnepet rendeztünk. Nyolc másik településről érkeztek csoportok: Diószeg, Diószén, Külsőrekecsin, Magyarfalu, Somoska, Klézse, Forrófalva, Dumbravén. „Feladatok 6 szegletben” volt a program címe, vegyes (települések és korosztályban is vegyes) csapatok vándoroltak feladatról-feladatra, szegletről – szegletre, hogy érdekes fejtörőket és ügyességi feladatokat oldjanak meg. A szegleteket a pusztinai román tanítási nyelű iskolában rendeztük be, ahol reggel teával, kaláccsal vártuk az érkezőket. A napot a román iskola udvarán felcsendülő csángó és magyar himnusszal nyitottuk meg. Volt egy kis borzongás. Ezt követően a gyermekek elkezdték a vándorlást a feladat szegletek között. Magyar szótól zengett az iskola! Mindeközben a Berényi Színjátékos Társaság izgatottan készülődött az iskola „színház termében”. A jászberényi amatőr színészek az Ördög három arany hajszála című Grimm mesét dolgozták fel. Az első pillanattól kezdve érdeklődéssel figyeltek a gyermekek, lelkesen válaszoltak a kérdésekre. Gyermek s felnőtt nagyon jól szórakozott. A napot közös ebéd és beszélgetés zárta a Magyar Házban.


Április 14-én és 15-én tavaszi tánckurzussal zárult a Pusztinai Magyar Napok rendezvénysorozatunk. A Magyarországról, Budapestről és Nagykovácsiból érkezett pedagógusok böjti játékokat tanítottak, és megismertették a magyar néptánckultúra néhány speciális „kellékével” is a gyermekeket. Jó hangulat. vidámság, érdeklődés jellemezte ezeket a napokat is.

Azt gondolom, hogy hagyományt teremtettünk immáron nem csupán a Magyar Anyanyelv Ünnepével, hanem a Pusztinai Magyar Napokkal is. Előbbiből 2020-ban már a harmadikat, utóbbiból pedig a másodikat szeretnénk megrendezni. Reméljük sikerül, de addig is most az idei év tavaszi rendezvények sikereinek örvendünk.

A tavaszi tánckurzust a Csoóri Sándor Alap támogatta. Táncpedagógusok voltak: Czene Zsuzsa, Erdei Gabriella, segített még Kalla Viktória. Köszönöm szépen a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program pedagógusainak, hogy elhozták a gyermekeket. Köszönöm szépen kollégáim segítségét: Nyisztor Ilona, Mátyás Mónika, Bilibók Jenő, Tímár Karina, Becza Anna, Bartha Magdó, Nyisztor Demeter. Köszönet a pusztinai menyecskéknek, mert szorgos kezük nélkül nem boldogulnánk. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm szépen Solvia Nistor igazgatónő támogatását, hogy a román iskolában rendezhettük meg a Magyar Anyanyelv Ünnepét! A pusztinai eseményekről bővebben a Pusztinai Magyar Oktatás Facebook oldalán lehet olvasni, szubjektív beszámolóimat pedig a Pusztináig elérek oldalamon lehet elérni. A fényképeket részben én készítettem, részben kollégáim.


Találkozzunk minél többet! Szeretet, öröm, emberség dúsítsa szívünket!


Bathó Éva

keresztszülő

Pusztina falugazdája

volt pusztinai tanító néni

bottom of page