top of page

Tanévkezdő találkozó az MCSMSZ-nél

Két napos tanévnyitó találkozót szervezett az Moldvai Csángómagyarok Szövetsége általa foglalkoztatott 130 munkatárs részére a Lábnyiki Táborközpontban, amelyen minden alkalmazott részt vett.


A fő cél az volt, hogy az időközben nagyra növekedett munkaközösségnek legyen lehetősége személyesen találkozni, megismerkedni, kapcsolatokat építeni, tisztábban látni az MCSMSZ keretében a feladatköröket. A programterv szerint több tömbben került sor az előadásokra, felszólalásokra, kreatív műhelyekre, gyakorlatokra, adminisztratív teendőkre, a kötelezettségek ismertetésére, a vallási ügyek megbeszélésére, a Ringató foglalkozások bevezetéséről szóló beszámolóra.

A megnyitó és a programterv ismertetése után a hagyományőrzők szakmai vezetője, Kovács Melánia üdvözölte a jelenlevőket és bemutatta a hagyományőrzéssel, hangszeroktatással kapcsolatos tudnivalókat. A hagyományőrzők munkáját Mátyás Mónika és Kádár Elemér mellett a továbbiakban Fazakas-Timaru Carina is segíti, mint szakmai referens, és az idei évben elkezdi a falvakban a Ringató foglalkozásokat is. További előadás hangzott el az ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományőrzés fontosságáról, a közös ünneplésről, a Csíksomlyói, Kacsikai, Szent István zarándoklatokról.

Pogár László, az MCSMSZ elnöke, felszólalásában felhívta a figyelmet a takarékosság, az energiahatékonyság fontosságára, az MCSMSZ vagyonának megóvására, karbantartására. Hangsúlyozta a szervezeten belüli kohézió fontosságát, a különböző programok együttműködését. A nyár folyamán a lehetőségek függvényében minden helyszín rendbe lett hozva, kisebb vagy nagyobb javításokat végeztünk a saját vagy bérelt ingatlanokon, megfelelő körülmények között indulhat az új tanév. A tanárok megkaptak minden tudnivalót a tanévkezdése vonatkozóan.

Nagy örömünkre szolgál, hogy bővült az iskolai magyarórák száma és az iskolában is tanító magyartanárok száma is. Az ösztöndíjprogram folytatódik, de szigorúbb lesz és a mennyiségi szempont helyett inkább a minőségi szempontok lesznek a mérvadók. Az előző tanévben nagy sikernek örvendő, három évvel ezelőtt Járai Zsigmond miniszterelnöki megbízott által javasolt és létrehozott gyermekétkeztetési program az idei tanévben is folytatódik.

A kettős állampolgárság kapcsán részletes tájékoztató hangzott el arról, hogy a Bákói Magyar Házban működik a kettős állampolgárság irodája, ott tudják kérelmezni az érdeklődők, ebben az MCSMSZ minden segítséget biztosít.

Az új tanévben sor kerül a harmadik nyelvi mérésre, amelyen az oktatási program minden diákja részt vesz. Ennek lebonyolítása hasonlatos lesz a romániai országos felméréshez, a versenyszerű rendezvények helyett inkább az összképre összpontosítva a minél több diákot bevonó mérésekre, nagyobb létszámot mozgató rendezvényekre fektetjük a hangsúlyt.

Sor került a Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási Program 2022” ismertetésére, és a Rákóczi Szövetség által ajándékozott Béres József: SZÉP MAGYAR ÉNEK című kötetek átadására az oktatási helyszínek számára.

Gál Emília alelnök ismertette a vállalkozásfejlesztési programot: az MCSMSZ pályázatírással támogatja a csángó vállalkozókat, segít az uniós források lehívásában.

Réti Rózsika a tanév közben zajló szociális és sport programokat ismertette. A szociális program keretében sor kerül a gyerekek egészségügyi szűrésére is. Az MCSMSZ alelnöke beszámolt az anyasági támogatásról, a tanév folyamán zajló sporttevékenységekről, a falvakban működő küldöttek tevékenységéről, a küldöttgyűlésekről, küldöttek és pedagógusok együttműködéséről.

Külön blokkban foglalkoztunk a Csíkszeredában továbbtanulók lehetőségeivel. Újdonság, hogy az idei tanévtől már hetedik osztálytól lehet jelentkezni Csíkszeredába, az MCSMSZ kollégiumába.

Az előadások között a résztvevőknek lehetőségük nyílt csoportos fejlesztő, közösségépítő játékokon, gyakorlati feladatokon, zenés-táncos foglalkozásokon keresztül betekintést nyerni az élménypedagógia világába. A tanévnyitó rendezvényen a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége alkalmazottai szabadabb légkörben ismerkedhettek, oszthatták meg tapasztalataikat, gondolataikat.

A tanévkezdő találkozó végén a bákói Szent Kereszt templomban Félix atya magyar nyelvű szentmisét celebrált, megáldva a tanévnyitót, a kezdődő új tanévet.

Támogató: A rendezvényt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatta

Kép forrása: Moldvai Csángómagyarok Szövetségének Facebook oldala


Comentarios


bottom of page