top of page

Kik vagyunk, honnan jöttünk, mit tanulunk?

Terveink szerint hírleveleinkben és a honlapunkon ezentúl közelebbről bemutatjuk a Magyarországon tanuló csángómagyar diákokat. Ezúttal két olyan tanulóra esett a választásunk, akik ebben az őszi tanévben kezdték el előkészítő, illetve egyetemi tanulmányaikat Budapesten.


Gyurka Valentin 19 éves külsőrekecsini előkészítős hallgatót mutatjuk be elsőként. Valentin szeptemberben érkezett Budapestre a Balassi Intézetbe, és a járvány okozta előírások miatt két hetet karanténban kellett eltöltenie az ELTE Reitter Ferenc utcai kollégiumában. Az iskolai évnyitót is online formában tartották meg a külföldről érkezett diákoknak, mivel a számukra kötelező koronavírus tesztelések az évnyitóig nem fejeződtek be. Valentin az előkészítő évben matematikát és informatikát tanul, majd a magyarországi érettségi letétele után az ELTE Informatika szakán szeretné tanulmányait tovább folytatni. Érdeklődése annak ellenére fordult az informatika felé, hogy Csíkszeredában a Kós Károly Gimnáziumban négy éven át biológia szakos osztályba járt. Elmondása szerint azért döntött a matematika és az informatika mellett, mert amíg a biológia tanulása sok memorizálást igényel, addig a matematikához logika és kombinációs képesség szükséges, s ez számára sokkal több kihívást és motivációt jelent. Valentin tökéletesen beszél magyarul, kettő és hat éves kora között szüleivel Budapesten élt, és anyanyelvén tanult meg beszélni. Általános iskolás éveit Külsőrekecsinben töltötte, és annak ellenére, hogy jól tudott magyarul, mégis részt vett a magyar oktatásban, ahol nem nyelvi, hanem a csángó néphagyománnyal kapcsolatos ismereteket szerzett. Az általános iskola elvégzése után a csíkszeredai csángó bentlakásba került, itt szerzett négy tantárgyból (magyar, román, matematika és biológia) román érettségi bizonyítványt, és most Budapesten folytatja a tanulást. Három fiútestvére van, ő a legidősebb a sorban. Édesapja, Gyurka Valentin, Külsőrekecsinben hagyományőrző tevékenységet folytatott, és felnőtt néptánc csoportjával Erdélyben és Magyarországon szép sikereket aratott. Valentin keresztszüleivel jó kapcsolatot ápol, mióta Budapesten tartózkodik, ez a kapcsolat szorosabbá vált közöttük. Jó, hogy a Magyarországon tanuló csángómagyar fiatalok köre egy újabb tehetséges diákkal bővült. Valentinban egy talpraesett, szorgalmas, életrevaló fiatalembert ismerhettem meg és kívánom, hogy a Balassi Intézetben megkezdett tanulmányait sikeres érettségivel és egyetemi felvételivel zárja!


Petrás Adina, másik továbbtanulónk, Diószénről került Budapestre. Adina még 2019 őszén érkezett Budapestre, és ahogy ez a moldvai diákok esetében lenni szokott, a Balassi Intézetbe került egyetemi előkészítőre, ahol biológiát és angolt tanult, és sikeres magyar érettségi vizsgát tett. Kezdetben még nem tudta pontosan eldönteni, hol, milyen szakon fogja folytatni tanulmányait, melyik egyetemre, milyen szakterületre jelentkezzen. Ebben a döntésében sokat segített neki a Balassi Intézetben eltöltött egy év. Tanulmányozta azokat a lehetőségeket, ahova emelt szintű biológia érettségivel lehet bekerülni, és így talált rá a dietétikára. Elkezdte érdekelni ez a szakterület, tájékozódott a dietétika képzés részleteiről, és eldöntötte, hogy első helyen a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának Dietetikus szakára jelentkezik. A július végi felvételi eredmények kihirdetésekor nagy örömére felvették, és egyetemi hallgató lett a Semmelweisen. Eleinte kicsit elfogódottan kezdte el az órák látogatását ezen a nagy presztízsű egyetemen, de fokozatosan oldódott benne a feszültség, és most már nagy szorgalommal készül az évközi felmérőkre; egyik héten bejár a gyakorlatokra, a következőn pedig kollégiumi szobája komputerén hallgatja az online előadásokat. Adina is hosszú utat járt be a diószéni általános iskolától a Semmelweis Egyetemig. Már hetedikes korában elkerült otthonról Gyimesbükkre, a Szent Erzsébet Katolikus iskolába, ahol 4 éven át tanult, 7.-10. osztályig. Gyimesbükkön magyar nyelvű oktatás folyik, így amikor Csíkszeredába átiratkozott, nem okozott neki nehézséget a Segítő Mária gimnáziumban a 11. és 12. osztályt elvégezni és magyarul leérettségizni, míg sok más moldvai csángó gyerek megfutamodik ez elől. Ami a moldvai csángó népi kultúrát illeti, fájó számára, hogy ezen ismeretei nagyon hiányosak. Azáltal, hogy korán elkerült otthonról, nem volt módja megismerni szülőfaluja csángó népi hagyományait, énekeit, táncait. Mindez a tudás azonban nem veszett el számára, hiszen Petrás Máriától, nagynénjétől, ezt még később is megtanulhatja. Négy testvére van, mindannyian szétszóródtak. Egyik bátyja, Petrás Róbert, szintén Magyarországon jár egyetemre, ő a példaképe, akitől lehet tanácsot, segítséget kérni. Adinának nagyon nagy kitartásra és szorgalomra van szüksége, és mivel ő ebben nem szenved hiányt, így az első félévben a számára előírt 18 tantárgy anyagát bizonyára sikeresen el fogja sajátítani. Büszkék vagyunk rá, hogy ez a kis törékeny leány ilyen fizikai és szellemi teljesítmény kivitelezésére vállalkozott.


Toroczkay Katalin,

KEMCSE alelnök


Comments


bottom of page