top of page

Magyar kollégium Bákóban

A moldvai magyar oktatási programunk legújabb jó híre: 2019. február 1-jén Bákóban átadásra került a magyar kollégium!

Az ünnepségen jelen volt a Magyar Állam képviseletében Brendus Réka minisztériumi főosztályvezető, Tóth László csíkszeredai főkonzul, Benke Gratzy, a csíkszeredai magyar konzulátus munkatársa, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége részéről Burus-Siklódi Botond elnök, Lászlófy Pál örökös tb. elnök és Szász Zoltán, a moldvai oktatási program új felelőse. A katolikus egyházat Salamon József gyimesbükki és Málnási Demeter kosteleki plébánosok képviselték. A keresztszülők nevében Jolanda Willemse KEMCSE elnök és Legeza László AMMOA elnök, az MCSMSZ képviseletében Pogár László elnök és Ferencz Éva voltak jelen.


Az ünnepélyes avatással egy másfél évtizedes folyamat zárult le, mondhatni, mindenki megelégedésére. Még 2005-ben Hegyeli Attila – akkori MCSMSZ elnök – fejében született az ötlet: a szégyenteljes 2004. december 5-i magyarországi szavazás egyik ellensúlyozása lehetne, ha közadakozásból felépülhetne Moldvában egy csángómagyar oktatási központ. Az ötlet mellé állt Böjte Csaba testvér, és megkezdődött a megvalósítás.A szervezők Bákótól mintegy 25 kilométerre délre, Rekecsinben találtak egy alkalmasnak tűnő telket, és hamarosan elkészült a „Béke Királynője” Moldvai Csángómagyar Iskola Központ terve, építészeti látványterve. Az elképzelések szerint a több épületből álló iskolaközpont termeit a magyar szentekről nevezték volna el.
A támogatók ún. „téglajegyeket” vásárolhattak, s cserébe a magyarországi Szent Gellért Könyvesboltokban átvehettek egy moldvai énekeket tartalmazó CD-t. A téglajegy-lemezen a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége által rendezett Szeret-menti Gyermek Énekverseny győztesei énekelnek. A „téglajegyeket” széles körben népszerűsítették, különböző honlapokon, valamint az erdélyi és magyarországi média közreműködésével.A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által megálmodott moldvai magyar iskolaközpontnak május 15-én Rekecsinben tették le az alapkövét. Az események a pünkösdi csíksomlyói zarándoklattal kezdődtek. Az ünnepség vasárnap Gyimesfelsőlokon folytatódott, az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium udvarán Böjte Csaba testvér celebrált szentmisét. Ezt követően a mise résztvevői a Bákó melletti Rekecsin községbe utaztak, arra a telekre, ahová a Regina Pacis - Béke Királynője magyar iskolaközpontot tervezték. A rendezvényen többek között jelen volt Mádl Dalma asszony, a Magyar Köztársaság elnökének felesége. Az Iskolaközpont alapkövét Böjte Csaba és Vladimir Peterca professzor, a bukaresti katolikus teológia rektora közösen szentelte meg. A vendégek közt volt Németh Zsolt, a Magyar Köztársaság Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Dávid Ibolya, az MDF elnöke, Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Terényi János, bukaresti magyar nagykövet, Beke Mihály, a bukaresti Magyar Kulturális Központ igazgatója, Kallós Zoltán és Pozsony Ferenc néprajzkutatók, Szép Gyula, RMDSZ alelnök, Asztalos Ferenc és Márton Árpád RMDSZ képviselők, a Bákó megyei tanács képviselői, és nem utolsó sorban számos magyarul is tanuló csángó kisdiák jelképes keresztapja, keresztanyja. Az alapkőletétel ünnepsége kulturális programmal, folklórműsorral folytatódott, melynek szereplői a csángó magyar közösségek gyerek és felnőtt képviselői voltak.

A lelkes indulást azonban nehéz évek követték. Kiderült, hogy az iskolaközpont tervezett telkén gázvezeték halad át, ezért a hatóságok megtagadták az építési engedély kiadását. Más problémák is akadtak, melyek akadályozták az iskolaközpont megvalósítását, ugyanakkor közben sorra épültek fel Moldvában az ún. Magyar Házak, mint kulturális és oktatási központok, és beindult a moldvai magyar oktatási program is, elsősorban a keresztszülői támogatásoknak köszönhetően. Közben a „Béke Királynője” Moldvai Csángómagyar Iskola Központra összegyűlt összeg a Dévai Szent Ferenc Alapítvány bankszámláján kamatozott.

2014-ben az AMMOA elnöke kezdeményezte Böjte Csaba testvérnél, hogy Bákóban kerüljön megvásárlásra egy ingatlan, mely magyar oktatási bázisként (kollégiumként) szolgálná a moldvai oktatási programunkból kikerült, és szakmunkásként vagy középiskolásként a megyeszékhelyen továbbtanulni szándékozó gyermekeket. Éveken át közösen kerestük a megfelelő megoldást, mely végül – a Moldvai Csángótanács hathatós közreműködésével – végre megvalósult. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány által megőrzött „téglajegyekből” a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2018-ban megvásárolt Bákóban egy házat a magyar kollégium számára, melyet kevés átalakítás után 2019. február 1-jén ünnepélyesen felavattunk.Az új kollégium lényegében egy háromszintes családi ház Bákóban: alagsorral, földszinti helyiségekkel és egy emelettel.Az emeleten került kialakításra három hálószoba (emeletes ágyakkal), két fürdőszoba (zuhanyzóval és WC-vel), valamint egy tágas tanulószoba, összesen 14-15 kollégista diák részére.


A földszinten van a gondnoki lakás, melyben a ház korábbi tulajdonosa, Serbán Bonaventúra lakik a feleségével, mint a kollégium gondnoka. Az alagsorban közösségi terem áll rendelkezésre.

Februártól már használatba is veszik a diákok az új kollégiumot, egyelőre a lehetőség fele létszámában. Folyamatban van egy kollégiumi nevelőtanár alkalmazása is.Reméljük, hogy az új magyar kollégium hathatósan hozzá fog járulni a moldvai magyar oktatási program céljainak eléréséhez, tevékenységünk kiterjesztéséhez! Ehhez kérjük a Jóisten segítségét és áldását.


Budapest, 2019. február 5.


Dr. Legeza László

AMMOA elnök
Comentários


bottom of page