top of page

A csángó társasjáték utóélete

Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy a "Naputánjáró"-társasjátékunk is szerepel a Kiss Áron Magyar Játék Társaság "A játék királyi út" című kötetében! Nagy öröm az is a számunkra, hogy idén egy egyetemista a csángómagyarokról írt szakdolgozatában is említést tesz róla.  Köszönjük a megtisztelő figyelmet a moldvai magyarok, és az érdekükben végzett tevékenységünk iránt is.


KEMCSE Elnöksége

A Kiss Áron Magyar Játéktársaság 2014-ben fennállása 25+2 éves évfordulóját ünnepelte és egy konferenciát szervezett, aminek gyümölcseként kötet is született György Erzsébet PhD, elnök szerkesztésében, 2017-ben. A kötetből egy dedikált példányt kapott a játékunk kitatálója, Albert Zoltán Máté, egy rendezvényen, ahova vendégként hívták meg. Nagy öröm a számunkra, hogy megőrizték a 2012-ben náluk is bemutatott játékunkat, és a kötetben is szerepeltetik (a 101-102., valamint a 349. oldalon.). Ezúton is köszönjük és gratulálunk a színvonalas kötethez! Részlet a kötet előszavából: "Célunk a játékkultúra területének áttekintése volt, minél szélesebb körű bemutatása annak, hogy e terület művelői mit érnek el saját hatáskörükben, másrészt a kölcsönös tájékoztatás az elért eredményekről és adódó lehetőségekről. Társaságunk megalakulása idején 1987-ben az alapító elnök, Szentiványi Tibor által meghatározott célok között szerepelt a játékkultúra értékeinek felderítése, megőrzése, terjesztése, fejlesztése - és különösen az e téren hivatásosan, vagy önként tevékenykedők közti kapcsolat elősegítése..." (Érdekes, hogy nem csak a Magyar Játék Társaság, de Albert Zoltán Máté is ebben az évben született.)


Örömmel értesültünk arról is, hogy idén egy fiatal egyetemista, Papp Zsuzsa a szakdolgozatának a témájául a csángómagyarokat választotta, ahol az egyik fejezetet az egyesületünk bemutatásának szentelte, a társasjátékunk megemlítésével is. Zsuzsa járt Moldvában, tábort szerveztek a helyi gyerekeknek.  Részlet a szakdolgozatából:


"A csángó magyar nép Moldvában ma is ott van és él. Nem szabad őket elfelejtenünk. Ismernünk kell őket, sőt meg kell őket ismernünk, s akkor talán a felelősségérzet is fölébred bennünk irántuk. S amennyiben szakdolgozatommal nem sikerül egy pedagóguscsoportot Moldvába toboroznom, de legalább egy keresztszülővel bővül a gyermekek támogatóinak száma, nem volt hiábavaló a munkám."

Az ifjúságé a jövő! A moldvai magyarok iránt egyre több fiatal érdeklődik. Kívánjuk Papp Zsuzsának az álmai beteljesülését, hogy többekkel együtt tudja segíteni a moldvai magyarok ügyét!


Albertné Révay Rita

コメント


bottom of page