top of page

A klubdélutánokon tanult dalok szövege

László Ildikótól, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület tagjától, klubdélutánjaink állandó résztvevőjétől tanultuk az alábbi énekeket, amelyeket hiteles tolmácsolásban adott elő. Ezúton is köszönjük neki! A szövegeket az alábbiakban közzétesszük.


Klézse (Bálint Erzsétől tanult ének)


Aluszol-e te juhász, aluszol-e te juhász?

Ihhaj, nem es szunnyadok, ihhaj nem es szunnyadok

Jártak-e itt farkasok, jártak-e itt farkasok?

Ihhaj, nem es angyalok, ihhaj nem es angyalok

Vittek-e el báránykát, vittek-e el báránykát?

Ihhaj, nem es esztenát, ihhaj, nem es esztenát

Ugatták-e ja kutyák, ugatták-e ja kutyák?

Ihhaj, nem es kacagták, ihhaj, nem es kacagták

Folyt-e neki a vére, folyt-e neki a vére?

Ihhaj, nem es a teje, ihhaj, nem es a teje

Kivitték az erdőbe, kivitték az erdőbe?

Ihhaj, nem es misére, ihhaj, nem es misére


 

Csipkebokor, csipkebokor (Klézse) - 2015. január


Csipkebokor, csipkebokor, pá-ánkháló,

Csipkebokor, pánkháló-ó,

Icacca-a, van-e borod áruló.

Van e-egy kicsi, van egy kicsi, de nem jó,

Van egy kicsi, de nem jó-ó,

Icacca-a, beléköltött e hernyó.

Borom es van, borom es van áruló,

Borom es van áruló-ó,

Icacca-a, lányom es van kiadó.

Borom es van, pálinkám es áruló,

Pálinkám es áruló-ó,

Icacca-a fiam es házasító. 


 

Magas hegyen... (Klézse)


Magas hegye-en foly egy patak,

Magas hegyen foly egy patak,

Jaj, de rossz legénynek adnak,

Jaj de rossz legénynek a-adnak.

Da falubó-ól ki sem adnak,

De faluból ki sem adnak,

Csak szomszédba általadnak,

Csak szomszédba általa-adnak.

Csak szomszédba-a általadnak,

Csak szomszédba általadnak,

Ehol még ennem sem adnak,

Ehol még ennem sem a-adnak,

Este, regve-el csak e cibre,

Este, regvel csak e cibre,

Azt es örökké eszünkbe,

S azt es örökké eszü-ünkbe.

Minden délko-or e faszulyka,

Minden délkor e faszulyka,

S avval jól menen a munka,

S avval jól menen a mu-unka.


 

KÜLSŐREKECSIN


Érik, éri-ik e cseresznye,

Pirosodi-ik e levele, hejehaj,

Minél inkább piroso-o-odik,

Annál inká-ább szomorodik, hejehaj.

Felmené-ék e tetejibe,

Válogaté-ék ez értyibe, hejehaj,

S ez értyibe-e, s e javá-á-ába,

S e legénye-ek szállásába, hejehaj.

Mikor egysze-er leány lennék,

Megválaszta-anám e legényt, hejehaj,

Megválaszt-oez új edényt, hejehaj.

Ez új edé-ényt e mázától,

S e szép legé-ényt rosszságától, hejehaj,

Megcsengetném-e, földhöz verném, hejehaj.

Tűzmalomba-an ég egy gyortya,

Gyenge piro-os legény tartja hejehaj,

Úgy szeretném én gyortyá-á-áját,

S annál inká-ább e tartóját, hejehaj.


 

Klézse (a dallam Bálint Erzsétől való, ő más szöveggel tanította nekünk, aztán Duma András megmutatta ezt a szöveg-változatot, azt javasolta, inkább ezzel énekeljük, mert ebben van egy kis történelem is...)


Ideki az oldalon a szőlőbe-en,

Érni kezdett egy feteke csere-esnye

S az alatt egy barna-piros menyecske-e,

Menyecskének kosárnyecska kezé-ében

Kosárjának jaj de mély a feneke-e,

Nem hallatt ki magyar szózat belő-őle

S ez én lovam úgy szereti abrako-ot,

Kétszer kerülte meg Magyarorszá-ágot

Harmadikszor úgy akarta kerülni-i,

De a császár nem akarta enge-edni

Ha a császár egyszer engedte volna-a,

Csángó magyar ma is szabad lett vo-olna

De a császár nem akarta engedni-i,

Így a csángó szabad se tudott le-enni

De a szent nap megsüt minden cseresnyé-ét,

S így megmenti csángó magyar embe-erét

S de a császár megfordul a sírjába-a

S Madéfalva se lesz a bánatá-ába


 

Lujzikalagor


Kalagari nagy hegy a-a-alatt,

Kalagari nagy hegy alatt,

Van egy forrás a föld a-a-alatt.

S aki abból vizet i-i-i-szik,

S aki abból vizet iszik,

Rózsájától elbúcsú-ú-údzik.

S úgy kell rózsám, úgy kell ne-e-eked,

S úgy kell ró-ózsám, úgy kell neked,

Sokat mondtam én ezt ne-e-eked.

Szeress egyet, s ne máj há-á-ármat,

Szeress egyet, s ne máj hármat,

Eggyel es elég nagy bá-á-ánat.

Mert én egyet szerette-e-em volt,

Mert én egyet szerettem volt.

S eleget es szenvedte-e-em vót

Csipkebokor z’én szá-á-állásom

Csipkebokor z’én szállásom,

S ott es nincsen megállá-á-ásom.

Ha még egyszer lány lehe-e-e-etnék,

Ha még egyszer lány lehetnék,

Pipás legényre nem né-é-éznék.

Mer a legény büdös go-o-omba,

Mer a legény büdös gomba,

Kihányják e gané-é-és dombra.

De a liány csokros ró-ó-ózsa,

De a liány csokros rózsa,

Felteszik az ablakva-a-asra.

Voltam én es, mikor vo-o-oltam,

Voltam én es, mikor voltam, 

Egy szép kertben virágo-o-oztam.

Eljött egye  leszaka-a-asztott,

Eljött e-egye le-eszakasztott,

Körme alatt elhirva-a-asztott.


 

Komámasszony (Pusztina, Nyisztor Ilona éneke)


Komámasszony n’aj megmondja az ura-amnak,

Hogy eladtam a zabomat a zsidó-óknak,

Ha megmondja, jól megver, jó lesz nekem jó regvel,

Komámasszony!

Az uramnak ördög bútt a bocskorá-ába, 

Három hete, hogy iszik a korcsomá-ába,

Haza, hazajövöget, s ingem jól megvereget, 

Komámasszony!

Kihajtottam a tinókat a csordá-ával,

Komámasszony meghiutt a vacsorára

Én ott addig tévároztam*, míg a csordát visszavártam, 

Komámasszony!

Komámasszony jöjjön ki a hegytető-őre,

Üljünk fel a boroshordó tetejé-ére,

Fúrjuk ki az oldalát, csapjunk egy kometriát**, 

Komámasszony!

Fúrjuk ki az oldalát, csapjunk egy kometriát,

Komámasszony, s még egy asszony ! 

*   tanácskoztam, beszélgettem;

**  keresztelő


Énekli, tanítja: László Ildikó


 

Lészped, Simon Ferenc Józsefné éneke


Míg uram a kútra-a já-árt,

Míg uram a kútra-a já-árt,

Addig galambom béjárt,

Addig galambom béjárt.

Édes uram, be jó-ó ke-end,

Be jó vizet hozo-ott  ke-end,

Hozzon ilyent másszor e-es,

Megcsókolom százszor es.

Téged asszony kérde-ezlek,

Téged asszony kérde-ezlek,

Ezt az ágyat mi lö-ölte,

Hogy így el van gyötörve.

Macska fogott ege-eret,

Játszott véle ele-eget,

Macska fogott egeret,

Játszott véle eleget.

S a vén bolond azt go-ondolja,

Hogy a féreg elho-ordozta,

S a vén bolond azt gondolja,

Hogy a féreg elhordozta.

féreg = egér


 

Szitás, Kanalas Éva gyűjtése


Szeretném, szeretném patak martján lakni,

Szeretném, szeretném patak martján lakni

Mer az én szeretőm odajár itatni,

Mer az én szeretőm odajár itatni

S a lovát itassa, magát fitogassa,

A lovát itassa, magát fitogassa

S a szép sárig haját szélvel lobogtassa,

A szép sárig haját szélvel lobogtassa

Szép piros orcáját vélem csókoltassa,

Szép piros orcáját vélem csókoltassa

Az éjjel álmodtam, aranyat kaszáltam,

Az éjjel álmodtam, aranyat kaszáltam

Aranyat kaszáltam, sűrű rendet vágtam,

Aranyat kaszáltam, sűrű rendet vágtam

Sűrű rendet vágtam, gyakar boglyát raktam,

Sűrű rendet vágtam, gyakar boglyát raktam

Minden boglya tövén egy pár csókot kaptam,

Minden boglya tövén egy pár csókot kaptam


 

Magyarfalu, Kanalas Éva gyűjtése


Túl a víze-en egy kosá-ár, abban laki-ik egy ma-adár,

Túl a víze-en egy kosá-ár, abban laki-ik egy ma-adár,

Abban laki-ik egy madár, aki enge-em rég hogy vá-ár,

Abban laki-ik egy madár, aki enge-em rég hogy vár.

Várj madárka, várj, várj, vá-árj, este hozzá-ád megye-ek már,

Várj madárka, várj, várj, vá-árj, este hozzá-ád megye-ek már,

Megvizsgálom szíve-edet, véle szere-etetede-et,

Megvizsgálom szíve-edet, véle szere-etetedet.

Túl a víze-en zörgős malo-om, ott őrö-öl az én ga-alambom,

Túl a víze-en zörgős malo-om, ott őrö-öl az én ga-alambom,

Ott egyebet nem ő-őrölnek, csak bút, s bána-atot elege-et,

Ott egyebet nem őrölnek, csak bút, s bána-atot eleget.

Nékem is va-an egy bánato-om, odavisze-em, lejá-ártatom,

Nékem is va-an egy bánato-om, odavisze-em, lejá-ártatom,

Egy szem búza-a, kettő-ő rozs, felöntötte-em, járja-a most,

Egy szem búza-a, kettő-ő rozs, felöntötte-em, járja most.

Én Istene-em, halálo-om, nem ér enge-em az á-álom,

Én Istene-em, halálo-om, nem ér enge-em az á-álom,

Mer az álom nyugodalom, s a szerele-em szívfá-ájdalom,

Mer az álom nyugodalom, a szerele-em szívfájdalom.


 

Isten áldjon kisleány (Trunk, Kanalas Éva gyűjtése)


Isten  á-áldjon  kisleány,

Mé-ér  sí-írsz e Szeret  ma-artján,

Hogy ne-e  sí-írjak bácsiká-ám,

Elha-agyott  e  Jancsi-ikám

Tegnap  re-egvel hajnalon,

Ví-íga-an  ment le csóna-akon,

Hagyja-ad  me-enjen  szegényke-e,

Gyenge-e  piros legé-ényke

Árva-a  csihány koszorú,

Mé-ér  va-agy  szűve-em  szomo-orú,

Hogy ne-e legyek szomorú-ú,

Elha-agyott e  szigo-orú

Elha-agyott e szigorú,

Fe-elfo-ogott egy nyomo-orú,

Elha-agyott e szigorú-ú,

Felfo-ogott egy nyomo-orú

Árva-a csihány kert mellett,

S  a-az  é-én vérjem  má-ás mellett,

Hagyja-ad legyen más melle-ett,

Hogy ne-e üljön ke-ert me-ellett


Veress az ég tovafelé (Trunk, Domokos Pál Péter, 1929)


Veress az é-ég tovafelé,

Veress az é-ég tovafelé,

S az én rózsá-ám arrafelé,

S az én rózsám arrafelé

Szeretsz-e mé-ég engem rózsám?

Szeretnéle-ek, de nem érlek,

Szeretőd va-an s attól félek,

Holnap este hozzád megyek

Méges enge-edelmet kérek,

Ess az eső-ő utcán megyek,

Attól féle-ek, hogy elesek,

S egy nagy gödörbe béesek

A fejem i-is ketté esik,

S a veleje-e messze esik,

Van szerető-őm, de nem tetszik,

Mert egy korcsomába fekszik

Éjjel iszi-ik, nem aluszik,

Nappal dögli-ik, nem dolgozik,

Ennek véte-ek a gyümölcsfa,

Lefeküdjék árnyékába

Körte bée-esik szájába,

S az sem ura-a, hogy elrágja,

S az alatt e-egy világ rossza,

S az alatt egy világ rossza.


 

Pusztinai halottsirató - Vékony Márta, elhunyt társunk emlékére énekelte Ildikó: 2016. november 12-én

E szomorú siralmas szó

E világtól meg kell válni

E nincs mit tenni, s el kell menni

E koporsóba kell szállni

Gyászos koporsóba hej egyenként bészállni

Kérlek kegyes Jézus, add meg a koronámat

Ó fájdalom, eljött az óra

Halál ellen nincsen senki prókátorja

E szent rendelése, Istennek végzése

Ne bíztasd magadat a hosszú életedvel

E világon való cselekedetidval

Mert eljő j’ez halál, eljő rád talál

Tested véletlenül koporsóba bészáll

Ó fájdalom, eljött az óra

Halál ellen nincsen senki prókátorja

E szent rendelése, Istennek végzése

Elvégzettem én már a pályafutásomat

E világon való csendes életemet

Hitet megtartottam, harcoltam jó harcval

Kélek kegyes Jézus, add meg a koronámat

Ó fájdalom, eljött az óra

Halál ellen nincsen senki prókátorja

E szent rendelése, Istennek végzése


 

Piros, piros szegfű ( Domokos Pál Péter, Trunk, 1938.)


Piros, piros szegfű,

Bongós majorana,

Piros, piros szegfű,

Bongós majorana

Életinek párja,

Vajon ki kaszálja,

Gergel bíró vágja,

Csapja kalangyába

Csapja kalangyára,

Vesszőre, bugjára,

Ilonának kötöttje,

Kapufára kikötte

Azt Gergel bíró bévette,

Meg is aranypilizte,

Jól tette, ha bévette,

Meg is aranypilizte

bongós=gombos


aranypilizte= aranyporral behintette


Comments


bottom of page