top of page

Meghívó a novemberi klubra

Szeretettel hívjuk és várjuk a keresztszülőket, támogatóinkat és barátainkat a következő klubdélutánunkra, amelyet


november 9-én 14 és 16 óra között tartunk

a Hegyvidéki Kulturális Szalon 2. emeleti termében

(címe: 1124 Budapest, Törpe utca 2. Lift van.)


(Elérhető az 59-es villamossal. A XII. kerületi Önkormányzat megállójánál kell leszállni és a megállóval szembeni kis utcában kevés gyaloglás után egy új épületben található a helyszín.)


Novemberi összejövetelünkön Jolanda Willemse elnökünk beszámol a legfrissebb hírekről, tájékoztat a karácsonyi csomaggyűjtés részleteiről és a decemberi ünnepi klub előkészületiről. A programot ezúttal is László Ildikó moldvai dalokkal teszi hangulatossá.


Ezúttal is neves vendégünk lesz dr. Fodor Katalin személyében, aki az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének egyetemi docense. Több évtizedes kutató munkája a moldvai nyelvjárási, szociolingvisztikai kérdésekre irányult, előadásában ezek - legalább  valamelyest részletesebb - nyelvészeti jellegű bemutatását tervezi. Beszámolóját egy egyetemi nyelvjárásgyűjtő utazásról készült film vetítésével kíséri.


A rendezvény alatt vásárolhatók erdélyi és moldvai tárgyú könyvek és CD-k.

Mindenkit szeretettel várunk!


Jolanda Willemse Büttner Sarolta

KEMCSE elnök programfelelős
Dr. Fodor Katalin


Így ír magáról és kutatásairól: Magamról annyit, ma már nyugdíjas vagyok, … de dolgozom, természetesen bejárok a tanszékre,…. és elsősorban az élőnyelvi tudományos diákkört, a gyűjtőutak szervezését, lebonyolítását segítem az általánosabb tanszéki, ill. egyéb tudományos kérdésekkel való foglalkozáson túl. Legszűkebb kutatási területem a nyelvjárások hangtani kérdései és a szöveglejegyzés, ezzel kapcsolatosan általánosabb, összefoglaló munkám a Magyar dialektológia hangtani fejezete. Folyamatosan foglalkoztam a moldvai nyelvjárások hangrendszerével, ill. egy kevésbé kutatott témával, a beszéddallam és a hangsúly kérdéseivel, ez különösen érdekes a moldvai magyar nyelvjárásokban. Általában a moldvai nyelvjárási, szociolingvisztikai kérdésekkel kapcsolódtak össze a kutatásaim (szókészleti, névtani kérdések is foglalkoztattak, ill. a csángók  több évszázados "különélésének" következményei, viszonyulásuk a romániai és magyarországi, sőt más országokbeli (kiemelten olaszországi) környezethez, népességhez, nyelvhasználathoz. Mindezek összefonódtak egyetemi oktatói tevékenységemmel, 45 évig szerveztem és vezettem az egyetemi nyelvjárásgyűjtő utakat, számos alkalommal vittünk egyetemi hallgatókat Moldvába is, akik számára életre szóló élményt jelentett a csángó emberekkel való találkozás -- többen közülük ma már kollégáink. Úgy gondoltam, hogy az "előadásomban" (nem szeretnék nagyon mereven "előadni") beszélnék a saját, csángókkal kapcsolatos ismereteimről, barátaimról is, de  nagyon fontosnak tartanám  a moldvai nyelvjárások legalább  valamelyest részletesebb nyelvészeti jellegű bemutatását, mivel tapasztalataim szerint elég nagy összevisszaság van a fejekben. Ez azért lehet érdekes szerintem, mert talán segítene elhelyezni a csángó nyelvjárásokat a többi magyar nyelvváltozat közé, felismertetni az összefüggéseket, és nem, mint valami természeti csodára tekinteni a moldvai magyar dialektusokra (szándékosan használom a többes számot, hangsúlyozva, hogy egymástól erősen különböző magyar nyelvváltozatokról van szó). És természetesen beszélni szeretnék az útjainkról, a diákjaink tapasztalatairól is.

A film 2013-ban készült az akkori egyetemi moldvai utunkon, egy olasz filmes barátunk készítette. Azt illusztrálja, hogy milyenek azok az utazásaink, amelyeket minden tavaszi félévben szervezünk a határon túli magyar közösségek felkeresésére.


Komentarze


bottom of page