top of page

OVI-Suli- Gajdárban

A nyári szünet első hetében, június 13. és 17. között „OVI-Suli” elnevezéssel tartottak foglalkozást Gajdárban óvodás gyerekek számára. Ilyenkor a nagyobb gyermek elhozták kis testvéreiket a magyar házba és különféle játékos programokat tartottak nekik, amibe a nagyobb testvérek is bekapcsolódtak, ezzel is segítve a tanárok munkáját. Ezeken a foglalkozásokon körülbelül 15-20 gyermek vett részt, de többen is lehettek volna, ha nem vitték volna el a gyerekeket a szülők a szünidő elején azonnal a nagyszülőkhöz.Az „OVI-Suli” első napján a nagy eső miatt beszorultak a gyermekek a házba, de csapatépítő játékokkal, barátság karkötő készítéssel, gyurmázással, ugráló labdázással sikerült lekötni és kifárasztani őket. A tábori hét további napjain beköszöntött a nyár és a gyerekek több időt tölthettek a szabadban, kirándultak a környéken, virágot szedtek, szamócát gyűjtöttek. A tábor hetében csütörtökre esett a katolikusok nagy ünnepe, az Úrnapja. Ezen az ünnepen a falu apraja nagyja elmegy a szentmisére és az azt követő körmenetre, így a legkisebbek kivételével a foglalkozáson résztvevő gyermekek ünneplőbe öltözve közösen mentek a templomba és a körmenetre tanítónőjükkel. A tábor utolsó napján festettek a gyerekek, katicabogarat, kerítést és még aszfaltot is krétával.Így kezdődött a gajdári iskolások szünideje, ami további változatos nyári programmal folytatódik. Idén augusztusban lesz az egyhetes tábor Erdélyben, Uzonkán. Ahogy a múlt évben is, az erdélyi táborozást a Jót s Jól a Jövőnkért Alapítvány-nyal, Baloghné Erdei Margit zalaegerszegi tanárnővel közösen szervezik. E mellett azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni az egyhetes erdélyi táborozáson, a tanárok egy egynapos kirándulást szerveznek a közeli Aknavásárra, ahol a híres sóbányába látogatnak. Ennek a kirándulásnak a költségeit egyesületünk, a KEMCSE támogatja. A lábnyiki zenetáborban is lesznek gajdári résztvevők. Az MCSMSZ szervezésében a magyarországi táborozás idén Sátoraljaújhelyen lesz, ezen a gajdáriak idén nem, talán majd jövő nyáron vesznek részt.Visszatekintve elmondható, hogy mozgalmas félévet zártak a magyar oktatásban résztvevő csángó gyermekek Gajdárban. A tavasz folyamán is folytatódott a hangszeres oktatás, furulya, hegedű és koboz szerdánként három tanárral a magyar házban, aminek kis mérete miatt az oktatás idejére a tanító néni az udvaron foglalkozott a várakozó gyerekekkel. A bákói magyar tantárgyverseny után a tanárok a gyerekekkel megnézték a csillagvizsgálót. A március 15-ét többek között papírvár építéssel ünnepelték meg a tanulók. Húsvétra készülve nem maradhatott el a tojásfestés, de készítettek papírtojásokat és ajtódíszeket is. Az MCSMSZ szervezésében a felsőbb osztályosokkal a tanárok meglátogatták a csíkszeredai csángó kollégiumot, hogy kedvet csináljanak a jobban tanulóknak a továbbtanuláshoz. Ennek eredményeként egy gajdári kislány jelentkezett is a felvételi vizsgára. Annak érdekében, hogy a gyermekek jobban megismerjék környezetüket és erősödjön csángó identitásuk, kirándulást tettek néhány környékbeli csángó faluba. Többek között Szabófalván, az északi csángó faluban is jártak, itt a magyar nyelvet már csak kevesen beszélik, viszont a templom és a temető látogatásakor a sírokon szereplő neveket elolvasva, a gyerekek meggyőződhettek róla, hogy csángómagyarok lakták ezt a falut is.Ezeken a programokon túl, a tanév vége előtt lebonyolódott a hivatalos nyelvi felmérő az iskolában. Ilyenkor a más falvakban oktató tanárok felmérik a gyerekek írásbeli és szóbeli magyar tudását, amelyre nem osztályzatot, hanem minősítést kapnak, de ezt az iskolai érdemjegyeikbe nem számítják bele, azonban az őket tanító tanáraiknak segítséget és támpontot nyújt a gyermekek magyar tudásának alakulásáról.


Hálás köszönettel tartozunk a gajdári tanárházaspár odaadó munkájáért, amihez további kitartást, sikereket és a nyárra kellemes pihenést kívánunk!


Lejegyezte a tanárok beszámolója alapján:


Toroczkay Katalin,

a KEMCSE alelnöke

gajdári falugazda


Comentários


bottom of page