top of page

Az AMMOA 2018. év pénzügyi beszámolója


Az alábbiakban Dr. Legeza László, A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány elnöke, grafikonokkal a kiegészítve összefoglalja az alapítvány 2018. esztendőben végzett pénzügyi tevékenységét.
A munka szakmai irányítását a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége végzi nagy odafigyeléssel és hozzáértéssel, ügyelve arra is, hogy a tanárok munkáját segítő szakfelügyelet ellenőrizze, és hogy a diákok magyar nyelvű tankönyvekből tanulhassanak. Ugyanakkor sajnálattal kell megállapítani, hogy a moldvai helyszíneken dolgozók (tanárok, hagyományőrzők és vezetőik) egy része sajnos nem megfelelően működik együtt az AMMOA és a KEMCSE vezetésével, így a helyszíni oktatásról (gyermeklétszámok, oktatás hatékonyságának felmérése, közvetlen kapcsolattartás a keresztszülőkkel stb.) meglehetősen hiányosak az információink. E miatt az oktatási program teljes körű szakmai értékelésére nem vállalkozhatunk, de annyit meg kell állapítanunk, hogy az oktatóink, hagyományőrzőink általában igen jó munkát végeznek, sokszor a méltánytalanul rossz körülmények ellenére. Hogy ez a gyermekek magyar nyelvi tudásukban nem mindig érzékelhető, annak legtöbbször az oktatásunkon kívüli körülmények az okai. Mindezek mellett hálás köszönettel tartozunk tanárainknak, hagyományőrzőinknek!

A keresztszülői létszámot illetően sajnos tovább folytatódik az a tendencia, hogy a keresztszülők egy része közvetlenül (tehát ellenőrizetlenül), és nem az oktatási programunkon keresztül támogatja a keresztgyermeke taníttatását, így a nyilvántartott keresztszülői létszám továbbra is csökken. Látva a problémát, 2018 elején összehívtuk a falugazdákat, hogy együtt tegyünk valamit a keresztszülők megtartása érdekében, de próbálkozásunk nem járt eredménnyel. 2018-ban mindössze 259 keresztszülő támogatta a moldvai oktatási programunkat, nekik ezúton is köszönjük a segítségüket! Íme a keresztszülői létszám alakulása a program kezdetétől:Lássuk az alapítvány 2018. évi bevételeit:A keresztszülői támogatásokat nézve bár az előző évhez képest a keresztszülők létszáma 38-cal csökkent, az általuk befizetett adományok látszólag nem változtak. Valójában ezt a látszatot az okozza, hogy 2018-ban egy új támogató magánszemély kerek 1 millió Ft adományozott. A többi bevételi forrás sem változott lényegesen, kivéve a pályázatokat. A 2018. évi pályázatok kiírásában sajnos olyan változások következtek be, melyek a korábbi esélyeinket lerontották (pl. pályázati célok összevonása, a pályázók körének bővítése határontúli pályázókkal stb.). Ide tartozik, hogy az elmúlt évben a tanárok közreműködésével bár összeállítottunk egy pályázatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság felé háztartási gépekre (1.501.189 Ft), informatikai eszközökre (4.599.933 Ft), irodaszerekre (14.665.203 Ft) és oktatást segítő játékokra (500.938 Ft), de sajnos nem kaptunk semmilyen támogatást.


Nézzük az elmúlt év kiadásait:


A kiadások terén megkötöttségekkel kell szembenéznünk. A moldvai oktatást szervező, irányító és ellenőrző Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével szerződéses kötelezettségünk az oktatás rendszeres, havi támogatása. Ezt akkor is teljesítenünk kell, ha az év bizonyos hónapjaiban nem jön össze ennek fedezete a keresztszülőktől, de szerencsére éves átlagban nem sok deficit keletkezik, ezt a tartalékainkból egyelőre tudjuk fedezni. Másik kötöttség az irodavezetői, a könyvelési, valamint az egyéb bérjellegű kifizetések, azok járulékaival együtt. Itt kell megjegyezni, hogy az AMMOA egyetlen főállású dolgozója munkaideje nagy részében a KEMCSE munkáját is végzi, ami természetes, hiszen a két szervezet tevékenysége közös. Harmadik kötöttséget jelentik a különféle működtetési ráfordítások (pl. bérleti díjak, karbantartási költségek, utazási költségek, posta és telefonköltség, kiadványok költségei, internet szolgáltatás stb.).


Dr. Legeza László, AMMOA elnök

תגובות


bottom of page