top of page

Forrófalva-Nagypatakon új csángómagyar ház nyílik

A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület elismeréssel üdvözöl minden olyan kezdeményezést, amely a moldvai magyarság megmaradásának ügyét szolgálja. Gratulálunk a Népfőiskolai Collégiumnak a forrófalvai csángómagyar ház létrehozásáért. Az alábbi beszámoló a létrehozás folyamatáról szól.Az MNC Magyar Népfőiskolai Collegium (továbbiakban: Népfőiskolai Collegium) utazó csoportja körében a csángómagyar ház gondolata öt-hat éve született meg, mégpedig azért, hogy a Forrófalva-Nagypatak-i csángómagyaroknak legyen egy olyan épülete, ahol hagyományaikat megőrzik, identitásukat erősítik és a közösségi szellemet átadják mások számára.

Első útjaink alkalmával, azt mindjárt láttuk, hogy bár sokan közülük jól beszélnek magyarul, az olvasás és az írás nehezen megy, vagy nem is megy. Egy hat-hét fős csoporttal bejártuk azokat a területeket, ahol Duma András szerint jól beszélik a magyar nyelvet, de írni-olvasni nem tudnak.


Megvásároltuk az ENSZ által kiadott magyar tankönyveket, kb. 300-330 példányban és ezeket otthagytuk a csángómagyar barátainknak. Ennek használatát autodidakta módon mutattuk meg számukra, a csoportunkba tartozó tanárnő, Bodrogai Gyuláné segítségével, aki ugyan már nyugdíjas pedagógus Csákváron, de nagy lelkesedéssel mutatta be a könyv használatát az érdeklődők számára.


A Népfőiskolai Collegium utazó csoportja úgy látta és látja ma is, hogy Forrófalva-Nagypatakon a jelentős számú (600-700) csángómagyarnak nagy szüksége van egy olyan épületre, ahol be tudják pótolni ezt a hiányosságot. Az ötlet megvalósításához anyagi segítséget kaptunk Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Potápi Árpád János államtitkártól, Forrófalva-Nagypatakon pedig a polgármester asszony jóindulatát élvezték. Nagy feladat volt kiválasztani azt az ingatlant, ami több szempontnak megfelel. Ennek érdekében, 2017-től 2018. májusig, 8-9 utam volt Csángóföldre. A munkában a helyismerettel rendelkező Antal Vajda János segített, így vettük meg 2018. májusában azt az ingatlant, amit aztán 2019-ben kezdtünk el rendbe hozni. A ház több, mint 100 nm2, a hozzátartozó ingatlan pedig több, mint 2000 nm2. Az épületben 2 szoba, 1 konyha, 1 kis kamra, 1 vizesblokk 2 zuhanyozóval, 2 mosdóval található. Ezen kívül, külön bejárattal 1 nagyobb helyiség, ahonnan a masszívan megépített pincébe lehet lemenni, amit adott esetben, fiatalok számára konditeremmé lehet alakítani.


A szobákban szeretnénk a csángómagyar emlékeket elhelyezni, pl. Lakatos Demeter költőről, aztán a csángómagyar mártírokról, a ma élő csángómagyar értelmiségről minél több információt adni és azon munkálkodni, hogy egymással is minél jobb kapcsolatot alakítsanak ki.


Eddigi munkánkat hat kötet tartalmazza, amelyekben mintegy 30 településen tett látogatásunk van összegezve. Ezeken a településeken a már említett népfőiskolai csoportunk személyesen volt ott. Nem véletlenül hívják a Népfőiskolai Collegiumot többen „Vándor Népfőiskolának”. Jelenleg román-magyar nyelvű traktátus-sorozatot indítottunk útjára, amelyben a mindennapi életvitelhez szükséges gyakorlati tanácsokat adunk. Az ötletet jogi úton is levédettük.A Forrófalva-Nagypatakon lévő épületünk Bákóban van telekkönyvezve, ingatlan-nyilvántartásban feltüntetve, amelynek tulajdonosa az MNC Magyar Népfőiskolai Collegium. A csángómagyar ház rövidesen átadásra kerül, de amíg idáig jutottunk, az nem volt könnyű út. Sokszor találkoztunk értetlenséggel a hivatalokban, máskor ott voltak velünk előzékenyek, ahol ezt nem vártuk. Az építkezés során egy csíkszeredai mérnök-tanár, Bogos Ernő, látott el minket hasznos tanácsokkal és ő volt az, aki jóvá hagyta a ház megvásárlását. Műszaki ellenőr-mérnökünk Sepsiszentgyörgyre való, aki szakmailag is otthon van a román építészeti szabályokban, továbbá Csíkszeredán egy ügyvédnőt kerestünk meg, aki a közjegyzőnél a telekkönyvezés során segített. A csángóföldi szakemberek megkeresésében nagy segítséget kaptunk Benke Graczitól, aki a csíkszeredai Magyar Nagykövetség alkalmazottja. Az említetteken kívül, a nagyváradi református püspökség ügyvédje és gazdasági tanácsadója adott segítséget. Sokat köszönhetünk a makfalvi nyugdíjas lelkésznek, Kiss Károlynak, és az ugyancsak makfalvi polgármesternek, Vass Imrének, továbbá a nagyváradi Babes Imrének, akik legtöbbször voltak velünk a Forrófalva-nagypataki épület felkeresése során. Kiváló szállásadó gazdánk Duma András István volt, akinek sokat köszönhetünk. Magyarországról Gondos Béla jött velünk, amikor szabadideje volt. A renoválás nagy munkáját a nagypataki Farkas Krisztián csoportja végezte – úgy gondolom, hogy kiváló munkával.


A ház a Népfőiskolai Collegium tulajdonában van és abban csak az valósulhat meg, amit a Népfőiskolai Collegium elnöksége jóvá hagy, mivel a felelősség is a Népfőiskolai Collégiumé.


Ezúton is, a Népfőiskolai Collegium elnöksége nevében, megköszönünk minden segítséget, amire azonban továbbra is szükségünk van.


Az összeállítást készítette:


dr. Kis Boáz,


a Magyar Népfőiskolai Collegium üv. elnöke, aki egyben a Lakatos Demeter Csángómagyar Egyesületnek is elnöke


Opmerkingen


bottom of page