top of page

Beszámoló a Jászberényben rendezett, Kárpát-haza Magyar Konferencia és Üzletember Fórumról


Immáron másodszor kaptunk meghívást elnökünkkel, Jolanda Willemsével a jászberényi Csángó Fesztivál idején megrendezett Kárpát-haza Magyar Konferencia és Üzletember Fórumra, amit a csángók ügyéért és a Kárpát-medence magyarságáért elhivatott Papp Imre és Péterbencze Anikó házaspár szervez, ez évben már hatodik alkalommal.


A rendezvény célja, hogy az anyaországi, valamint a külhoni gazdasági és kulturális közösségek kapcsolatépítését új dimenzióba helyezze, minthogy kultúra nincs gazdaság nélkül és prosperáló gazdaság sincs kulturális értékek nélkül. A konferencia lehetőséget és segítséget teremt a jászsági, kunsági gazdasági és kulturális közösségek határokon átívelő, a csángómagyarokat is segítő kapcsolatépítéséhez.

Az idei rendezvény három napja három fontos témával foglalkozott. A rendezvény első napján az oktatási rendszerek fejlesztésének jelentősége és a Kárpát-medencében folyó magyar nyelvű oktatásoknak a kulturális kapcsolatok létrejöttében játszott szerepe került szóba.

A második napon a Kárpát-medencén belüli gazdaságfejlesztésről, a gazdasági stratégiák fontosságáról volt szó. A harmadik nap programja pedig a digitalizáció, a digitális világ kihívásait és előnyeit járta körül.

A konferencia gazdasági témaköréhez csatlakozott egy, számunkra különösen fontos előadás, Járai Zsigmond, a csángómagyar együttműködésért felelős miniszterelnöki megbízott előadása: A Csángóföld gazdaságfejlesztési lehetőségei címmel.


Az elmondottakból megtudtuk, hogy széleskörű gazdaságfejlesztési program indul idén ősszel Moldvában, ami magában foglalja a magyar nyelvű oktatás helyszíneinek fejlesztését, ingatlanok vásárlását, új iskolák, óvodák, kulturális központok építését, először a már meglévő oktatási helyszíneken, ahol az iskolán kívüli oktatási- és tanárlakás körülmények nem megfelelőek. Emellett új helyszíneken is – ahol jelenleg nincs magyar oktatás, de a csángó gyermekek száma és a nyelvállapot indokolja – megteremtik az oktatás feltételeit. Fejleszteni fogják a csíkszeredai továbbtanulók bentlakásának helyzetét új ingatlan vásárlásával. A magyar nyelvű oktatás irányítása és felügyelete átkerül az Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségétől a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségéhez, bákói központtal, ahol már működik a pár hete ünnepélyesen átadott Magyar Ház. Növelik a pedagógusok fizetését, hogy megállítsák a tanári fluktuációt. Szeptembertől Magyarországról 10 tanár kezdi el az oktatást a moldvai falvakban. A magyar nyelv oktatása és a hagyományőrzés egymást segítve, összehangolva folytatódik.

Megkezdődött az ingatlanok vásárlása, Csíkszeredában, Diószénben, Diószegen őszre elkészül az új iskola és tanári lakás. Megtörténik az iskolák szükséges eszközökkel való felszerelése az őszi tanév megkezdése előtt. A magyar nyelv oktatása a magyar állam teljes anyagi támogatása mellet folytatódik az új tanévtől kezdve.

Emellett fontos megállapodást kötött a JNSZM Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MCSMSZ-el, amely megállapodás keretében mezőgazdasági eszközök átadásával és tudás transzferrel segítik a moldvai csángó gazdálkodókat. Az írásos megállapodást a helyszínen az MCSMSZ nevében Pogár Róbert vette át és köszönte meg. (fotó).


A konferencia második napi programját Petrás Mária Príma Primissima díjas népdalénekes és keramikus művész, valamint a Moldvából, Magyarfaluból, Forrófalváról és Klézséről érkezett hagyományőrzők műsora nyitotta és a Csángó Fesztivál gálaműsora zárta. Az esten a Jászság Népi Együttes és a „Fölszállott a Páva” vetélkedő nyerteseinek műsora mellett, számunkra külön öröm volt hallani a trunki Gyúr Gabriella énekét, aki maga is a „Páva” versenyzője volt és a döntőig jutott. Gabriella most Csíkszeredában tanul és első gimnáziumi évét jó eredménnyel zárta, édesanyja Trunkon hagyományőrzőként dolgozik, és neveli az utánpótlást.


A konferencia második napjának a felsoroltakon túl, még egy fontos eseménye volt, ami különös összefüggésbe hozta a magyar-jász-csángó kapcsolatokat. Péterbencze Anikó néprajzkutató rendezésében egy rendkívül érdekes, „Merre van a hazánk útja … Magyarok - Jászok – Csángók” című kiállítás megnyitóján vettünk részt. A kiállítást Jászberény polgármestere nyitotta meg. Itt is hallhattuk a csángó hagyományőrző asszonyok és Petrás Mária szép énekeit és megcsodálhattuk az erre a kiállításra kiválasztott kerámiáit, amelyek motívumvilága rámutatott a kiállításon ábrázolt összefüggésekre. Reményeink szerint a kiállítás anyagát ősszel a Magyarországon tanuló csángó diákokkal is megtekinthetjük.

Hálás köszönettel tartozunk a konferencia rendezőinek a meghívásért, ahol lehetőségünk volt hasznos információkat és szép élményeket szerezni, valamint a KEMCSE tevékenységét és a Keresztszülő programot a népszerűsíteni.


Toroczkay Katalin

KEMCSE alelnök

gajdári falugazda

Egyetemistákat Támogató Csoport

Commentaires


bottom of page