top of page

Meghívó egy új társasjáték bemutatására és műhelybeszélgetésre

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt egy új társasjáték bemutatására, és a moldvai csángó származású nőket érintő műhelybeszélgetésre szeptember 6-án!


Mindkét esemény helyszíne: Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Múzeum körút 4/A ("A" épület)

A pontos helyszínről az épületbe belépve a konferencia regisztrációs pultjánál lehet tájékozódni.


„Tanácsolnak?” – Társasjáték a lészpedi köszönések gyakorlatáról

szeptember 6., szerda, 14:00 – 15:30

A műhely célja, hogy a részvételi kutatásunk keretében a lészpedi nyelvi szakértőkkel együtt létrehozott társasjáték által a jelenlévők megismerkedjenek a lészpedi köszönésekkel, és közösen választ keressünk a magyar nyelv helyzetét kísérő lokális dilemmákra. Ezek közé tartoznak például a következők: meg kell-e és meg lehet-e tartani azokat a többnyelvű gyakorlatokat, amelyeket a helyiek éppen mostanság változtatnak meg? Hogyan és hol maradhatnak fenn ezek a gyakorlatok? Miként lehet viszonyulni a kívülről jövő (magyar állami) beavatkozás elvárásaihoz? A társasjáték a lészpedi köszönés – egymáshoz „szólás” – gyakorlatáról szól, amelynek a megismerése a gyakorlat átalakulásának folyamatára adott reflexiókkal is együtt jár. A játék és az azt kísérő beszélgetés a műhelyfoglalkozás szervezőinek (lészpedi és nem lészpedi nyelvi szakértőknek) a szándéka szerint elvezet egymás perspektívájának legalább részleges megér- téséhez.

Szervezők: Bodó Csanád, Barabás Blanka, Fazakas Noémi, Lajos Veronika és lészpedi meghívott résztvevők

Dialógus és részvétel: moldvai csángó származású nők multivokális reprezentációi

szeptember 6., szerda, 16:00 – 17:30

Másfél órás interaktív műhelyfoglalkozásunk során az együtt gondolkodás terében keletkező moldvai csángó nőképeket kívánjuk közösen értelmezni a jelenlévőkkel. A műhely a közös értelmezés terének kialakításához a tudás előállításának egyik kollaboratív formáját kínálja a résztvevőknek. A silent floor discussion módszer a nyílt párbeszédnek és vitának teremt lehetőséget írásbeli és nem verbális kreatív tevékenységek (pl. rajzolás) alkalmazásával. A műhelymunka célja, hogy megismerjük a jelenlévők elképzeléseit a moldvai csángó nőkről és azokat egyazon keretben értelmezzük azokkal az önreprezentációkkal, amelyek egy részvételi nyelvészeti etnográfiai kutatás során keletkeztek. Ezeket a mémek formájában létrejött multimodális önreprezentációkat a projektet vezető Botezatu Isabela osztja meg a konferencia résztvevőivel. A részvételi szemléletű és párbeszéden alapuló műhelymunka a multivokalitás (Clifford 1988) ígéretét hordozza. Azaz lehetővé teszi a nyelvi és egyéb társadalmi gyakorlatokra vonatkozó domináns narratíva megkérdőjelezését úgy, hogy nem pusztán teret teremt a moldvai fiatal nők önreprezentációjára, hanem a megkérdőjelezés folyamatát a jelenlévők közötti dialógusra és az értelmezések közötti egyezkedésre alapozza. A műhelyfoglalkozás egyrészt lehetőséget nyújt a különböző nézőpontok részleges megismerésére, másrészt arra, hogy a résztvevők ezeket a mémek nyelvén jeleníthessék meg.

Szervezők: Lajos Veronika, Botezatu Isabela, Fazakas NoémiComments


bottom of page