top of page

Megszületett a csángómagyarok címere és zászlajaA Csángó Tanács 2019. július 20-ai ülésén mutatták be a nyilvánosság előtt a csángómagyarok címerét és zászlóját. A jelképek az Erdélyi Címer – és Zászlótudományi Egyesület adományai, azokat a szervezet elnöke, dr. Szekeres Attila István főheraldikus, a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagja készítette és mutatta be.


Az ezüst kereszt által vörössel és feketével négyelt pajzs, illetve téglalapalakú textília első mezejében aranynap, második mezejében ezüst holdsarló látható. A címer mázai, illetve a zászló színei a csángó népviselet leggyakoribb színeit - a piros és afekete – jeleníti meg, a Nap, a Hold és a kereszt ősi moldvai magyar szimbólumok.Duma András : A moldvai magyarság önazonossága és jelképe, a csángó zászlóA moldvai magyarság önazonosságának sajátos élete, jelképeinek gyökere megvolt a múltban és létezik még ma is, mindezek különböző formákban maradtak meg. A jelképek egységesen megtalálhatóak a közösségben vagy a különböző csoportok hímzésmintáiban, amelyek valahol azonos gyökerűek.


Jelen leírásomban ezekre nincs szándékom kitérni, ám ezt azért említettem, mert fontos egy népen belül, hogy a bizonyos népcsoportok helyét felismerjük.

A moldvai magyarság utóbbi harminc éves próbálkozása után, az újjászületési munkájában felmerült egy olyan zászló tervezésének lehetősége, amely minden moldvai származású magyart összefog eggyé, vallási, politikai különbségeivel együtt. Elhelyezi egy időben a magyar nemzeten belüli helyét és saját történelmét.

Kezdetben, a múlt század kilencvenes éveiben több javaslat és zászló született meg. Mindegyik az MCSMSZ vezetése alatt: Bartos János, Erős Péter, Csicsó Antal, Solomon Adrián, stb., de más-más szervezetek vagy csoportosulások alatt. Az volt a cél, hogy minden csángót összefogjon.

Különböző ötletek jöttek a moldvai magyarság részéről, ezt ismertették az MCSMSZ-el. Nem egyszer előfordult, hogy egyik vagy másik szervezet kimaradt ezekből az egyeztetésekből.

Az idő folyamán több zászló is megszületett, párat felsorolnék: egyházi csángó zászló, amelyet a csíkszeredai Szent Péter templomban őriznek, vagy olyan csángó zászló, amelyet a Magyarországon élő csángók a magyarországi szervezetekkel közösen hoztak létre. A Csángó Tanács több javaslatára készült zászló, amelyhez először a tagság 60 százaléka csatlakozott, ennek példányait őrzi néhány szervezet. Természetesen vannak a szervezeteknek külön zászlai is, például a Pusztinai Szent István Gyermekeinek zászlója, a Szeret- Klézse Alapítvány zászlója és más zászlók.


A Csángó Cselekvési Terv alapján megszületett a Csángó Tanács, amely egy kerekasztal, és meghív minden szervezetet a közös cél érdekében a problémák megbeszélésére és ezek egyeztetésére. A Csángó Tanács, mint kerekasztal, nem egy bejegyzett szervezet, de hivatalos formában be kell jelentkezniük a moderátornál, vagy valamelyik tagszervezethez lehet fordulni, hogy a moldvai magyarság értékeinek megőrzésére irányuló szándékuk megnyilvánulhasson. A Tanács nyitott mindegyik szervezet felé, és senkit se zár ki, ha az nem sérti meg a szabályait, amit az összefoglalt működési szabályzatban leírtak.


A múlt évben, 2019. januárjában felvetődött a kérdés, hogy egy moldvai „civil” zászlót tervezzenek meg, és ennek az elfogadásán dolgozzanak. Újra és újra megkérdezték a szakértőket és a néprajzosokat, újságokban és nyilatkozatban ismertetve. Az érdeklődők a csángó népből származtak, és a csángóság képviselői voltak. A Csángó Tanács ennek érdekében több gyűlést hozott létre, még civil emberek és falvak képviselői is részt vettek, néha páterek is.


2019. július 20-án a Csángó Tanács összejövetelét 95%-os részvétellel tartotta. Jelen volt a moldvai és a Moldvában működő mindegyik szervezet valamilyen formában, valamint több erdélyi vagy magyarországi szervezet képviselői is részt vettek rajta, akik csángó üggyel foglalkoznak. Ott volt a csíkszeredai konzulátus képviselője és a Magyar Külügyminisztérium munkatársa is.


A Szekeres Attila heraldikás és jogász által tervezett zászlót, valamint címert - amely a képeken látszik -, egységesen elfogadták. A zászlóban benne van az ősi Nap és Hold jelképe, a régebbi székely zászló és moldvai zászlók színeivel egyeztetett ezüst kereszt választja el négyfelé ezeket a jelképeket.


Az az egy-két személy, aki apróbb változásokat szeretett volna, külön értesítést kapott, és a fellebbezési időszak után elkészült a zászló, több szervezetnek egy példányt osztottak ki.

A zászló megszületése után azt tapasztaljuk, hogy sokkal szélesebb körben fogadják el, még a wikipédia román nyelvű oldalán is látható. A tájékoztató tartalma is egy jobb irányba halad, az igazság tükrözése felé, bízunk abban, hogy ez nem fog változni.


Isten segedelme legyen a moldvai magyarság védelmében, és az Ő ereje emelje ki a népet ezzel az összefogó zászlóval, amely minden különböző moldvai magyar kisebb csoportosulást egységesít.


Isten minket így segéljen!


--------------


A zászló egy példányát Gondos Béla, a Lakatos Demeter Egyesület titkára, aki maga is jelen volt a bemutatón, elhozta magával, és a KEMCSE legutóbbi, februári összejövetelén

Jolanda Willemsével közösen felmutatta a jelenlévőknek.Comments


bottom of page