top of page

Keresztszülő-portré: Rébay Lajos


A klubdélutánjaink szokásos helyszínén, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban 2021. november 13-án beszélgettem Rébay Lajossal, egy többszörös falugazdával. Bahána, Somoska, Szitás és Újfalu gyerekei tartoznak hozzá. Különleges módon lett keresztszülő tíz évvel ezelőtt, a fia hatására.


Gajdári ikerlányok lettek a keresztgyerekei, Betty és Madalina (Magdi). Miután a 8 általánost elvégezték a lányok és Magyarországra jöttek dolgozni, újabb két keresztgyermeket vállalt, Újfaluról, Déliát és Júliát. Táborokat szervezett, többször járt Moldvában. A Somoskai Hagyományőrző Egyesületnek pedig egy Ford kisbuszt adományozott egy pápai szervíz közreműködésével. Mindezt a munkát a saját idejéből és költségén végzi, szeretetből, ahogyan mindannyian. Arról kérdeztem őt, hogy mi a legkedvesebb emléke és miért is jó keresztszülőnek lenni. Mit lehet erről pár percben mondani? Hallgassuk meg, mit válaszolt:


Kedves Lajos! Mindnyájunk nevében ezúton is köszönöm a beszélgetést, az alábbi vallomásodat, a fényképeket, valamint a falaugazda-beszámolóidat is, de legfőképpen köszönöm a csángó-magyarok iránti hűségedet, kitartó és önzetlen munkádat. Idén júliusban, a pandémia második évében is meglátogattad őket (a beszámoló itt olvasható a honlapunkon, ahol a somoskai gyerekek énekét is megörökítetted, ezt is köszönjük.Köszönöm, hogy ebben a nehéz időszakban is fontosnak tartod a szoros emberi kapcsolatokat a gyerekekkel, a szüleikkel, a tanáraikkal, a többi keresztszülővel. Kívánok Neked és a családodnak jó egészséget és további sikeres munkálkodást a moldvai magyarok érdekében és a környezetedben.Albertné Révay RitaRébay Lajos falugazda vallomása:


A legkedvesebb emlékem mindig az az idő, amit a gyerekekkel tölthettem. Emlékszem, egy somoskai órán beültem közéjük. Kitűnt az egyik ugyancsak nyugtalan fiú, akinek a figyelmét épp azzal lehetett lekötnöm, hogy hagytam beszélni saját magáról. Tudom, hogy a barátkozás idő- és energiaigényes, tudom, hogy van kötelező tananyag, korlátozott a foglalkozási lehetőség, az elsőbbségi közösségi érdek, de az első és utolsó kötelezettség, „tartozás” a gyerekek felé mindig a szeretet és az odafigyelés, a gyerekek öröméért, ami talán a legfontosabb. A meglepő tapasztalatom nekem is az, hogy mindig több szeretetet kapunk, mint amennyit adunk.

Különösen megrázó volt a számomra az addig nem látott gyerekekkel való találkozásom, évekkel ezelőtt, az Ivó-i Erzsébet táborban, ahová a keresztgyerekeimet, Bettyt és Magdit az unokanővérükkel, Larisszával együtt vittem el, a saját költségemen. Egy hetet töltöttünk itt el 100 erdélyi gyerekkel együtt a különböző programokon. Ez segítette a legjobban őket a nyelvtanulásban, mert itt csak magyarul beszélgethettek a társaikkal. (Otthon ugyanis egyébként románul beszélnek egymás között.) A keresztlányaimat a magyar közösség, az olimpiai versenyben szerzett érmük hatotta meg legjobban, engem pedig a Kolozsvár környéki gyerekek ragaszkodása. Csak észre kellett vennem a félrevonuló, síró kisfiút, vagy a szomorú nagylányt, akivel nem törődtek, és a hasonló jeleket, és rögtön segíthettem őket. Jutott rám ilyen lehetőség kéretlenül is, hiszen a 100 gyermekre csak 5 felnőtt jutott. Ki kell tenni, teríteni a lelkünket ilyenkor, ahogyan a foglalkozásokat vezető népművelő lányok is tették Szentegyházáról.


A legfontosabb: mindig azt szeresd, akinek arra a legnagyobb szüksége van, ne azt, akit a legkönnyebb. Akit a „munka” részletei is érdekelnek, láthat alább néhány dokumentumot, régebbi úti beszámolóimat.


Rébay Lajos


Úti beszámoló 5 faluból (2016)

2016.05.04-08. között Nagy Erzsébettel, Boksai Daniellával és feleségemmel felkerestük azokat a falvakat, ahol keresztgyermekeink vannak, illetve ahol falugazdák vagyunk. Utazásunk célja volt az oktatók és a gyermekek meglátogatása, a helyi körülmények megismerése, a fürdőszoba szerelések körülményeinek egyeztetése, a nyári táborozás előkészítése, és a segélyküldemény átadása Gajdárban és Bogdánfalván.

Utazásunk eredménye röviden összefoglalva:

Somoska: a magyar nyelvi oktatásban kb. 40 gyermek, az énekesekkel, táncosokkal együtt 70-80 gyermek és fiatal vesz részt a foglalkozásokon. 23 gyermeknek van keresztszülője. A foglalkozás lényege a nyelv és irodalom, ének, tánctanulás, az önálló szereplés elsajátítása. Benke Paulina sikeres szakmai és emberi munkája közismert. A gyermekek fegyelmezettek, kedvesek, szorgalmasak. Az oktatás technikai környezete a helyi adottságokhoz mérten jó. Keresztszülőkre még szükség van. Egy leendő szülőt sikerült is bevonnom, mert már kész jelentkezővel indultunk.

Az iskolának elfogadottsága, támogatása a falu közösségétől, vezetésétől, a plébánostól mérsékelt.

A Balatonszepezdi tábor előkészítése folyamatban van. Benke Paulina fogja össze a csángó részvételt. A magyar előkészítő Toroczkay Katalin, gajdári falugazda. A szükséges fedezetet (750.000,- Ft) az AMMOA részére átutaltuk. Kértem a pontos költség kimutatást. A várható részvételi szám 20 fő.

Bahána: az oktatásban kb. 15 gyermek vett részt. A helyi oktatás 2015-ben megszűnt, mert az épület félig kész, vakolatlan, egy szobán vannak nyílászárók, alig fűthető, tanári lakás nincs. Az előző oktatási helyszín megfelelő volt, de nem tudták fizetni. (800 Lei). A gyermekek Szitásra járnak, 5-6 fő, de a létszám folyamatosan csökken. Keresztszülője 4 gyermeknek van. A kapcsolatuk a tanárral akadozik, így nem tudják, hogy valóban aktívak-e. Feladatomnak tartom ennek tisztázását. Ottlétünk a rendes iskolai oktatás alatt volt, így a gyermekekkel nem találkoztunk.

Szitás: az oktatásban 10-15 gyermek vesz részt (beiratkozott 25). Ez a helyszínváltozás, és a tanár távozása miatt csökkent. Keresztszülője 5 gyermeknek van. A tanár Pildner József 2016. elején eltávozott, a tanítást a bahánai tanár, Lőrincz Kinga vette át. Az elmondottak szerint az oktatás szakmai színvonala nem volt kielégítő. Az épület oktatásra alkalmas. Minősége a helyi átlag. Feltétlen javításra szorul, pl. a kémény beázik. A fürdőszoba kiépíthető, de az udvari hálózati kifolyón gyakran nincs víz. Kút nincs. Megfontolandó lenne, hogy a fürdőszoba költség helyett a régi Bahánai helyszínt, vagy egy hasonlót újra indítani. Ioana családját felkerestem, új keresztszülőt ajánlottam az oktatásban történő részvétele feltételével.

Újfalu: az oktatásban rendszeresen 30 gyermek vesz részt. Közülük 7 gyermeknek van keresztszülője. Az épület oktatásra alkalmas. Minősége a helyi átlag. Fürdőszoba van. A két tanár, Lőrincz Kinga és Vaszi Henrietta ott lakik. A három falu egybe épült, a gyermekek busszal közlekednek. A táborba küldenének gyermekeket.

Megállapodtam mindhárom tanárral a gyermekek-keresztszülők névsorának aktualizálásáról. A nem reagáló keresztszülőket megkezdtem felkeresni.

Gajdár: az oktatásban kb. 30 gyermek vesz részt (beiratkozott 40). Keresztszülője a rendszeresen járók majd mindegyikének van. A foglalkozás lényege a nyelv- és irodalomtanulás, az önálló szereplés elsajátítása. A kiadott Romániai tankönyveket használják. Az oktatás technikai környezete a helyi adottságokhoz mérten jó. A gyermekek az iskolából érkeztek. Keresztgyermekeimet (a 11 éves Kövér lányok) a nagyszülők nevelik, mert a szülők folyamatosan külföldön dolgoznak. Magyarul értenek, de nem beszéltek, unokanővérük (13 éves) fordított, aki ősztől Bákóban tanul, mert tehetséges. Keresztszülőkre a tanárok szerint nincs szükség, mert a szorgalmuk nem kielégítő. Bár ez inkább a táboroztatás miatt említendő. Fiam keresztlányát, Nagy Mariannát felkerestem. Nyolcan testvérek, a beszélgetésben a Baja mellett dolgozó bátyja segített.

A kertben van kút. A fürdőszoba létesítéséhez az épületet meg kell toldani, mert arra a jelenlegi épület nem alkalmas, nincs helyiség a fürdő számára. Kétséges a tulajdonos hozzájárulása, hiszen az építési munka őt terheli. Toroczkay Katalin ruha küldeményét a tanítóknak átadtam.

Egyéb: a húsvéti küldemények május elején érkeztek meg. Ajándékaink, amiket most vittünk így Pünkösdiek lettek.

Összeállította: Rébay Lajos


Fényképek, emlékek: Somoska, 2017-21.Úti beszámoló (2018.03 21-26)


Újfalu:

Szükségesnek tartottam, hogy a két új tanárral, Kerekes Emőkével (Újfalu), és Balla Zoltánnal (Szitás) a helyszínen találkozzam. A tanulói névsorokat már előzőleg leegyeztettük, néhány kérdést kellett csak tisztáznunk. A két falu gyermekeinek oktatása Újfaluban történik. Az épületben van a kb. 20 m2 tanterem, fürdőszoba, előszoba, háló, mögötte konyha. Egy kályha van, a tanteremben, fával fűtött. A konyha télen használhatatlan, a fürdő sem jobb. Az épület elektromos rendszerét nem vizsgáltam. A jelenlegi állapot megítélésem szerint tarthatatlan. Innen el fognak menekülni.

A halaszthatatlan munkák:

 1. A két bejárati ajtó cseréje műanyag, gumi-tömített, kettős hőszigetelt üvegezésű ajtóra.

 2. Még egy kályha beállítása és csatlakoztatása a meglévő kéményre (ezt még vizsgálni kell).

 3. A konyha teljes hőszigetelése, és valamilyen melegpadló készítése.

A tulajdonossal fennálló viszonyt, jogviszonyt nem volt lehetőségem megismerni. A tanárok számára húsvéti ajándékot vittem.

Gajdár:

A friss havazás miatt a faluba behajtani nem lehetett. (Az előrejelzéshez képest két nap késés volt. Az olvadást megvárni nem lehetett.) A keresztgyerekeink ajándékai így visszatértek.

Somoska:

Szintén nem tudtam bejutni a faluba. Ezzel sajnos az Aranymiatyánk találkozón sem tudtam rész venni. A gyerekek és keresztszülők névsorát már előzőleg leegyeztettük, még be kell fejezni. (Pokolpatak szintén.) A Somoskai hagyományőrző egyesület bejegyzése jogerős, a fordítás elkészült, postázva. Nagy valószínűséggel Lakitelken átvehetem. Ezt követőleg nincs akadálya a kisbusz megvásárlásának. Ezt a másik adományozóval egyeztetni fogom.

Összeállította: Rébay LajosFalugazda beszámoló (Budapest, 2018.05.10.)

 1. Gyermekek:

A névsorokat falvanként összeállítottuk a tanárokkal, a Titkárság felé továbbítottam.

 1. Helyi igények:

  1. Gyermekek igényei: a keresztszülő nélküli gyerekek az aktualizált névsorokban szerepelnek. Több mint 50% gyermeknek nincs keresztszülője.

  2. Technikai kérések: az Újfalui igényt kértem kiemelten kezelni. Pályáztak.

A Somoskai Kulturális Egyesületnek átadandó gépkocsi beszerzés alatt van. Számíthatunk arra, hogy nyár előtt megkaphatják. Az egyesület jogilag működhet, bejegyezve. 1,5 MFt adományom a KEMCSÉ-nél van.

 1. Keresztszülők:

Meg kell állapodjunk toborzásban. Körlevelet küldtem minden keresztszülőnek ez ügyben, illetve tájékoztatás céljából. 36 fő közül eddig 2 fő reagált.

 1. Helyszíni látogatás:

Újfalut felkerestem 2018. márciusban a műszaki problémák miatt. Javaslatomat külön megtettem. Somoskára és Pokolpatakra a nagy hó miatt nem tudtam bemenni.

 1. Családlátogatásra nem volt lehetőségem.

 2. Keresztszülők tájékoztatása:

A május 12.-i klubdélután meghívóját továbbítottam.

A tanároktól fényképeket, és bemutatkozó leveleket kértem, amit a keresztszülőknek továbbíthatok.

 1. A táboroztatás:

Az Ívói létesítmény ügyében nem tudok fejleményről. 2018-ban már nem tudok adni anyagi támogatást.

 1. Rendeznünk kell, hogy a Pokolpataki falugazdának ajánlkozóval mi történjen. Az értesítést a Titkárságunkra átküldtem.


Rébay Lajos falugazda

Pokolpatak, Somoska

Bahána, Szitás, ÚjfaluFalugazda beszámoló (Moldva 2021.07.03-08.)
Megvárva minden korlátozó intézkedés feloldását azonnal útnak indultunk a fiammal, hogy teljesítsem korábbi ígéreteimet és újra láthassuk egymást. Három irányú küldetésünk volt.

1. Tartoztam Újfaluban azoknak egy üveg pálinkával, akik 2019-ben kimentettek a hóból. Hálával átadtam. Az Ivó-i Erzsébet tábor volt gondnokának Szabó Józsefnek egy magyar történelmi atlaszt adtunk át Székelyudvarhelyen. Több segítőnk volt a táborban, mire Őt megtaláltuk. Évekkel ezelőtt Ivóban nyaraltattam keresztgyermekeimet Gajdárból.

2. Mint falugazda, ajándékokat közvetítettem a saját két új gyermekemnek, továbbá Sáringer Márta, Boksai Daniella, Horváth Zoltán és Dr. Egri Gábor gyermekeinek (ajándékcsomagok, Horváth Zoltántól egy kerékpár Újfaluba, és számítógép a Somoskai iskolának). Elnökünk ajándékát átadtuk Diószénben Kuti Izabella tanárnőnek. Nagy élmény volt meglátogatni a Lábnyiki tábort, ahol a tanárnőkkel tudtunk „tanácsolni”. Éppen művészeti tanfolyam volt 14-18 éves csángó fiúknak. Meglátogattuk a Bogdánfalvi, a Kalagori és a Somoskai iskolát, ahol foglalkozások voltak, és gyönyörködhettünk a gyermekekben. Az Újfalui és a Gajdári iskolák állapota sajnos változatlanul siralmas. MCsMSz egyelőre még keresi a megoldást. Fiam szerencsésen találkozott itt keresztfiával, Márkóval. Szitáson új, szebb házban vannak, a tanárokat sajnos elkerültük. Titkárságunk által küldött moldvai katolikus naptárakat a somoskai templomban kitettem a plébános atya engedélyével, és osztottam is az érdeklődőknek.

3. Zsíros Tibor barátom kérésére több helyre vittem példányokat a „Képek, emlékek Moldvából és Erdélyből (1974-1990)” című gyönyörű, most megjelent dokumentumkötetéből. Hatalmas szeretetszolgálat volt felhozni a 70-80 évnél idősebb asszonyokkal és emberekkel a 40 évvel ezelőtt még tilosban történt találkozásokat. Bizony könnyeztünk mindannyian, Bogdánfalván, Kalagorban, Forrófalván, Klézsén, Lészpeden. Különös kegyelem, hogy elsőre megtaláltunk mindenkit, Tibor régi vendéglátóit vagy hozzátartozóit. Mindannyian emlékeztek Zsíros Toborra. Legalább akkora ajándékot kaptunk általuk, mint Ők Zsíros Tibortól. Az asszonyokat homlokukra keresztet adva megáldottam, és Ők Isten kegyelmébe ajánlották Tibort és mindannyiunkat.


Rébay Lajos falugazda

Somoska, Bahána, Szitás, Újfalu


Comments


bottom of page