top of page

Keresztszülő-portré: Almássy Lászlóné Vali

Frissítve: 2020. okt. 29.

A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület egyik alapító tagjával, Almássy Lászlóné Valival beszélgettem a pandémia (a világjárvány) második szakaszának idején, Skype segítségével, 2020. szeptember 19-én. Vali talán az egyetlen közöttünk, aki tanárként már 30 éve figyelemmel kíséri a moldvai magyarok életét, 20 éve adományozóként, 15 éve két szép lány jelképes keresztszülőjeként. A mai napig aktív tagunk, hűséggel jár a klubdélutánjainkra is, egyéb elfoglaltságai mellett. Nyíregyházáról utazik Budapestre ilyenkor, nagy csomagokkal, telve lelkesedéssel, legutóbb a szeptember 12-i klubra is.Az alábbi beszélgetésben Valit arról hallhatjuk, hogyan kezdődött a kötődése a moldvai csángómagyarokhoz, és mi a 30 éves hűségének a titka. Ez a felvétel akár vizuális történelmi dokumentumnak is tekinthető, hiszen Vali jelentős időszakról beszél: az 1989-es romániai forradalmat követően járt tanártársaival együtt a Partiumban, Székelyföldön és Moldvában, így Sepsiszentgyörgyön is 1990-ben, szinte ugyanabban az időben, ahol és amikor a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége ( www.csango.info és www.csango.ro ) is megalakult. A Tatros folyó kiáradása után a moldvai falvakba is eljutott. Tanúja volt annak is, hogy kezdetben az elkötelezett falubeliek végezték a gyerekek magyar oktatását a saját portájukon, például Lészpeden Fazekas (Kolonel) Józsi bácsi a feleségével, Kati nénivel. Tisztelet minden neves és névtelen önkéntes falusi tanító emlékének és a jelenlegi tanároknak is! Később Vali meghallotta a rádióban Böjte Csaba atya hívó szavát, és a keresztszülő-mozgalomba is bekapcsolódott.


Iancu Laura költő-író, néprajzkutató és Bogdán Tibor szülőfalujához, Magyarfaluhoz kötődik Vali, a hatgyerekes Ládás család révén, két másik keresztszülő-társával együtt. Mindegyik gyerek járt magyar órákra. Vali a második legidősebb leánynak, Angélának és a legkisebbnek, Kaminak volt a keresztanyja. Forgács János keresztszülő társával baráti, családi kapcsolatba is került, aki Ráckevén élt és Alinának volt a keresztapja. Alábbi vallomásában részletesebben is beszél Vali néhány emlékéről, féltve őrzött fényképei bemutatásával.


Köszönöm, Vali, hogy közösen emlékezhettünk a régi szép időkről és a szeretetről, amely örökre összeköt bennünket egymással és a moldvai magyarokkal, a keresztszülő-mozgalomnak köszönhetően, immár 15 éve. Hálásak vagyunk ezekért az igazi személyes kapcsolatokért, amiket semmi sem pótol! Sokakkal közös tapasztalatunk az, hogy nem tudunk olyan sokat adni a keresztgyerekeinknek és családjaiknak, hogy annál sokkal többet ne kapjunk vissza tőlük: szeretetet, összetartozást, ismeretet és tudást. Élvezettel nézzük a keresztgyerekeink sorsának alakulását is. Összetartozunk!


Hívunk és várunk másokat is a sorainkba:Albertné Révay Rita
VALLOMÁS A KERESZSZÜLŐSÉGRŐL:


A keresztszülő-létem kezdete egy rádiós beszélgetés után kezdődött, amikor is a dévai árvaház (akkor még így emlegették) működéséről, jelentőségéről beszélgettek Böjte Csaba atya alapítóval. Ennek a beszélgetésnek a vége felé került szóba, hogy a moldvai csángómagyarok oktatása is elindult a tanítás előtti és délutáni órákban. Rögtön jelentkeztem és legalább 1,5-2 évig támogattam a „LEGYEN ÖN IS KERESZTAPA” mozgalmat az általuk biztosított számlán keresztül. Ehhez a tényhez adalék, hogy a vecsési Család és Gyermekjóléti Szolgálat tagjai ajándékokat vittek Dévára, köztük az "én második lányom” (a fiam felesége) is, aki nagyon nagy lelkesedéssel beszélt az ott tapasztaltakról.A KEMCSE megálmodója és első vezetője, Gyöngyössy Lajos által szervezett 2006-os augusztusi két útról is a rádióból értesültem, és annak alapján részt is vettem az első úton. Egyed Zsuzsánna nagyszerű idegenvezetésével Lészpeden Puskás Anna néni várt minket hatalmas kalácsával. Ez a csapat csak félig állt keresztszülőkből, a másik fele a Magyarok Világszövetségének a szervezéséből tevődött össze. Ekkor ismerkedtem meg Elizabeth Bognárral, az MVSZ akkori titkárával, aki segítségemre volt abban, hogy öt teljes napig Magyarfaluban lehessek Ládás/Ladaru Angéla keresztlányoméknál, és ne járjam végig a csapattal a többi falut. Elizabeth az általa szervezettek egy részét a klézsei Duma Andráséknál helyezte el. Én is velük mentem. A helyemet átadtam a mi csapatunkból azoknak, akikkel együtt laktam volna Somoskán. Ez utólag hasznosnak is bizonyult, mert egy nagy zápor beáztatta azt a szobát, ahol az utastársak egy része volt, és ekkor át tudtak menni az én száraz helyemre. Duma András fia, Dani személyautóval vitt át engem Magyarfaluba és jött is értem a visszautazás reggelén. (Ezt én külön meg is fizettem, nem kértem vissza semmiféle költségcsökkentést az előre meghirdetett árból.)


Az oda- és visszafelé úton a kolozsvári szállásunkon én egy Hollandiából érkezett MVSZ-es hölggyel aludtam, akit megismertettem a keresztszülő-mozgalommal. Részben már Kolozsvárott, részben pedig a buszon felvetődött a különböző falvakban tapasztaltak alapján, hogy a tanítás támogatásán kívül a családokat is segíteni kellene, meg a különböző oktatási helyszíneket is a mi itthoni ismereteinkkel, de ezt nem egyéni, hanem közösségi szinten, esetleg egyesület formájában. Pár hónap múltán meg is alakítottuk a KEMCSÉ-t (Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület). Az Alapító okiratot tízen írtuk alá 2006 novemberében. (Ott és akkor, még az is felvetődött, hogy az MVSZ a tapasztalataival támogatná a munkánkat, de ez később már teljesen elfelejtődött.)

Magyarfaluhoz, a két keresztlányomhoz köt a legtöbb emlékem. Amikor először voltam kint náluk, a család csak nőkből állt: a mama és 5 leány, mivel az édesapa és az elsőszülött és egyszem fiú már "Magyarban" volt pénzt keresni. A legnagyobb lány, Gabi abban az évben töltötte be a 18. évét és férjhez ment egy Zalában rendőrködő falubeli fiatalemberhez. Gabi azóta szakmát is szerzett, és 3 gyermek boldog édesanyja, itt Magyarországon. Ez azért érdekes, mert a legnagyobb dologidőben a mama őt kivonta a mezei munkából, hogy megmutathassa nekem a falut, a temetőt, a mezőt és így gyakorolja a magyar nyelv használatát. Gabi iskolásként Csoma Gergelyhez járt magyar órákra, és különböző csángó- és székelyföldi magyar versenyeken is részt vett sikerrel. Ekkor találkoztam először Csoma Gergely nevével és csángó küldetésével.


Második emlékezetes magyarfalui létem akkor volt, amikor Hayde Tibor építésszel és az ő munkatársaival tarthattam. Terepszemlét és felmérést végeztek a leendő GYEREKEK/MAGYAR HÁZ tervezési/építési munkáihoz. Ekkor az volt a legemlékezetesebb pillanat, amikor az autóból kiszálló Kovács Melániát meglátta egy volt tanítványa és pillanatok alatt összeverbuvált még jó néhány tanítványt az üdvözlésére. Mind a nyakába akart ugrani és puszilgatni kezdték a volt tanítónénijüket. Melánia ekkor már Bákóban dolgozott az MCSMSZ irodájában, és Ő kísért ki minket Magyarfaluba, majd Lábnyikba, ahol a szállásunk volt.


A harmadik ottlétem szintén többnapos volt, mert a MAGYARFALUI NAPOK-ra mentünk a dr. Pongrácz Endre - dr. Bordács Zsóka keresztszülő házaspárral, talán 3 napra. Ekkor már a gyerekekkel mentem a határba tehénpásztorkodni, gyümölcsöt szedni, sőt a leendő újabb keresztgyerekemmel a család legkisebbjével, Kamival az anyukája után mentünk a kukoricaföldre, ahová a mama kiment kapálni. Az ünnepi rendezvénynek mi is a részesei/résztvevői voltunk és örömömre szolgált Kami és Alina sikeres szereplése az unokatestvéreik mellett. Ekkor találkoztam másodszor Iancu Laurával, mert Ő is otthon volt éppen.


Szép emlékeim vannak a leányfalui egyhetes táborról is, amit a nyíregyházi Apáczaisoknak köszönhettünk, akik akkor már második éve voltak kapcsolatban a lészpediekkel, Márton Attiláékkal. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően a két falu egy ill. két tanárát és talán tíz-tíz tanulóját fogadták a Szerencsejáték Rt. üdülőjében Leányfalun 10 napra.

Számomra nagyon emlékezetes Iancu Laura nyíregyházi kötet-bemutatója is, az itteni beszélgetés és ismerkedés vele.

Nem tudom elfelejteni a pusztinai Mátyás MÓNIKA egri diplomaosztóját sem, ahol szerencsém volt nekem is jelen lenni. Örömmel emlékezem erre a keresztszülős eseményre is, mint ahogyan az összes februári tanár-keresztszülő találkozóra is, amit 2008 óta minden évben megtartottunk.Felsorolhatatlanul sok emlék köt össze a moldvai magyarokkal és a keresztszülő-társakkal. Az elmúlt évekre/évtizedekre visszatekintve mit lehet a legmaradandóbbnak tekinteni? Talán az összetartozást és a szeretetet. A keresztlányaim levelei és rajzai érkezése és olvasása jelentették az igazi élményt a számomra!Almássy Lászlóné Valibottom of page